Taloudelliset tavoitteet

Fortumin taloudelliset tavoitteet vastaavat yhtiön näkemystä pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuuksista, uudesta kasvustrategiasta ja liiketoiminnasta.

Fortum päivitti taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikkansa 3.12.2020. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x
  • Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) ja vähintään
    • +100 korkopistettä ’vihreissä’ investoinneissa
    • +200 korkopistettä muissa investoinneissa

Fortumin päivitetty osinkopolitiikka on ”maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa”. Fortumin hallituksella on tarkoitus ehdottaa 1,12 euron osinkoa/osake vuodelta 2020, ja hallituksen tavoitteena on kasvattaa osinkoa tulevaisuudessa.

Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla ”BBB investment grade” on meille edelleen keskeistä.

Lisäksi Fortum käyttää GRI:n (Global Reporting Initiative) G4-indikaattoreita soveltuvin osin taloudellisesta vastuusta raportoimiseen.

Fortumin taloudellinen kehitys

Pylväsdiagrammi Fortumin rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhteesta 2011-2020

 

Pylväsdiagrammi Fortumin osinkohistoriasta 2011-2020