Tuemme kestävän kehityksen tavoitteita SDG
Yellow flower

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Fortum tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG:t). Yhtenä Euroopan puhtaimmista energian tuottajista autamme yhteiskuntia saavuttamaan hiilineutraaliuden ja asiakkaitamme kasvamaan ja dekarbonisoimaan prosessejaan luotettavalla ja tuottavalla tavalla tasapainossa luonnon kanssa.

Kestävän kehityksen tavoitteet ja Fortum

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet määrittelevät kansainväliset kestävän kehityksen painopistealueet ja tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Me Fortumilla haluamme osaltamme edistää tavoitteiden saavuttamista omassa arvoketjussamme. Kannamme vastuun ja pyrimme ehkäisemään toimintamme kielteisiä vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteille, mutta näemme tavoitteissa myös liiketoimintamahdollisuuksia. Kymmenen meille keskeistä kestävän kehityksen tavoitetta on esitetty kuvassa. Kuuteen kuvassa oikealla esitettyyn tavoitteeseen tarjoamme ratkaisuja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kautta (Mahdollisuutemme). Kuvassa vasemmalla esitetyt vastuumme ovat meille tärkeitä sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta niin henkilöstön, urakoitsijoiden, lähiyhteisöjen kuin koko toimitusketjumme osalta.

Sustainability report

Kestävä kehitys 2022

Lue lisää englanniksi
Sustainability report

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Lue lisää englanniksi