Vastuulinen tapa toimia

Vastuullinen tapa toimia

Kestävä kehitys on strategiamme ytimessä. Strategiamme mukaisesti edistämme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa ja toivomme asiakkaidemme ja yhteiskunnan liittyvän mukaan tälle matkalle.

Vastuullinen toimintatapamme

Koko energiasektori on murroksessa, ja Fortum on olennainen osa tätä muutosta. Ilmasto muuttuu entistä nopeammin, mikä kiihdyttää tarvetta yhteiskunnan rakenteellisille muutoksille.

Kestävä kehitys on Fortumin strategian ytimessä. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja ja merkittävä kaasuyhtiö. Meillä on riittävä koko, asiantuntemus ja resurssit, jotta voimme kasvaa edelleen ja edistää energiamuutosta ja siirtymistä kohti hiilineutraalia taloutta. Jotta muutos onnistuu, on kestävän kehityksen mukaisen toiminnan, kohtuuhintaisen energian saatavuuden ja toimitusvarmuuden oltava tasapainossa keskenään. Tähän tarvitaan uusiutuvien energialähteiden lisäksi enenevässä määrin puhdasta vetyä, energiavarastoja ja muita joustavia ratkaisuja. Koska kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä kaikilla aloilla, ei vain energiasektorilla, tarjoamme puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuuriasiakkaillemme.

Ilmaston ja resurssien lisäksi huomioimme tarkasti toimintamme vaikutukset henkilöstöömme, urakoitsijoiden henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Covid-19-pandemian aiheuttamien poikkeusolojen jatkuessa vuonna 2021 tärkein tehtävämme on ollut oman henkilöstön ja urakoitsijoiden henkilöstön terveyden ja turvallisuuden varmistaminen sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Haluamme olla kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia työntekijöitämme.  

Vastuullisuuden olennaiset teemat

Fortum arvioi uudelleen vastuullisuuden olennaiset teemansa vuonna 2021. Olennaisuusanalyysi perustui ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille tehtyihin kyselyihin sekä kattavaan työpöytätarkasteluun. Analyysissa arvoimme sekä Fortumin toiminnan mahdollisia vaikutuksia eri olennaisiin vastuullisuusteemoihin, että eri teemojen mahdollisia vaikutuksia ja riskejä Fortumin toiminnalle. Fortumin olennaiset vastuullisuusteemat on esitetty alla olevassa matriisissa.

Vastuullisuuden olennaiset teemat

 

Mies tekee töitä kotoa käsin lattialla istuen

Global Compact -raportointi

Olemme olleet YK:n Global Compact -aloitteen jäsen vuodesta 2010 lähtien. Englanninkielisessä Sustainability 2021 –raportissa kuvaamme Global Compact –aloitteen kymmenen periaatteen toteutumista toiminnassamme luvuissa Climate and resources, Personnel and society ja Business ethics and compliance. Käytämme GRI Sustainability Reporting Standards -tunnuslukuja mittaamaan ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden noudattamista.  Fortumin Communication on Progress -vastaukset voi lukea englanniksi YK:n Global Compact -aloitteen verkkosivuilla.

Tuulivoimaa ja maisema ympärillä

Caring for Climate -raportointi

Liityimme YK:n Caring for Climate -aloitteeseen vuonna 2013. Täytämme Caring for Climate -aloitteen raportointivaatimukset osallistumalla vuosittain CDP Climate Change -kyselyllä tehtävään arviointiin ja julkaisemalla vastauksemme CDP:n verkkosivuilla. 

Sustainability report

Kestävä kehitys 2021

Vision and strategy

Lisätietoa strategiastamme

Earth globe

CDP Climate change

Sustainability report

Fortumin vastuullisuuspolitiikka