Taloudelliset tavoitteet

Fortumin taloudelliset tavoitteet vastaavat yhtiön näkemystä pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuuksista, uudesta kasvustrategiasta ja liiketoiminnasta.

Fortum päivitti taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikkansa 3.12.2020. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x
  • Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) ja vähintään
    • +100 korkopistettä ’vihreissä’ investoinneissa
    • +200 korkopistettä muissa investoinneissa

Fortumin osinkopolitiikka on maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa. 

Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla ”BBB investment grade” on meille edelleen keskeistä.

Lisäksi Fortum käyttää GRI:n (Global Reporting Initiative) G4-indikaattoreita soveltuvin osin taloudellisesta vastuusta raportoimiseen.

Fortumin rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde

Fortumin rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde graafina. Vuoden 2020 lopussa suhde oli 2,9.

Osingon maksun kehitys 2011-2020

Pylväsdiagrammi, joka kuvaa Fortumin osinkohistorian 2011-2020. Osinko/osake vuonna 2011-2012 oli 1,00 euroa, vuonna 2013 1,10 euroa, vuonna 2014 1,30 euroa ja vuosina 2015-2019 1,20 euroa. Vuonna 2020 osinko oli 1.12 euroa/osake.