Vastuulinen tapa toimia

Vastuullinen tapa toimia

Kestävä kehitys on strategiamme ytimessä. Strategiamme mukaisesti edistämme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa ja toivomme asiakkaidemme ja yhteiskunnan liittyvän mukaan tälle matkalle.

Vastuullinen toimintatapamme

Koko energiasektori on murroksessa, ja Fortum on olennainen osa tätä muutosta. Ilmasto muuttuu entistä nopeammin, mikä kiihdyttää tarvetta yhteiskunnan rakenteellisille muutoksille.

Kestävä kehitys on Fortumin strategian ytimessä. Yhdessä Uniperin kanssa Fortum on nyt Euroopan kolmanneksi suurin CO2-vapaan sähkön tuottaja ja merkittävä kaasuyhtiö. Meillä on riittävä koko, asiantuntemus ja resurssit, jotta voimme kasvaa edelleen ja edistää energiamuutosta ja siirtymää kohti hiilineutraalia taloutta. Jotta muutos onnistuu, on kestävän kehityksen mukaisen toiminnan, kohtuuhintaisen energian saatavuuden ja toimitusvarmuuden oltava tasapainossa keskenään. Tähän tarvitaan uusiutuvien energialähteiden lisäksi enenevässä määrin puhdasta vetyä, energiavarastoja ja muita joustavia ratkaisuja. Koska kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä kaikilla aloilla, ei vain energiasektorilla, tarjoamme puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuuriasiakkaillemme.

Ilmaston ja resurssien lisäksi huomioimme tarkasti toimintamme vaikutukset henkilöstöömme ja ympäröivään yhteiskuntaan. COVID-19-pandemian puhkeamisen jälkeen tärkein tehtävämme on ollut liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä oman henkilöstön ja urakoitsijoiden työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden takaaminen.

Haluamme olla kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia työntekijöitämme.  

Vastuullisuuden olennaiset teemat

Vastuullisuuden olennaiset teemat määriteltiin vuonna 2019 yhdessä sidosryhmiemme kanssa tukemaan kestävää liiketoimintaa. Uniperin yhdistelyn seurauksena arvioimme ne uudelleen vuonna 2020. Olennaisiin vastuullisuusteemoihin liittyy mahdollisuuksia ja riskejä Fortumille, ja toisaalta toimintamme vaikuttaa niihin. Tärkeimmät vastuullisuusteemamme on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 
Ilmasto ja resurssit Henkilöstö ja yhteiskunta
Ilmastonmuutos ja kasvihuonekasvipäästöt

Henkilöstön hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Päästöt ilmaan, maahan ja veteen Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus
Energiatehokkuus Hallinnointi
Toimitusvarmuus Työelämän oikeudet
Vedenkäyttö Ihmisoikeudet
Luonnon monimuotoisuus Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
Kiertotalous Innovaatiot ja digitalisaatio
  Sidosryhmäyhteistyö
  Taloudellinen arvonluonti
  Asiakkaan oikeudet ja asiakastyytyväisyys

 

Global Compact -raportointi

Olemme olleet YK:n Global Compact -aloitteen jäsen vuodesta 2010 lähtien. Kestävän kehityksen vuoden 2020 raportissamme kuvaamme Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen toteutumista toiminnassamme luvuissa Ilmasto ja resurssit, Henkilöstö ja yhteiskunta sekä Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus. Käytämme GRI Sustainability Reporting Standards -tunnuslukuja mittaamaan ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden noudattamista.  

Caring for Climate -raportointi

Liityimme YK:n Caring for Climate -aloitteeseen vuonna 2013. Täytämme Caring for Climate -aloitteen raportointivaatimukset osallistumalla vuosittain CDP Climate Change -kyselyllä tehtävään arviointiin ja julkaisemalla vastauksemme CDP:n verkkosivuilla. 

Sustainability report

Kestävä kehitys 2020

Vision and strategy

Lisätietoa strategiastamme

Earth globe

CDP Climate change

Sustainability report

Fortumin vastuullisuuspolitiikka