Omien osakkeiden takaisinosto

Fortumin varsinainen yhtiökokous 2022 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta. Hankittavien tai luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla kummankin osalta enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 18 kk yhtiökokouksen päätöksestä alkaen. Valtuutuksia ei ole käytetty.

31.12.2022 Fortum ei omistanut omia osakkeitaan.

Aikaisemmilla valtuuksilla ostetut omat osakkeet

Vuosi Kausi Osakkeiden määrä Kumul. osakkeiden määrä Arvo, EUR Kumul.arvo, EUR
2007 Q1 2007 0 0 0 0
  Q2 2007 0 0 0 0
  Q3 2007 0 0 0 0
  Q4 2007 5 910 000 5 910 000 175 459 881 175 459 881
2007 yhteensä     5 910 000   175 459 881
Osakkeet mitätöity 20.12.2007   - 5 910 000    
2006 Q2 2006 1 660 000 1 660 000 30 390 150 30 390 150
  Q3 2006 0 1 660 000 0 30 390 150
  Q4 2006 0 1 660 000 0 30 390 150
2006 yhteensä 1 660 000     30 390 150
Osakkeet mitätöity 9.12.2006   - 1 660 000