Biodiversiteetti

Luonnon monimuotoisuus

Pyrimme parantamaan luonnon monimuotoisuutta toimintojemme yhteydessä, toteutamme biodiversiteettiin liittyviä hankkeita, ja teemme hankkeissa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

Fortu­mille toinen sija Ecogain-biodi­ver­si­teetti-indek­sissä

Ecogain Biodiversity Index, joka arvioi suurimpien pohjoismaisten yritysten luonnon monimuotoisuuteen liittyvää raportointia, on arvioinut Fortumin toiselle sijalle - ja ensimmäiseksi suomalaisten yritysten joukossa.

Lue tiedote

Fortum ja Oulun Energia toteut­tavat vaellus­ka­lojen lisään­ty­mi­sa­lue­sel­vi­tyksen Oulujoella

Selvityksessä tarkastellaan Oulujoen potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymisalueita ja selvitetään tarkastelukohteiden toteuttamiskelpoisuutta.

Lue tiedote

Kalasydän Leppikosken voimalaitokselle

 Kalasydän on yksi luonnon monimuotoisuutta parantavista hankkeistamme, jonka toteutamme yhteistyössä paikallisten kalakantojen hoidosta vastaavien osakaskuntien kanssa. 

Lue tiedote

Blogi

Biodiversiteettikriisi haastaa toimiin tässä ja nyt

Ilmastonmuutoksen torjuminen on tehokkaimpia keinoja pysäyttää myös luonnon köyhtyminen.

Lue blogi

Fortum on asettanut konser­nille biodi­ver­si­teet­ti­ta­voitteen vuodelle 2021

Fortum on sitoutunut useisiin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, jotka sisältävät tavoitteen toteuttaa vähintään 12 luonnon monimuotoisuutta edistävää merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä vuonna 2021.

Lue tiedote