Kestävän kehityksen indeksit

Kestävän kehityksen arvioinnit ja indeksit

Asiantuntijoiden arvioinnit ja hyvät sijoitukset kestävän kehityksen indekseissä antavat meille tärkeää tukea toimintamme jatkuvassa kehittämisessä.

CDP - Climate Change

 • Luokitus A- vuonna 2021 (ennallaan) sähköyhtiöiden kategoriassa (asteikolla D–A, A:n ollessa paras).
 • Uniperin enemmistöomistajana Fortum yhdisteli Uniperin tytäryhtiönä 31.3.2020 alkaen.
 • CDP kerää tietoa maailman suurimmilta yrityksiltä liittyen ilmastonmuutoksen riskeihin ja vähäpäästöisyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
 • Lue Fortumin CDP Climate Change 2021 -vastaus.
 • Lue lisää CDP:stä.

EcoVadis

 • Fortum on saanut Gold -tuloksen EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa vuonna 2022.
 • Gold-tulos osoittaa, että yritys parhaan 5 prosentin joukossa EcoVadisin arvioimista yrityksistä. Arviointikriteerit koskevat ympäristöä, työ- ja ihmisoikeuksia, eettistä toimintatapaa ja vastuullisia hankintakäytäntöjä.
 • Lue lisää EcoVadis-arvioinnista englanniksi.

ECPI® Indices

 • Fortum on mukana ECPI®-indeksissä vuonna 2021.
 • ECPI arvioi yritysten suoritusta ESG-kriteerein (ympäristö, sosiaalinen ja hyvä hallintotapa), ja määrittää niiden kestävyyttä ja aineetonta markkina-arvoa.
 • ECPI-tutkimus kattaa yli 4 000 yritystä, ja luokituslaitos ylläpitää yhtä maailman suurimmista yritysvastuun tietokannoista.
 • Lue lisää ECPI®-indekseistä

ISS ESG Corporate Rating

 • Prime-luokitus B- vuonna 2020 (ennallaan).
 • Prime-luokitus annetaan yrityksille, jotka täyttävät tietyt vähimmäisvaatimukset arvioinneissa ja saavuttavat toimialansa parhaat ESG-pisteet.
 • Lue lisää ESS ESG -luokituksesta.

Moody's ESG Solutions

 • Moody’s ESG Solutions on arvioinut Fortumin vuonna 2022.
 • Moody’s ESG Solutions on osa Moody’s-yhtymää ja tuottaa tietoa ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvistä asioista. Moody’s ESG Solutions tarjoaa kestävän kehityksen arviointipalveluita sekä kestävän rahoituksen sertifiointipalveluita, joita hyödynnetään useissa ESG indekseissä.
 • Lue lisää Moody's ESG Solutions:sta.

MSCI ESG Ratings

 • Luokitus BBB vuonna 2021 (ennallaan, asteikko: parhaasta AAA heikoimpaan CCC).
 • MSCI ESG Research tuottaa MSCI ESG Ratings -arviointeja kansainvälisistä pörssiyhtiöistä ja joistakin yksityisistä yhtiöistä asteikolla AAA (leader) – CCC (laggard), perustuen yhtiöiden altistumiseen alakohtaisiin ESG-riskeihin ja niiden kykyyn hallita riskejä kilpailijoihin verrattuna.
 • Lue lisää MSCI ESG -luokituksesta

NASDAQ OMX Sustainability Finland Index

 • Olemme mukana OMX Sustainability Finland -indeksissä vuonna 2021.
 • Indeksi koostuu 40 yrityksestä, jotka on luokiteltu vastuullisuuskriteerein parhaiksi Nasdaq Helsingin 80:n eniten vaihdetun yrityksen joukosta.
 • Lue lisää NASDAQ OMX Sustainability Finland -indeksistä

STOXX Global ESG Leaders

 • Fortum on mukana STOXX Global ESG Leaders -indeksissä 2021/2022.
 • Indeksi listaa maailman johtavia yrityksiä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuullisen hallintotavan (ESG) kriteerein.
 • Indeksi rakentuu kolmesta ESG-alaindeksistä: STOXX Global ESG Environmental, Social ja Governance Leaders -indeksit.
 • Lue lisää STOXX Global ESG Leaders -indeksistä