Energiantuotantomme

Nykyaikainen elämäntyylimme vaatii entistä enemmän energiaa. Vastaammekin tähän tarpeeseen vesi- ja ydinvoiman kaltaisilla luotettavilla tuotantomenetelmillä. Pyrimme myös vauhdittamaan siirtymistä puhtaan energian tulevaisuuteen investoimalla voimakkaasti aurinko- ja tuulivoimaan.

Low emissions
Edistyksellistä tuotantoa

Biomassan lisääminen lämmön ja sähkön yhteistuotannon polttoainevalikoimaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Meeting demand
Vastaamme kysyntään

Ydin- ja vesivoimasta saamme tasapainoa ja joustavuutta vastataksemme kasvavaan energiankysyntään.

Ready for the future
Valmiina tulevaisuuteen

Hiilidioksidipäästötön uusiutuva energia on tulevaisuutta. Me johdamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.

Fortumin tuotantomäärät (2022)

44,2

Sähköntuotanto (TWh)

5,3

Lämmön tuotanto (TWh)

97 %

Euroopan sähköntuotannosta CO₂ vapaata

Tuotantokapasiteetit

Fortumin sähköntuotantokapasiteetti, 31.12.2021
Chevron down
MW Suomi Ruotsi Venäjä Saksa Iso-Britannia Alankomaat Muut YHTEENSÄ
Vesivoima 1 553 4 872 - 1 982 - - - 8 406
Ydinvoima 1 487 3 073 - - - - - 4 560
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 375 6 3 241 2 322 - 525 178 6 647
Lauhdevoima 565 1 175 12 151 5 626 6 401 1 070 428 27 416
Tuulivoima - - 35 - - - - 35
Aurinkovoima - - 35 - - - - 35
YHTEENSÄ 3 980 9 125 15 462 9 930 6 401 1 595 606 49 099

 

Fortumin lämmöntuotantokapasiteetti, 31.12.2021
Chevron down
MW Suomi Norja Venäjä Saksa Puola Alankomaat Muut YHTEENSÄ
Lämpö 1 440 888 10 186 2 299 622 1 133 303 16 871

 

Korkeatasoinen operatiivinen osaaminen takaa luotettavan toiminnan

99,5%

Vesivoimalaitosten energiakäytettävyys (ilman Uniperia)

93,2 %

CHP-laitosten energiakäytettävyys (ilman Uniperia)

92,9 %

Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttökerroin

Tutustu tarkemmin voimalaitoksiimme

Lue lisää