Tuemme kestävän kehityksen tavoitteita SDG

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Puhtaan energian ja kestävien ratkaisujen tarjoajana tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG:t) matkalla kohti hiilineutraalia taloutta. Strategiallamme vauhditamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.

Kestävän kehityksen tavoitteet ja Fortum

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet määrittelevät kansainväliset kestävän kehityksen painopistealueet ja tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Me Fortumilla haluamme osaltamme edistää tavoitteiden saavuttamista omassa arvoketjussamme. Kannamme vastuun ja pyrimme ehkäisemään toimintamme kielteisiä vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteille, mutta näemme tavoitteissa myös liiketoimintamahdollisuuksia. Kymmenen meille keskeistä kestävän kehityksen tavoitetta on esitetty kuvassa. Kuuteen oikealla esitettyyn tavoitteeseen tarjoamme ratkaisuja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kautta (Mahdollisuutemme). Kuvassa vasemmalla esitetyt vastuumme ovat meille tärkeitä sosiaalis-yhteiskunnallisesta näkökulmasta niin henkilöstön, urakoitsijoiden, lähiyhteisöjen kuin koko toimitusketjumme osalta.

Fortum tukee kestävän kehityksen tavoitteita

Fortumin logo "For a cleaner world"-taglinella
Sustainable development goals

 

Sustainability report

Kestävä kehitys 2021

Sustainability report

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita