Forshuvudforsenin padon kunnostus

Forshuvudforsenin vesivoimalaitoksen padon kunnostus varmistaa, että Forshuvudforsenin voimalaitos pystyy jatkossakin tuottamaan 42 MW uusiutuvaa ja hiilidioksidivapaata sähköä sekä tukemaan energiajärjestelmää 230 GWh:n tuotannolla vuosittain. Padon kunnostus maksaa noin 450 miljoonaa kruunua.

forshuvudforsen
Mass market tested
Tarve

Suuri osa vanhasta betonipadosta vuodelta 1918 oli uusimisen tarpeessa. Tätä koskeva hanke alkoi vuonna 2021.

Key topics and targets
Tavoite

Investointihankkeiden ja vesivoimalaitosten kunnostusten yhteydessä tunnistetaan ympäristöparannukset ja sovelletaan niitä mahdollisuuksien mukaan.

 

Environmental friendly
Toimenpiteet 2022

Tänä vuonna toteutettuja toimenpiteitä ovat muun muassa: uusiutuvalla energialla valmistettujen raudoitustankojen käyttö, ympäristöystävällisen betonin käyttö, puumuottien (betonimuottien) ja pohjamateriaalien uudelleenkäyttö.

Business ethics
Tilanne

Forshuvudin padon jälleenrakennuksen odotetaan valmistuvan vuonna 2026.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

EU:n tavoitteiden ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti Fortumin tavoitteena on olla maailmanlaajuisesti hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että ilmastojalanjälkeä on pienennettävä kaikilla sektoreilla ja kaikissa toiminnoissa, kuten vesivoimalaitosten kunnostamisessa.

Kunnostustarve

Forshuvudforsenin voimalaitoksen peruskorjaus alkoi vuonna 2021, kun suuri osa vanhasta vuodelta 1918 peräisin olevasta betonipadosta jouduttiin uusimaan. Betoni koostuu yleensä vedestä sekä sementistä, hiekasta ja kivestä eri suhteissa. Sementtiä valmistettaessa muodostuu paljon hiilidioksidia ja hiilidioksidipäästöt lisääntyvät.

100 vuotta vanha betonipato

Forshuvudforsenin vesivoimalaitoksen kunnostus alkoi vuonna 2021, kun suuri osa vanhasta, vuodelta 1918 peräisin olevasta betonipadosta piti kunnostaa.

Vähähiilinen betoni

Vuosina 2017 ja 2019 Fortum teki yhteistyötä KTH:n opiskelijoiden kanssa, jotka tekivät meille opinnäytetyönsä arvioimalla vähähiilistä betonia. Vähähiilisen betonin kehitystyö on tapahtunut yhteistyössä urakoitsijoidemme NCC:n ja Betongindustrin kanssa, ja yhdessä olemme luoneet reseptin vähähiilisempään betoniin.

Kunnostustöiden alusta lähtien olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjämme hyödyntämällä hankkeessa kierrätysmateriaalia muista kohteista. Olemme myös käyttäneet uudelleen osia Inkoon ja Grådan voimalaitoksilta, jotka purettiin muutama vuosi sitten.

Esimerkkejä Forshuvudforsenissa toteutetuista toimenpiteistä:

 • Betoniteräs – valmistettu uusiutuvalla energialla.
  Onnistuimme löytämään tuotannossa uusiutuvaa energiaa käyttävän betoniteräksen toimittajan, jonka hiilidioksidijalanjälki on pienempi. Toimenpide on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 47 prosenttia.
   
 • Vähähiilinen betoni – betonille on kehitetty uusi resepti, joka korvaa osan sementistä lentotuhkalla, jolloin kiviaineksen koon kasvattaminen alentaa myös hankkeen CO2-vaikutusta. Toimenpide on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 17 prosenttia.
   
 • Betonin puumuottien uudelleenkäyttö hankkeen sisällä – muotti puhdistetaan ja naulat poistetaan uudelleenkäyttöä varten. Toimenpide lisää työmäärää, mutta pienentää uuden puun ostokustannuksia, ja inflaation myötä on kannattavaa. Toimenpide on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia.
   
 • Murskattua betonia käytetään perustusten pohjamateriaalina muissa hankkeissa – toimenpide vähentää uuden betonin käyttöä. Kaiken kaikkiaan olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjämme 627 tonnilla hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana. 627 tonnia hiilidioksidia vastaa noin kahdeksaa automatkaa ympäri maailman.
Environmental friendly

Ympäristöraportti 2022

Lisää projekteja