Hallintoelimet

Fortumin päätöksentekoelimiä, jotka vastaavat konsernin hallinnosta ja toiminnasta ovat yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja riskivaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, sekä toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana. Päätöksentekoelimet vastaavat konsernin hallinnosta ja toiminnasta.

 

Kuva tukee sivun tekstiä ja on tarkoitettu havainnollistamaan Fortumin hallintoelinten toimintaa

Fortumilla on lisäksi epämuodollinen sidosryhmien neuvottelukunta, johon Fortumin hallitus on kutsunut yhtiön keskeisten sidosryhmien edustajia. Tavoitteena on edistää Fortumin liiketoimintoja lisäämällä vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen sidosryhmien välillä. Vuonna 2021 neuvottelukuntaan kuului 13 Fortumin sidosryhmien edustajaa mukaan lukien kolme henkilöstön edustajaa.