Biodiversiteetti

Luonnon monimuotoisuus

Pyrimme parantamaan luonnon monimuotoisuutta toimintojemme yhteydessä, toteutamme biodiversiteettiin liittyviä hankkeita, ja teemme hankkeissa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

Fortum Montta

Montan kalojen ylisiir­to­laitteen muutostyöt jatkuvat

Montan ylisiirtolaite auttaa keräämään arvokasta tietoa vaelluskalojen liikkumisesta rakennetuissa vesistöissä sekä selvittämään Oulujoen potentiaalia luontaisen vaelluskalakannan kehittymisen suhteen.

Lue tiedote
Buttery and flowers

Perhos­maisema Kumlassa, Ruotsissa

Fortum Recycling & Waste on mukana Kumlan kunnan projektissa perhosmaiseman rakentamiseksi Fortumin jätteenkäsittelylaitoksen läheisyyteen.

Lue lisää
Biodiversiteetti luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma

Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma päivitetään vuosittain. Tänä vuonna toimintaohjelmassa on ensimmäistä kertaa mukana myös Uniperin hankkeita Ruotsissa, Saksassa ja Englannissa.

Toimintaohjelma (englanniksi)
Ecogain logo

Fortu­mille toinen sija Ecogain-biodi­ver­si­teetti-indek­sissä

Ecogain Biodiversity Index, joka arvioi suurimpien pohjoismaisten yritysten luonnon monimuotoisuuteen liittyvää raportointia, on arvioinut Fortumin toiselle sijalle - ja ensimmäiseksi suomalaisten yritysten joukossa.

Lue tiedote
Merikoski

Fortum ja Oulun Energia toteut­tavat vaellus­ka­lojen lisään­ty­mi­sa­lue­sel­vi­tyksen Oulujoella

Selvityksessä tarkastellaan Oulujoen potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymisalueita ja selvitetään tarkastelukohteiden toteuttamiskelpoisuutta.

Lue tiedote
Lohi kalasydän leppikoski vaelluskala

Kalasydän Leppikosken voimalaitokselle

 Kalasydän on yksi luonnon monimuotoisuutta parantavista hankkeistamme, jonka toteutamme yhteistyössä paikallisten kalakantojen hoidosta vastaavien osakaskuntien kanssa. 

Lue tiedote
Sustainability report

Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma

Sustainability report

Biodiversiteettimanuaali

Sustainability report

Kestävä kehitys 2020