Kiertotalous

Kiertotalous

Luotettavasti toimiva jätehuolto ja resurssitehokkuus ovat tärkeitä kestävään kehitykseen perustuvassa yhteiskunnassa.

Asiakkailta vastaanotetut jätteet

Tavoitteenamme on parantaa resurssitehokkuutta esimerkiksi asiakkailta vastaanotettujen jätteiden kierrätys- ja jätehuoltoliiketoiminnan kautta ja edistää siirtymistä kohti kattavampaa kiertotaloutta. Kiertotaloudella tarkoitamme sitä, että materiaalit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja vaaralliset aineet poistetaan kierrosta. Tavoitteena on tehdä jätteestä uutta raaka-ainetta aina kun mahdollista ja pitää arvokkaat materiaalit kierrossa.

Tarjoamme ratkaisuja myös vaarallisen jätteen käsittelyyn. Poistamme vaaralliset jätteet kierrosta kestävällä tavalla ja puhdistamme kierrätykseen päätyvät materiaalit vaarallisista aineista. Tuotamme samalla energiaa ja varmistamme jätteiden turvallisen loppusijoituksen.

Mariaalien kerrätyskaavio
Kaksi työntekijää kerrätys- ja jätehuoltoliiketoimintalaitoiksella

Energiantuotantomme jätteet ja sivutuotteet

Omassa sähkön- ja lämmöntuotannossamme kiinteiden polttoaineiden poltosta syntyy sivutuotteena tuhkaa. Savukaasujen rikinpoistosta syntyy sivutuotteina kipsiä tai muita rikinpoistotuotteita. Tuhka ja rikinpoistotuotteet muodostavat yhdessä suurimman osuuden energiantuotantomme sivutuotteista ja jätteistä. Vuonna 2021 83 % energiantuotannon jätteistä ja sivutuotteista saatiin hyötykäyttöön materiaaleina.

nuclear

Radioaktiivinen jäte

Suomessa Loviisan ja Ruotsissa Oskarshamnin ydinvoimalaitoksella syntyy tavanomaisten teollisuusjätteiden lisäksi radioaktiivisia jätteitä, jotka käsittelemme kansallisten ydinenergialainsäädäntöjen vaatimusten mukaisesti.

Sustainability report

Kestävä kehitys 2021