Hiilestä irtautuminen on yhteinen haaste

Hiilineutraalisuus on yhteinen haaste

Energiajärjestelmä on kuin monimutkainen ekosysteemi. Monet eri toimijat – energiantuottajat, teollisuusasiakkaat, kuluttajat, päättäjät ja erilaiset yhteistyökumppanit – ovat kaikki mukana rakentamassa tasapainoista, kestävää energiajärjestelmää. Nyt, keskellä hiilineutraaliutta kohti vievää energiamurrosta, on entistä tärkeämpää, että teemme yhteistyötä yhteisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Näillä sivuilla esittelemme Fortumin yhteistyöhankkeita ja kumppanuuksia. Fortum tekee yhteistyötä lukuisten yhtiöiden ja organisaatioiden kanssa eri puolilla Eurooppaa. Innovoimme yhdessä puhtaamman maailman rakentamiseksi. Kehitämme yhdessä ratkaisuja, joiden avulla voimme ottaa pidempiä ja ripeämpiä askelia kohti hiilivapaata yhteiskuntaa. Jakamalla ajatuksia, asiantuntemusta ja resursseja voimme saavuttaa enemmän.

Muuttuvassa maailmassa yhteistyö on kaiken ytimessä.

Tutustu strategiaamme

Yhteistyöprojektimme

Battery pilot Landaforsen_cropped

Käytettyjä akkuja, osaamista ja onnis­tujan asenne – innovaatio tehostaa vesivoi­malaa

Fortum, Volvo Cars ja cleantech-yhtiö Comsys ryhtyivät yhdessä luomaan jostakin vanhasta jotakin uutta. Kolme yhtiötä kehitti innova­tii­visen ratkaisun, jossa sähkö­au­tojen käytettyjä akkuja yhdis­tettiin yhdeksi suureksi akuksi. Ratkaisu, joka asennettiin Landa­forsin vesivoi­malaan, parantaa voimalan turbiinien kykyä säädellä verkkoa ja pidentää niiden käyttöikää.

Lue lisää
Espoo ilmakuva

Espoo Clean Heat tekee kaukolämmöstä hiilineutraalia

Espoon ja Fortumin yhteistyöprojektin tavoitteena on luopua kivihiilestä Espoon kaukolämmön tuotannossa vuoteen 2025 mennessä ja muuttaa tuotanto hiilineutraaliksi tällä vuosikymmenellä.

Lue lisää
Klemetsrud voimalaitoksen piippu

Fortum Oslo Varmen hiili­diok­sidin talteenoton ja varas­toinnin projekti

Fortum Oslo Varmen hiili­diok­sidin talteenoton ja varas­toinnin projek­ti (CCS, Carbon capture and storage) Klemets­rudin jätteen­polt­to­lai­tok­sella toimii mallie­si­merkkinä euroop­pa­lai­sille kaupun­geille hankkeesta, jossa kierrä­tykseen sopimat­to­malla jätteellä voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä ja samaan aikaan saavuttaa kunnian­hi­moiset kasvi­huo­ne­pääs­töjen vähen­tä­mis­ta­voitteet.

Lue lisää