Ilmasto ja resurssit

Ilmasto ja resurssit

Olemme Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja ja merkittävä kaasuyhtiö. Edistämme strategiallamme siirtymää kohti puhdasta energiaa. Strategiamme keskeinen painopiste on omien voimalaitostemme ja oman toimintamme muuttaminen hiilineutraaleiksi.

Tavoitteemme

Ilmasto:

  • Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjen (Scope 1 ja 2) vähentäminen vähintään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä (vuoteen 2019 verrattuna)
  • Euroopan tuotannon muuttaminen hiilineutraaliksi (Scope 1 ja 2) viimeistään vuoteen 2035 mennessä
  • Koko toiminnnan muuttaminen hiilineutraaliksi (Scope 1, 2 ja 3 -päästöt) Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä
  • Scope 3 –kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 35 %:lla viimeistään vuoteen 2035 mennessä (vuoteen 2021 verrattuna)

Luonnon monimuotoisuus:

  • Luonnon monimuotoisuutta edistävien merkittävien vapaaehtoisten toimenpiteiden määrä ≥12 vuonna 2021

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ilmastoon ja resursseihin liittyvät tavoitteet näkyvät selkeinä alla olevassa kaaviossa: 

Ilmastoon ja resursseihin liittyvät SDG:t
Nature biodiversity actions

Luonnon monimuotoisuus

Koska ratkaistavana on ilmastokriisin ohella myös maailmanlaajuinen luonnon monimuotoisuutta uhkaava kriisi, asetimme tavoitteen toteuttaa vähintään 12 luonnon monimuotoisuutta edistävää merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä vuonna 2021. 13 toimenpidettä toteutettiin.

Lue lisää ilmastotavoitteistamme ja luonnon monimuotoisuudesta.

Sustainability report

Kestävä kehitys 2021

Sustainability report

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

Climate and resources

Lue lisää CDP Climate Change -vastauksestamme