Tietopaketit medialle

Näiltä sivuilta löydät lisätietoja ajankohtaisista aiheistamme.

Fortum datacenter green

Haluamme olla puhtaan energian arkkitehti datakeskuksille

Fortum haluaa olla datakeskusten kumppani ja puhtaan energian arkkitehti sähkö-, lämpö, viilennys- ja kierrätysasioissa. Autamme datakeskusoperaattoreita kaikissa infrastruktuuriin liittyvissä asioissa ja luomme edellytyksiä datakeskusten sijoittumiselle Suomeen.

Lue lisää Fortumin ja datakeskusten yhteistyöstä

Hiilineutraali Espoo heropic

Espoo Clean Heat - Hiilineutraali kaukolämpö Espooseen 2020-luvulla

Fortum ja Espoon kaupunki ovat tehneet yhteisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa osapuolet sitoutuvat yhdessä kehittämään Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalin 2020-luvun loppuun mennessä Espoo Clean Heat -projektissa

Lue lisää askeleista kohti yhteistä tavoitettamme

vesivoimalaitos, jonka päällä keltainen ratas

Mikä ihmeen energia­murros?

Energia­murros on yksi tämän vuosi­kym­menen tärkeim­mistä sanoista. Silti on vaikea hahmottaa, mitä kaikkea käsite tarkoittaa ja pitää sisällään.

Lue lisää energiamurroksesta

Wind-farm-on-the-sunset web

Tuuli ja aurinko Venäjällä

Olemme kertoneet aikomuksestamme lisätä tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoamme Venäjällä. Tavoite tukee strategiaamme lisätä hiilidioksidittoman sähköntuotannon osuutta ja on linjassa kokonaistavoitteen kanssa, jonka mukaan pyrimme kasvamaan tuuli- ja aurinkovoimassa gigawatti-kokoluokkaan.

Lue kuinka Fortum osallistuu aktiivisesti uusiutuvan energian kehitykseen Venäjällä

Bhadla aurinkopuisto

Toimintomme Intiassa

Intian toimintomme ovat keskittyneet aurinkovoimaan. Meillä on Intiassa neljä aurinkovoimalaitosta: Amrit, Kapeli, Bhadla ja Pavagada. Olemme myös sopineet NBCC:n kanssa sähköautojen latausverkoston kehittämisestä Intiassa, ja meillä on maassa käynnissä olevia tutkimus- ja kehityshankkeita.

Lue lisää toiminnastamme Intiassa

bio-oil

Tutkimuksella ja innovaatioilla kohti puhtaampaa maailmaa

Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnan tarkoituksena on parantaa yhtiön kilpailukykyä ja luoda pohjaa uudelle, tulokselliselle liiketoiminnalle.

Lue lisää Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnasta

city-lights

Tietoa toimintamaistamme

Olemme eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa ja noin 20 000 ammattilaista.

Lisätietoa toimintamaistamme

People walking

Fortum veron­mak­sajana

Fortum julkaisee veroja­lan­jäl­kensä osana vuosit­taista rapor­toin­ti­ko­ko­nai­suutta. Veroja­lan­jäl­ki­ra­por­tilla kerromme, millainen veron­maksaja Fortum on ja avaamme siihen liittyen periaat­teita, veroym­pä­ristöä ja riskejä. Rapor­toimme tietenkin myös verojen määrät verola­jeittain maakoh­tai­sesti.

Lue lisää Fortumista veronmaksajana

Zabrze

Fortum ja hiili

Energiantuotantomme perustuu pääosin hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon sekä energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Koko sähköntuotannostamme 45 % oli vuonna 2020 hiilidioksidipäästötöntä, ja Euroopassa hiilidioksidittoman sähköntuotannon osuus oli 73 %.

Fortum sulkee vaiheittain tai poistaa käytöstä noin 8 GW hiilivoimaan perustuvaa sähköntuotantokapasiteettia vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää hiilen käytöstämme sekä vastuullista polttoaineen hankinnasta

klemetsrud carbon capture

Hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä

Hiili­diok­sidin poista­minen on välttä­mätön lisäys todel­li­sille päästö­vä­hen­nyk­sille Pariisin ilmas­to­so­pi­muk­sessa asetetun 1,5 asteen tavoitteen saavut­ta­mi­seksi.

Lue lisää käyttämistämme teknologioista hiilidioksidin poistamiseen