Olemme julkaisseet Fortumin uuden strategian

Edistämme strategiallamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa

Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Fortumin ydinlii­ke­toi­minta on Pohjois­maissa ja se koostuu päästöt­tö­mästä ja tehok­kaasta sähkön tuotan­nosta, sähkön myynnistä, kauko­läm­möstä sekä kierrätys- ja jätelii­ke­toi­min­nasta. Arviomme parhaillaan strategiaamme vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.

Fortumilla on hyvät edellytykset hyödyntää energiamurroksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Jotta muutos kohti päästötöntä energiajärjestelmää onnistuu, on kestävän kehityksen mukainen toiminta, kohtuuhintaisen energian saatavuus ja toimitusvarmuus oltava tasapainossa. Tähän tarvitaan uusiutuvien energialähteiden lisäksi energian varastointi- ja joustoratkaisuja, jotka auttavat turvaamaan energian toimitusvarmuuden sekä vähentämään teollisuuden, liikenteen, lämmityksen ja jäähdytyksen hiilidioksidipäästöjä. Tulevaisuutemme perustuu hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon, vähennämme määrätietoisesti oman toimintamme päästöjä sekä autamme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa vähentämään päästöjä.

Fortumin strategiana on edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan. Pariisin sopimuksen mukaisesti tavoitteenamme on hiilineutraaliuus kaikessa toiminnassamme vaativien välitavoitteiden kautta viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Syyskuussa 2022 tiedotimme, että Fortum on sopinut myyvänsä koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle.  Myynti saatiin päätökseen joulukuussa 2022

Vuoden 2022 aikana Fortumin toimintaympäristö on muuttunut dramaattisesti Venäjän käynnistettyä hyökkäyssodan Ukrainaan. Fortum noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Seuraamme pakotteiden ja mahdollisten vastapakotteiden kehittymistä tarkasti ja varaudumme erilaisiin vaihtoehtoihin. Fortum on keskeyttänyt kaikki uudet investoinnit Venäjällä eikä myönnä uutta rahoitusta venäläisille tytäryhtiöilleen. Yhtiö myös valmistelee hallittua irtautumista Venäjän markkinoilta, ja ensisijaisena tavoitteena on Venäjän toimintojen myynti.

Lyhyellä aikavälillä Fortumin ensisijaisena tavoitteena on saattaa päätökseen Uniperin myyntiprosessi ja varmistaa konsernin likviditeetti energiamarkkinoilla, joissa hinnat ovat korkeat ja hintavaihtelut voimakkaita. Lisäksi Fortum on luopumassa liiketoiminnastaan ​​Venäjällä.

Vallitsevassa epävarmassa markkinatilanteessa ja Euroopan energiakriisin valossa Fortum aikoo seuraavana askeleena arvioida strategiaansa ja keskittyä ensisijaisesti kestävään sähköntuotantoon, toimitusvarmuuteen ja kohtuuhintaiseen energiaan. Fortumin päästötöntä sähköntuotantoa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Executive Management

Fortumin konsernin johtoryhmä

Board of Directors

Fortumin hallitus