Hallintoelimet

Fortumin päätöksentekoelimet, jotka vastaavat konsernin hallinnosta ja toiminnasta ovat yhtiökokous, hallitus ja sen kolme valiokuntaa, tarkastus- ja riskivaliokunta, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta (25.3.2024 saakka nimitys- ja palkitsemisvaliokunta) ja teknologia- ja investointivaliokunta, sekä toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana. 

Fortum Oyj:n hallintoelimet

Sidosryhmien neuvottelukunta

Fortumilla on lisäksi epävirallinen sidosryhmien neuvottelukunta, johon yhtiön hallitus on kutsunut yhtiön keskeisten sidosryhmien edustajia. Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on edistää Fortumin liiketoimintoja, brändiä ja mainetta ylläpitämällä ja lisäämällä vuoropuhelua yhtiön ja sen sidosryhmien välillä. Vuonna 2023 neuvottelukuntaan kuului 15 Fortumin sidosryhmien edustajaa, mukaan lukien kolme henkilöstön edustajaa.