Fortumin sijoittajasuhdepolitiikka

Sijoittajasuhteiden perusperiaatteet

  • Johdonmukaisella tasolla oleva riittävä ja oikea-aikainen tieto
  • Riittävä tietojen julkistus tasapuolisesti kaikille sijoittajille ja sidosryhmille
  • Yritysjohdon sitoutuminen
  • Avoimuus
  • Palveluhenkisyys

Sijoittajasuhteiden tavoitteet ja tehtävät

On Fortumin etujen mukaista julkisesti noteerattuna yrityksenä tehokkaasti viestiä talouselämälle ja muille sidosryhmille saavuttaakseen yrityksen arvopapereille oikean arvostuksen ja nostaakseen omistaja-arvoa.

Sijoittajasuhteiden avaintehtävä on toimittaa oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa säännöllisesti ja tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Näin sijoittajasuhteet pyrkii  minimoimaan sijoittajan riskit ja vähentämään Fortumin osakkeen volatiliteettia.

Roolit ja vastuut

Fortumin toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sijoittajasuhdejohtaja ovat vastuussa Fortumin sijoittajasuhdetoiminnasta. Kaikki sijoittajasuhdetoiminta koordinoidaan sijoittajasuhdetoiminnon toimesta ja kaikki pyynnöt tulee osoittaa sille.

Hiljainen jakso

Fortum noudattaa vapaaehtoisesti hiljaista jaksoa “silent period” ennen tulosten julkaisua. Tuona aikana yhtiö ei kommentoi yrityksen liiketoimintaa kuluvalta tai edelliseltä, julkaisemattomalta neljännekseltä. Hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen tuloksen julkistamisajankohtaa.