Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

Tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsaus

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana kaasun ja sähkön hinnat laskivat edelleen Euroopassa johtuen Manner-Euroopan leudosta talvesta, nesteytetyn maakaasun hyvällä tasolla jatkuneesta tuonnista ja tasaisesti kasvavasta uusiutuvasta sähköntuotannosta. Tammikuu oli Pohjoismaissa kylmä, mikä nosti spot-hintoja etenkin Suomessa ja Baltian maissa, mutta vastaavasti helmi- ja maaliskuu olivat jonkin verran tavallista leudompia. Pohjoismaiset sähköfutuurit laskivat neljänneksen aikana Manner-Euroopan sähköfutuurien laskun ja normaalia suurempien sademäärien vuoksi. 

Sähkön spot-hinnan lasku Pohjoismaissa heijastuu myös ensimmäisen neljänneksen tulokseemme. Saavutettu sähkönhinta oli hyvällä tasolla vaikkakin huomattavasti alhaisempi kuin vuosi sitten. Ensimmäisen neljänneksen saavutettua hintaa tuki vahva, kaksinumeroinen optimointimarginaali, joka oli vuotuista ohjeistusta (6–8 euroa/MWh) korkeampi. Alhaisempi saavutettu sähkönhinta näkyy Generation-segmentin tuloksessa, jota kuitenkin tukivat suuremmat vesivoiman tuotantomäärät ja Pjelaxin tuulipuiston käyttöönottovolyymit. Vaikean vuoden 2023 jälkeen Consumer Solutions -segmentillä oli vahva ensimmäinen neljännes. Sen tulos normalisoitui pääasiassa sähkön myyntimarginaalien noustua vakaammissa markkinaolosuhteissa. 

S&P Global Rating (S&P) nosti Fortumin pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolle BBB+ vakain näkymin, ja Fitch Ratings vahvisti säilyttävänsä Fortumin luottoluokituksen tasolla BBB myös vakain näkymin. Olemme erittäin tyytyväisiä S&P:n luottoluokituksen korotukseen, koska se kuvastaa tekemäämme määrätietoista työtä taloudellisen asemamme vahvistamiseksi ja strategiamme fokusoitumista puhtaaseen energiaan. Taloudellinen asemamme on erittäin vahva, mikä tukee tavoitettamme säilyttää vähintään BBB:n luottoluokitus. Maaliskuun lopussa velkaantumisasteemme oli alhainen (0,3 kertaa), ja meillä on edelleen riittävästi varoja ja luottolimiittejä. Mahdollisten tulevien puhtaan energian investointien rahoittamiseksi julkaisimme vihreän rahoituksen viitekehyksemme tammikuussa.

Helmikuussa selkeytimme strategiaamme täsmentämällä liiketoimintaportfoliotamme, selventämällä pääoman allokointia sekä asettamalla uusia strategisia tavoitteita ja niihin liittyviä suoritusmittareita. Maaliskuussa 2023 lanseerattu uudistettu strategiamme pysyy ennallaan, ja jatkamme sen toteuttamista määrätietoisesti. 

Yksi strategiamme painopisteistä on tuottaa puhdasta energiaa luotettavasti. Kaukolämmön sähköistäminen tuottaa puhdasta lämpöä samalla kun se luo joustavuutta koko energiajärjestelmään. Konkreettinen esimerkki tästä on Espoo Clean Heat -ohjelmamme; aloimme rakentaa Espooseen lisää päästötöntä ja joustavaa sähköpohjaista kaukolämpöä. Lisäksi päätimme sulkea viimeisen hiiltä käyttävän kaukolämpöyksikkömme Espoossa huhtikuun lopulla. Näin lämmitys- ja jäähdytysliiketoimintamme luopuu hiilestä vuotta odotettua aiemmin. Lisäksi Suomen viimeisen hiililauhdelaitoksen Meri-Porin sähköntuotanto on varattu Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön vakavien kriisi- ja häiriötilanteiden varalle 1.4.2024 alkaen. Fortumin suurin ja Suomen kolmanneksi suurin tuulipuisto Pjelax (380 MW) Pohjanmaalla on otettu asteittain käyttöön, ja se aloittaa heinäkuussa kaupallisen toiminnan Helenin kanssa solmitulla sähkönmyyntisopimuksella.

Toinen strateginen painopisteemme on edistää teollisuuden dekarbonisaatiota, jota varten rakennamme valmiutta sähköistymis- ja kasvuvaiheeseen pidemmällä aikavälillä. Tavoitteemme on aktiivisesti omalta osaltamme edistää tällaisia teollisuushankkeita ja tarjota puhdasta ja vakaata sähköä teollisuusasiakkaillemme, jotta ne saavuttavat dekarbonisaatiotavoitteensa. Koska hiilestä irtautuminen lisää sähkön kysyntää, dekarbonisaatio luo meille kasvumahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä uuteen puhtaaseen energiantuotantoon tehtävien investointien kautta. Esimerkiksi huhtikuussa julkistimme uuden, viisivuotisen sähkönmyyntisopimuksen asteittain nousevalla hinnoittelulla ruotsalaisen ferroseoksen tuottajan Vargön Alloys AB:n kanssa. 

Uusiutuminen ja kehitys ovat kolmas strateginen painopisteemme. Sen puitteissa jatkoimme tehostamisohjelmaamme, jonka tavoitteena on asteittain vähentää vuotuisia kiinteitä kustannuksia 100 miljoonalla eurolla (pois lukien inflaatio) vuoden 2025 loppuun mennessä niin, että kustannusvaikutukset toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2026 alusta lähtien. Consumer Solutions -liiketoiminta ja IT-yksikkömme saivat päätökseen muutosneuvottelut, joiden tuloksena vähennettiin noin 70 työpaikkaa. Fortum arvioi vähentävänsä kiinteää kulupohjaansa yli 50 miljoonalla eurolla vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Geopoliittiset jännitteet pysyivät vahvoina vuoden alussa. Helmikuussa Fortum aloitti välimiesmenettelyn Venäjän valtiota vastaan ja vaatii korvausta Venäjän-omaisuutensa laittomasta haltuunotosta suojellakseen oikeudellista asemaansa ja osakkeenomistajan etuja. Kansantalouksien kehitys Fortumin maantieteellisillä alueilla on edelleen heikko ja inflaatio korkealla tasolla, mutta korkojenlaskun odotetaan alkavan kesän aikana. Suomen poliittisilla lakoilla ei ollut merkittäviä suoria vaikutuksia Fortumin taloudelliseen tulokseen.

Fortum on yksi Euroopan puhtaimmista sähköntuottajista, ja meillä on ainutlaatuinen kyky toimittaa puhdasta energiaa laajassa mittakaavassa. Haluamme edistää energiasiirtymää asettamalla kunnianhimoisia ilmastotavoitteita Science Based Targets -aloitteen (SBTi) Net-Zero-standardin mukaisesti. Kuten huhtikuussa ilmoitimme, Fortum on käynyt läpi due diligence -prosessin toimitettuaan virallisen sitoumuskirjeen Science Based Targets -aloitteeseen viime vuonna. Olemme jo aloittaneet työn koko yhtiötä koskevien, tieteeseen perustuvien lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteiden asettamiseksi. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä niin omassa toiminnassamme kuin arvoketjussamme, mikä mahdollistaa siirtymisen vähähiiliseen talouteen.”