Kalasydän-ratkaisu Leppikosken vesivoimalaitoksella

Hydraulinen Kalasydän-kalatie on suomalainen innovaatio kalankulun mahdollistamiseksi vaellusesteen yli. Kalasydän on asennettu voimalaitoksen alapuoliseen alakanavaan, jossa laitteen luoma houkutusvirtaus ohjaa kalat suuaukolle.

Fishheart
Mass market tested
Tarve

Leppikosken voimalaitoksen yläjuoksulla olevat sivujoet ovat mahdollisia elinympäristöjä ja kutualueita, jotka ovat olennaisia taimenelle.

Key topics and targets
Tavoite

Fortumin tavoite on uhanalaisen järvitaimenen luonnonkierron vahvistaminen Leppikosken vesivoimalaitoksen ympäristössä. Tämä on yksi Fortumin vapaaehtoisista luonnon monimuotoisuutta edistävistä toimenpiteistä.

Environmental friendly
Toimenpiteet 2022

Kalasydän-kalatie oli toiminnassa kesäkuun 2022 alkupuolelta lähtien. Kauden aikana Paltamossa sijaitsevan Leppikosken voimalaitoksen ohitti yli 13 300 kalaa.

Business ethics
Tilanne

Kausi 2022 päättyi lokakuussa, Käyttö jatkuu vuosittain kesäkuun alusta lokakuun puoleen väliin saakka.

Innovatiivinen ratkaisu Suomesta

Hydraulinen Kalasydän-kalatie on suomalainen innovaatio kalankulun mahdollistamiseksi vaellusesteen yli. Kalasydän on asennettu voimalaitoksen alapuoliseen alakanavaan, jossa laitteen luoma houkutusvirtaus ohjaa kalat suuaukolle.

Laite on kelluva ja liikuteltava ja suunniteltu olemaan käyttökaudella jatkuvasti toiminnassa. Kalasydämeen uiva kala tunnistetaan tekoälyn avulla ja kalat pumpataan vesipatsaan sisällä putkistoa pitkin padon ohi. Laitteessa on kaksi kammiota, joista toinen on aina avoinna vastaanottamassa kaloja, minkä seurauksena laite on jatkuvasti toiminnassa.

Ratkaisu on sekä kustannustehokas että joustava, eikä kaloilta kulu niin paljon energiaa uimiseen kuin esimerkiksi perinteisissä kalatieratkaisuissa.

Potentiaaliset elinympäristöt

Kalasydän-kalatie otettiin koekäyttöön Leppikosken vesivoimalaitoksessa Paltamossa 1.10.2021. Leppikosken voimalaitoksen yläjuoksun sivujoissa on 26 hehtaaria potentiaalisia elin- ja lisääntymisalueita, jotka ovat välttämättömiä taimenen luonnonkierrolle.

Koska Kalasydän on kelluva ja liikuteltava, sen optimaalisen sijainnin voi selvittää testaamalla, ja näin padon yli pääsee enemmän kaloja. Vuoden 2021 koekäytön ja lyhyen käyttökauden kautta saatiin tärkeää tietoa siitä, mihin Kalasydämen suuaukko kannattaisi seuraavana kautena asemoida. Vuoden 2021 kokemusten perusteella kaudelle 2022 sijaintia muutettiin kalojen kannalta paremmaksi.

Potentiaaliset elinympäristöt

Leppikosken voimalaitoksen yläjuoksulla sijaitsevissa sivujoissa on noin 26 hehtaaria taimenkannalle tärkeää potentiaalista elin- ja lisääntymisaluetta. Kalansydän mahdollistaa vaelluskalojen pääsyn näille alueille.

Lupaavia tuloksia

Vuoden 2021 koekäytön jälkeen, Kalasydän-kalatie oli vuonna 2022 ensimmäistä kertaa käytössä koko ylösvaelluskauden ajan.

Tulokset ovat lupaavia. Kalasydän laskettiin veteen kesäkuussa, ja se oli käytössä lokakuun puoleenväliin asti, johon mennessä Kalasydän-kalatien avulla Leppikosken voimalaitoksen ohitti yli 13 000 kalaa. Järvitaimenen ohella Kalasydämen kautta on kulkenut esimerkiksi siikoja, ahvenia, lahnoja, muikkuja ja kuhia.

Leppikosken voimalaitoksella käyttöönotettu Kalasydän on yksi Oulujärven uhanalaisen järvitaimenen luonnonkierron vahvistamiseksi toteutettavia toimenpiteitä Hyrynsalmen reitillä. Tämän reitin varrella sijaitsevat Oulujoen vesistön kalatiestrategian kärkikohteet.

Osa pitkän tähtäimen strategiaa

Hankkeeseen sisältyy myös esimerkiksi järvitaimenkannan luonnonkierrolle välttämättömien elinympäristöjen ja kutualueiden kunnostuksia Leppikosken voimalaitoksen yläpuolisissa sivujoissa. Fortum on myös lisännyt sivujokiin tehtäviä järvitaimenen pienpoikasistutuksia jokiin leimautuvan kalakannan vahvistamiseksi. Istutuksia sekä Kalasydän-kalatien käyttöä suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä paikallisen osakaskunnan sekä kalatalousviranomaisen kanssa.

Environmental friendly

Ympäristöraportti 2022

Lisää projekteja