Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin. Toimitusjohtaja toimii Fortumin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtajan tehtävä on hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa ja liiketoimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

​​Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot

Palkka ja luontoisedut

Rahapalkka oli vuonna 2019 84 000 euroa kuukaudessa, eikä palkkaa korotettu vuoden aikana. Tämä sisältää luontoisedut eli vapaan autoedun ja puhelinedun.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (tulospalkkio)

​Tulospalkkioita on mahdollisuus ansaita vuosittain hallituksen vahvistamien kriteerien mukaan. Enimmäistaso on 40 % vuosipalkasta luontoisetuineen. 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (osakepalkkio)*

Fortumin johdon voimassa olevien osakepalkkiojärjestelmien mukaisesti. Osakkeiden arvo ennen veroja ei saa ylittää toimitusjohtajan vuosipalkkaa.

Eläkejärjestely

Eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan lisäeläke on maksuperusteinen, ja vuosimaksu on 25 % vuosipalkasta. Vuosipalkka koostuu peruspalkasta luontoisetuineen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanotaan ennen eläkeikää, hän on oikeutettu siihen mennessä eläkerahastoon kertyneisiin varoihin.

Työsuhteen päättäminen

​Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa 12 kuukauden palkkaa.

*Fortum Oyj:n toimitusjohtajana toimii Pekka Lundmark. Pitkän aikavälin kannustinohjelmien palkkiot lasketaan hänen osaltaan pro rata 7.9.2015 alkaen, jolloin hän aloitti Fortumin toimitusjohtajana.

AU21

Fortumin johtoryhmä

Lue lisää