Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

Tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsaus

”Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hyödykkeiden hinnat laskivat vuoden 2022 huipuista leudon ja tuulisen talven, kaasuvarastojen korkeiden täyttöasteiden ja vähentyneen energian kysynnän vuoksi. Sähkön ja muiden hyödykkeiden hinnat pysyivät kuitenkin edelleen pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Tämän taustalla olivat toimitusvarmuuden ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävarmuus, sekä huoli, että finanssisektorin epävakaus vahvistaisi inflaatiota ja heikentäisi talouskasvua.

Vaikka Venäjä on käynyt brutaalia sotaansa Ukrainassa jo vuoden ajan, ulospääsyä konfliktista tai merkkejä rauhasta ei valitettavasti ole nähtävissä. Venäjä käyttää edelleen energiaa aseena sodankäynnissä ja keinona painostaa Eurooppaa. Huhtikuun lopussa Venäjän viranomaiset ottivat Fortumin tytäryhtiön PAO Fortumin haltuun presidentin asetuksen varjolla. Tämä estää Fortumia käyttämästä sille kuuluvia osakkeenomistajan oikeuksia ja eikä meillä enää ole määräysvaltaa Venäjän toiminnoissamme. Vuoden 2023 toisen neljänneksen tuloksessa Russia-segmenttiä ei enää konsolidoida ja kirjaamme Venäjän liiketoiminnan omaisuuserät alas kokonaisuudessaan. Fortumin näkökulmasta Venäjän toimet ovat räikeästi kansainvälisen lain vastaisia ja rikkovat investointisuojaa. Valmistaudumme puolustamaan oikeuksiamme relevantin kansainvälisen lainsäädännön nojalla.

Maaliskuussa julkistimme uuden strategiamme ja toimintamme perustan. Strategian ensimmäinen painopiste on tuottaa energiaa luotettavasti, ylläpitää laitostemme korkeaa käytettävyyttä ja keskittyä pohjoismaisten tuotantolaitostemme optimointiin, tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Ensimmäisellä neljänneksellä saimme uuden käyttöluvan Loviisan ydinvoimalaitoksellemme vuoden 2050 loppuun saakka. Se on konkreettinen esimerkki tuottavuuden varmistamisesta pitkällä aikavälillä, samoin kuin Forshuvudin vesivoimalaitoksen padon perusparannus Ruotsissa. Loviisan käyttöiän pidentäminen vuoteen 2050 tuo jopa 170 terawattitunnin lisäyksen päästöttömän sähkön tuotantoon noin 1 miljardin euron investoinnilla noin 25 vuoden aikana. Yleisesti ottaen ydinvoiman kannatus Suomessa on tällä hetkellä ennätyksellisen korkea, ja olen hyvin iloinen siitä, että TVO:n kauan odotettu Olkiluodon kolmas ydinvoimalaitosyksikkö aloitti säännöllisen sähköntuotannon huhtikuussa ja kaupallisen toiminnan toukokuussa.

Toinen painopistealuemme on teollisuuden dekarbonisaation edistäminen. Tavoitteenamme on rakentaa uutta puhtaan energian tuotantoa yhdessä strategisten asiakkaiden kanssa ja kehittää aktiivisesti projekteja, jotka mahdollistavat kasvun ajan myötä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ilmoitimme kumppanuuksista teräsyhtiö Outokummun ja brittiläisen Rolls-Royce SMR:n kanssa. Kumppanuudet koskevat selvityksiä pienydinvoiman ja perinteisen ydinvoiman toteutettavuudesta. Lisäksi käynnistimme Metsä Groupin kanssa alustavan selvityksen, jossa tutkitaan puuperäisen hiilidioksidin jatkojalostamisen teknologisia ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Meillä on uusi osinkopolitiikka ja olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin taloudellisiin ja ympäristötavoitteisiin, joiden kautta luomme arvoa sidosryhmillemme ja yhteiskunnille. Olemme päivittäneet myös liiketoimintarakenteemme ja uudistettu johtoryhmämme kehittää entistä yhtenäisempää johtamis- ja toimintatapaa Fortumille. Kasvumme tulee olemaan valikoivaa. Kasvuinvestoinnit (ilman yritysostoja) ovat enintään 1,5 miljardia euroa kolmen seuraavan vuoden aikana.

Fortumin ensimmäisen neljänneksen tulos parani merkittävästi, ja jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto ilman Russia-segmenttiä yli kaksinkertaistui 698 miljoonaan euroon. Generation-segmentin tulosta vahvisti pääasiassa korkeampi saavutettu sähkönhinta. Consumer Solutions -segmentin tulos putosi lähelle nollaa, mikä johtui pääasiassa asiakaskannan pienetymisestä tietyissä suojatuissa tuotteissa, erittäin epävakaiden ja korkeiden markkinahintojen seurauksena.

Taloudellinen asemamme raportointikauden lopussa oli vakaa. Nostamattomat luotot olivat 5,8 miljardia euroa, ja likvidit varat olivat 3,7 miljardia euroa. Maaliskuussa maksoimme takaisin siltarahoituslainasta nostetut 350 miljoonaa euroa ja peruutimme Solidiumin myöntämän 2,35 miljardin euron luoton kokonaisuudessaan. Luottoluokituslaitokset ovat huomoineet päämäärätietoisen työmme toimintamme vakauttamiseksi. Maaliskuussa 2023 sekä Standard & Poor’s että Fitch vahvistivat Fortumin pitkän aikavälin luottoluokituksen tasolle BBB ja muuttivat näkymät vakaiksi. Tavoitteenamme on konsernin velkasalkun uudelleenrahoittaminenvuoden 2023 aikana ja paluu Euroopan korkomarkkinoille.

Euroopan energiamurros on nopeasti konkretisoitumassa ja se tekee liiketoiminnastamme entistä merkityksellisempää. Fortum on hyvissä asemissa edistämään kestävää ja kustannuksiltaan kohtuullista siirtymää kohti hiilineutraaliutta Pohjoismaissa – meillä on siihen tarvittava asiantuntemus ja tuotatokapasiteetti. Tavoitteemme on maailma, jossa ihmisten hyvinvointi, yhteiskuntien tarpeet, yritysten menestys ja luonnon monimuotoisuus ovat keskenään tasapainossa.”