Miksi sijoittaa Fortumiin

Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja ja merkittävä kaasuyhtiö. Tehtävämme on edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tarjoamme asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Näin varmistamme nopean ja luotettavan siirtymän hiilineutraaliin talouteen.

Houkutteleva kasvu ja hiilineutraaliuus

Fortumilla on hyvät edellytykset hyödyntää energiamurroksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Jotta muutos kohti päästötöntä energiajärjestelmää onnistuu, on kestävän kehityksen mukainen toiminta, kohtuuhintaisen energian saatavuus ja toimitusvarmuus oltava tasapainossa. Tähän tarvitaan uusiutuvien energialähteiden lisäksi puhdasta kaasua sekä energian varastointi- ja joustoratkaisuja, jotka auttavat turvaamaan energian toimitusvarmuuden sekä vähentämään teollisuuden, liikenteen, lämmityksen ja jäähdytyksen hiilidioksidipäästöjä. Tulevaisuuden kasvumme perustuu hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon ja puhtaaseen kaasuun, vähennämme määrätietoisesti oman toimintamme päästöjä sekä autamme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa vähentämään päästöjä.

Joulukuussa 2020 Fortum päivitti konsernistrategiansa, joka edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan ja samalla tuottaa hyvää tulosta. Pariisin sopimuksen mukaisesti, tavoitteenamme on hiilineutraaliuus kaikessa toiminnassamme vaativien välitavoitteiden kautta viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Strategiamme neljä prioriteettia ovat:

 1. Kasvamme päästöttömässä sähköntuotannossa
 2. Hyödynnämme vahvaa asemaamme kaasussa, jotta mahdollistamme energiamurroksen
 3. Rakennamme kumppanuuksia teollisuus- ja infra-asiakkaiden kanssa
 4. Muutamme oman toimintamme hiilineutraaliksi

Lue lisää

Taloudelliset tavoitteet ja kasvava osinko

Fortum on päivitti taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikkansa joulukuussa 2020. Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla ”BBB investment grade” on meille edelleen keskeistä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x
 • Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) ja vähintään
  • +100 korkopistettä ’vihreissä’ investoinneissa
  • +200 korkopistettä muissa investoinneissa

Fortumin osinkopolitiikka on ”maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa”. 

Lue lisää

Näin Fortum luo omistaja-arvoa

Kasvava huomio ydinosaamisalueisiin

 • hiilidioksidivapaa vesi-, ydinvoimatuotanto sekä energiatehokas sähkön- ja lämmön yhteistuotanto
 • kaasuun perustuva joustava sähköntuotanto sekä kaasun toimitus lämmityksen ja teollisuuden tarpeisiin
 • Hyödynnämme Uniperin edelläkävijyyttä vetyliiketoimintamme kehittämisessä sitä mukaa kun siitä tulee kaupallisesti kannattavaa

Uniper-yhteistyön hyödyt

 • Positiivisen kassavaikutuksen arvioidaan nousevan konsernitasolla noin 100 miljoonaan euron vuodessa. Tästä yli 50 miljoonaa euroa vuodessa arvioidaan saavutettavan vuoden 2023 loppuun mennessä ja täysimääräiset, vuositasolla noin 100 miljoonan euron hyödyt vuonna 2025.

Strategian onnistunut toteuttaminen luo arvoa kaikille sidosryhmillemme ja tukee tavoitettamme kasvattaa osingon määrää ajan myötä.

Fortumin strategia 2020
Lue lisää strategiastamme