Energiajoustavuus laskeutumissivu

Tulevaisuuden energiajärjestelmä on joustava

Ilmastonmuutoksen torjunta pakottaa maailman siirtymään nopeasti vähähiilisemmäksi. Samanaikaisesti energian kysynnän odotetaan kasvavan. Puhtaaseen energiajärjestelmään tarvittava teknologia on jo olemassa, mutta miten löydämme tasapainon energian jatkuvan saatavuuden ja kohtuullisten kustannusten välillä? Avain tähän on energiajärjestelmän innovatiivinen joustavuus.

Joustavuus mahdollistaa puhtaan energiajärjestelmän

Joustavien energialähteiden järkevä hyödyntäminen mahdollistaa puhtaan energian, kuten uusiutuvien ja ydinvoiman, lisäämisen energiajärjestelmään. Kun tyyninä tai pilvisinä päivinä tuuli- ja aurinkovoimaa ei ole saatavilla, voimme tuottaa sähköä pohjoismaissa vesivoimalla ja keski-euroopassa maakaasulla. Tämä mahdollistaa jatkuvan sähkön tarjonnan kohtuullisin kustannuksin. Fortumilla pyrimme yhdistämään joustaviin tuotantomuotoihin uusia innovatiivisia ratkaisua kuten vedyn hyödyntäminen, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sekä virtuaalivoimalaitokset. Tulevaisuudessa myös pienet ja modulaariset ydinreaktorit voivat tuottaa joustavasti sähköä sekä lämpöä yhdyskunnille.

Sinäkin voit olla mukana tekemässä energiajärjestelmästä joustavaa

Miksi energian loppukäyttäjän tulisi pohtia joustavuutta? Energiajärjestelmän toiminnan ymmärtäminen ja joustavuus mahdollistavat oman energiankulutuksen optimoinnin. Kotitaloudet voivat hyödyntää joustavuutta käyttämällä älykkäitä sähköautonlatausratkaisuja ja lämpöpumppuja – nämä ratkaisut optimoivat automaattisesti energiankulutusta ja tarjoavat samalla energiajärjestelmään joustavuutta ilman että asumis- tai käyttömukavuus heikkenevät. Energiankulutuksen huomioiminen sekä älykkäiden ratkaisuiden hyödyntäminen takaa että kulutat vain energiaa, jota tarvitset. Tämä voi näkyä myös pienempänä sähkölaskuna.

Edistämme strategiallamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa

Energiaa puhtaamman maailman puolesta