Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoituksena ja tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotus seuraavissa asioissa: ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

​Varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 perusti pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Toimikunnan jäsenet nimetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet. Nimeämiseen oikeutetut Fortumin suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan toimikunnan jäsenen nimittämiseen, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin ole oikeutta nimittää jäsentä nimitystoimikuntaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimittaa hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1. mennessä.

Hallituksen monimuotoisuus

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta noudattaa hallituksensa jäsenten valinnassa Hallinnointikoodin 2015 mukaisia hallituksen monimuotoisuutta koskevia periaatteita. Periaatteet määrittelevät muun muassa, että hallituskokoonpanon tulee sisältää asiantuntemusta niiltä maantieteellisiltä alueilta, joissa Fortum harjoittaa toimintaa ja että hallituksen jäsenten ammatillisen taustan tulee sisältää kompetensseja, jotka tukevat Fortumin strategian toimeenpanoa ja jotka edesauttavat kykyä haastaa ja valvoa yhtiön johdon päätöksentekoa. Lisäksi yhtiön hallitukseen tulee kuulua molempia sukupuolia. Fortum myös noudattaa valtioneuvoston 17.12.2015 tekemää periaatepäätöstä sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa, jonka tavoitteena on ollut, että vuoteen 2020 mennessä yhtiöiden hallituksissa naisia ja miehiä on vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä. Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi monimuotoisuuden periaatteet ja niiden toteutumisen vuosittain.

Fortum selostaa monimuotoisuutta koskevat tavoitteensa, toimenpiteensä ja edistymisensä selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on noudattanut monimuotoisuusperiaatteita valmistellessaan esitystä Fortumin hallituksen jäseniksi vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta katsoo vuodelle 2021 ehdotetun kokoonpanon sisältävän monimuotoisuusperiaatteissa määritettyjä kompetensseja hyvässä tasapainossa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ennen vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta

Lokakuussa 2020 Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin

  • osastopäällikkö Kimmo Viertola, Valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto (puheenjohtaja),
  • toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä
  • toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Lisäksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen oli nimitystoimikunnan jäsen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui yhteensä 5 kertaa ja läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100. Toimikunta jätti ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 29.1.2021. Ehdotukseen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ennen vuoden 2022 varsinaista yhtiökokousta

Syyskuussa 2021 Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin

  • osastopäällikkö Kimmo Viertola, Valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto (puheenjohtaja),
  • toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä
  • toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Lisäksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala on nimitystoimikunnan jäsen.

Reports and presentations

Yhtiökokousten materiaalit arkistossa