Edunvalvonnan eettiset ohjeet

Fortumin edunvalvonnan eettiset ohjeet määrittävät Fortumin edunvalvonnan käytäntöjä ja ulkoisten sidosryhmäsuhteiden hallintaa.

Ihmiset keskustelemassa

Läpinäkyvyys on olennainen osa Fortumin toimintaa. Ohjeet koskevat edunvalvontaa ja ulkoisten sidosryhmäsuhteiden hallintaa Fortumin kaikissa toimintamaissa. Ne täydentävät paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. Ohjeet ovat Fortumin arvojen mukaisia ja täydentävät konsernin toimintaohjetta.

Edunvalvonnan eettiset ohjeet

  1. Fortum noudattaa kaikkia toimintaansa liittyviä kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia lakeja, määräyksiä ja sopimuksia kaikissa toimintamaissaan.
  2. Fortumin edunvalvonnan tavoitteena on varmistaa suotuisa toimintaympäristö Fortumin liiketoiminnalle, tukea strategiamme kehittämistä ja toteuttamista sekä vahvistaa Fortumin mainetta ja yrityskuvaa.
  3. Fortum on aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa. Edistämme avointa, läpinäkyvää ja kaksisuuntaista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa.
  4. Osallistumme rakentavasti kansallisen ja kansainvälisen sääntely-ympäristön kehittämiseen. Tarjoamme asiantuntemustamme poliittisten päätösten ja lainsäädännön valmisteluun. Edunvalvontaviestimme perustuvat aina tosiasioihin.
  5. Näkemystemme lähtökohtana on Fortumin pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ja liiketoiminnan edut mutta otamme huomioon myös laajemmat yhteiskunnalliset tavoitteet ja vaikutukset. Viestimme edunvalvonnallisista tavoitteistamme ennakoivasti ja läpinäkyvästi.
  6. Fortum edustaa itseään sidosryhmäsuhteissa. Käytämme ajoittain ulkopuolisia neuvonantajia edunvalvontatyössämme, mutta kolmannet osapuolet eivät edusta Fortumia.
  7. Fortum osallistuu erilaisten järjestöjen, koalitioiden ja verkostojen toimintaan ja yhteistyöhön. Myös näissä tilanteissa toimimme aina kilpailulainsäädännön, Fortumin toimintaohjeen ja edunvalvonnan eettisten ohjeiden mukaisesti.
  8. Edustaessamme Fortumia erilaisissa tilanteissa, esitämme yhtiön näkemyksiä ja ajamme yhtiön etua, emme henkilökohtaisia mielipiteitämme tai etuamme. Varmistamme, että Fortumin etu on aina etusijalla.
  9. Vieraanvaraisuuden osalta toimimme aina Fortumin toimintaohjeen ja paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Emme vastaanota tai anna kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja tai lahjoja, jotka voivat vaikuttaa eri osapuolten päätöksiin. Emme myönnä taloudellista tukea puoluepoliittisiin tarkoituksiin.
  10. Fortum edistää läpinäkyvyyttä edunvalvonnassa ja sidosryhmäsuhteissa. Tuemme sääntelyä, joka edistää läpinäkyvyyttä, ja varmistamme, että käytäntömme vastaavat uusimpia vaatimuksia. Fortum ilmoittautuu edunvalvonnan avoimuutta koskeviin rekistereihin kaikissa sen toimintamaissa missä tällainen rekisteri on otettu käyttöön.