Tietopaketit medialle

Näiltä sivuilta löydät lisätietoja ajankohtaisista aiheistamme.

Haluamme olla puhtaan energian arkkitehti datakeskuksille

Fortum haluaa olla datakeskusten kumppani ja puhtaan energian arkkitehti sähkö-, lämpö, viilennys- ja kierrätysasioissa. Autamme datakeskusoperaattoreita kaikissa infrastruktuuriin liittyvissä asioissa ja luomme edellytyksiä datakeskusten sijoittumiselle Suomeen.

Lue lisää Fortumin ja datakeskusten yhteistyöstä

Espoo Clean Heat - Hiilineutraali kaukolämpö Espooseen 2020-luvulla

Fortum ja Espoon kaupunki ovat tehneet yhteisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa osapuolet sitoutuvat yhdessä kehittämään Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalin 2020-luvun loppuun mennessä Espoo Clean Heat -projektissa

Lue lisää askeleista kohti yhteistä tavoitettamme

Mikä ihmeen energia­murros?

Energia­murros on yksi tämän vuosi­kym­menen tärkeim­mistä sanoista. Silti on vaikea hahmottaa, mitä kaikkea käsite tarkoittaa ja pitää sisällään.

Lue lisää energiamurroksesta

Toimintomme Intiassa

Intian toimintomme ovat keskittyneet aurinkovoimaan. Meillä on Intiassa neljä aurinkovoimalaitosta: Amrit, Kapeli, Bhadla ja Pavagada. Olemme myös sopineet NBCC:n kanssa sähköautojen latausverkoston kehittämisestä Intiassa, ja meillä on maassa käynnissä olevia tutkimus- ja kehityshankkeita.

Lue lisää toiminnastamme Intiassa

Tutkimuksella ja innovaatioilla kohti puhtaampaa maailmaa

Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnan tarkoituksena on parantaa yhtiön kilpailukykyä ja luoda pohjaa uudelle, tulokselliselle liiketoiminnalle.

Lue lisää Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnasta

Tietoa toimintamaistamme

Olemme yksi Euroopan puhtaim­mista energian­tuot­ta­jista. Pohjois­maiden ydinlii­ke­toi­min­taamme kuuluu noin 5 000 ammat­ti­laista.

Lisätietoa toimintamaistamme

Fortum veronmaksajana

Fortum julkaisee veroja­lan­jäl­kensä osana vuosit­taista rapor­toin­ti­ko­ko­nai­suutta. Veroja­lan­jäl­ki­ra­por­tilla kerromme, millainen veron­maksaja Fortum on ja avaamme siihen liittyen periaat­teita, veroym­pä­ristöä ja riskejä. Rapor­toimme tietenkin myös verojen määrät verola­jeittain maakoh­tai­sesti.

Lue lisää Fortumista veronmaksajana

Fortum ja hiili

Energiantuotantomme perustuu pääosin hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon sekä energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Koko sähköntuotannostamme 45 % oli vuonna 2020 hiilidioksidipäästötöntä, ja Euroopassa hiilidioksidittoman sähköntuotannon osuus oli 73 %.

Fortum sulkee vaiheittain tai poistaa käytöstä noin 8 GW hiilivoimaan perustuvaa sähköntuotantokapasiteettia vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää hiilen käytöstämme sekä vastuullista polttoaineen hankinnasta

Fortum Venäjällä

Venäjän käynnis­tettyä hyökkäys­sodan Ukrainaan Fortum on keskeyt­tänyt kaikki uudet inves­toinnit Venäjällä eikä myönnä uutta rahoi­tusta venäläi­sille tytäryh­tiöilleen. Yhtiö myös valmis­telee hallittua irtau­tu­mista Venäjän markki­noilta ensisi­jaisena tavoit­teenaan Venäjän toimin­tojen myynti.

Lue lisää Fortumista Venäjällä