Edistämme strategiallamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa

Olemme julkaisseet Fortumin uuden strategian

Edistämme strategiallamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa

Edistämme päivitetyllä strategiallamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tarjoamme asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Näin varmistamme nopean ja luotettavan siirtymän hiilineutraaliin talouteen.

EU:n ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti, tavoitteenamme on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050 ja Euroopan tuotannossa jo vuonna 2035.

Kasvihuonekaasupäästöjä täytyy vähentää energiasektorin lisäksi lämmityksessä, viilentämisessä, teollisuudessa ja liikenteessä. Yhdessä Uniperin kanssa olemme merkittävä eurooppalainen puhdasta sähköä ja kaasua tarjoava yhtiö ja meillä on osaamista ja ratkaisuja, joiden avulla voimme auttaa myös teollisuus- ja infra-asiakkaitamme vähentämään ympäristökuormitustaan. Näin edistämme puhtaampaan maailmaan siirtymistä.

Markus Rauramo, toimitusjohtaja, Fortum-konserni

Toimitusjohtaja Markus Rauramo, Fortum-konserni:

"Olen erityisen tyytyväinen, että suurena kansainvälisenä energiayhtiönä sitoudumme nyt vaativiin ilmastotavoitteisiin. Haluamme edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan ja samalla tuottaa hyvää tulosta."

Strategiassamme on neljä prioriteettia:

1. Muutamme oman toimintamme hiilineutraaliksi

2. Kasvamme päästöttömässä sähköntuotannossa

3. Hyödynnämme vahvaa asemaamme kaasussa jotta mahdollistamme energiamurroksen

4. Rakennamme kumppanuuksia teollisuus- ja infra-asiakkaiden kanssa

Energiaa puhtaamman maailman puolesta

Strategiaesitys pääomamarkkinapäivässä

​​​For more in-depth information about our updated strategy have a look at our Capital Markets Day page where you can find presentation and recordings of the presentations after the event.

Yksityiskohtaisempaa tietoa päivitetystä strategiastamme löytyy pääomamarkkinapäivä-sivuiltamme. Löydät sieltä esityksen ja tapahtumatallenteen tapahtuman jälkeen.

Fortumin pääomamarkkinapäivä (CMD)

Pörssitiedote 3. joulukuuta 2020

Fortumin pääoma­mark­ki­na­päivä: päivi­tetty strategia sekä uudet talou­del­liset tavoitteet, hiili­neut­raa­liuteen tähtäävät ilmas­to­ta­voitteet ja tavoite kasvattaa osinkoa

Lue pörssitiedote strategiasta

ForTheDoers blogi

Toimitusjohtaja Markus Rauramon blogikirjoitus Fortumin päivitetystä strategiasta

Vuosi 2020 on ollut suurten muutosten aikaa. Korona­pan­demia on muuttanut perus­ta­van­laa­tui­sesti jokapäi­väistä elämäämme; sitä miten teemme töitä ja pidämme yhteyttä ystäviimme ja lähei­siimme. Ihmisten tietoisuus siitä, että maailma tarvitsee nopean energia­mur­roksen ilmas­ton­muu­toksen hillit­se­mi­seksi ei kuitenkaan ole muuttunut.

Lue kirjoitus

Fortumin strate­ginen matka 2013-2020

Olemme tänään Euroopan kolman­neksi suurin hiili­diok­si­di­pääs­töt­tömän sähkön tuottaja. Lue meidän strate­gisesta matkastamme viime vuosien ajalta tähän päivään.

Lue matkastamme