Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön mission ja arvojen määrittämisestä.

Matti Lievonen 2018
Matti Lievonen

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1958, Suomen kansalainen Insinööri, eMBA, vuorineuvos, Tekniikan tohtori h.c.
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2017

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Fortumin osakeomistus 31.12.2017: 1 500

 

Päätehtävä:
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja, Neste Oyj 

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
UPM-Kymmene Oyj:n Hieno- ja erikoispaperit -toimialan johtaja, monet liiketoiminnan johtotehtävät UPM-Kymmenen eri liiketoimintayksiköissä vuosina 1986–2008 ja sitä ennen ABB:llä, UPM-Kymmenen johtajiston jäsen 2002–2008

 

Keskeisimmät luottamustehtävät:
European Business Leaders’ Convention, hallituksen jäsen

East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen

Kemianteollisuus r.y., hallituksen jäsen

Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen

Huoltovarmuuskeskus, neuvottelukunnan jäsen

Elinkeinoelämän valtuuskunta, hallintoneuvoston jäsen

Nynäs AB, hallituksen jäsen

SSAB AB, hallituksen jäsen

Solvay SA, hallituksen jäsen

Maubach
Klaus-Dieter Maubach

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1962, Saksan kansalainen
Sähkötekniikan tohtori

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2018

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Fortumin osakemistus: 0

 

Päätehtävä:

Managing Partner, maubach.icp GmbH

 

Aikaisempi työkokemus:
Encavis AG (aik. Capital Stage AG), Hampuri, Saksa, Toimitusjohtaja 2015-2016
E.ON SE, Düsseldorf, Saksa, Johtoryhmän jäsen, Teknologiajohtaja 2010-2013
E.ON Energie AG, München, Saksa, Toimitusjohtaja 2007-2010; Johtoryhmän jäsen 2006-2007
Avacon AG, Helmstedt, Saksa, Toimitusjohtaja 2003-2006; Johtoryhmän jäsen 2001-2003
Elektrizitätswerk Wesertal GmbH, Hameln, Saksa, Toimitusjohtaja ja Fortum Groupin Saksan johtoryhmän jäsen 2000-2001; Toimitusjohtaja 1998-2000; Osastopäällikkö 1998
Energieversorgung Offenbach AG, Offenbach a.M., Saksa, Teknisen suunnitteluosaston päällikkö 1996-1998; Energiajakeluosaston päällikkö 1995-1996
Wuppertalin yliopisto, tutkimusassistentti 1989-1994

 

Pääasialliset luottamustoimet:
ABB Deutschland AG, Mannheim, Saksa, hallintoneuvoston jäsen

Axpo Power AG, Baden, Sveitsi, hallituksen jäsen
Encavis AG, Hampuri, Saksa, hallintoneuvoston jäsen
SUMTEQ GmbH, Köln, Saksa, neuvottelukunnan puheenjohtaja, osakkeenomistaja

Binzel 2018
Heinz-Werner Binzel

s. 1954, Saksan kansalainen
Ekonomi, diplomi-insinööri, taloustieteet ja sähkötekniikka

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2011
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2017: 0

 

Päätehtävä:
Yksityinen konsultti

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
RWE Energy AG, johtokunnan jäsen; sähkön, kaasun ja veden hankinta ja myynti 2003–2005

RWE Solutions AG, johtokunnan jäsen talousjohtajana 1999–2002 ja toimitusjohtajana 2002–2003
NUKEM GmbH, useita johtotason tehtäviä Saksassa ja USA:ssa 1981–1999

 

Keskeisimmät luottamustehtävät:
TÜV Rheinland Holding AG, hallintoneuvoston jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Hamilton
Eva Hamilton

s. 1954, Ruotsin kansalainen
Journalistiikan kandidaatti. Kunniatohtori, Mittuniversitetet.
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2015
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2017: 40

 

Päätehtävä:
Senior adviser

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Sveriges Television (SVT), toimitusjohtaja, 2006–2014
Sveriges Television (SVT), SVT Fiktion johtaja, 2004–2006
Sveriges Television (SVT), Uutisten johtaja, 2000–2004
Sveriges Television (SVT), Ulkomaankirjeenvaihtaja, Brysseli 1993–1996
Aftonbladet 1978–1979, Svenska Dagbladet 1979–1988,
Dagens Industri 1988–1989: toimittaja

 

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Nexiko Media AB, hallituksen puheenjohtaja
Kungliga Dramatiska Teatern AB, hallituksen jäsen
LKAB, hallituksen jäsen
Stockmanngroup, hallituksen jäsen
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, hallituksen jäsen, elinkeinoelämäneuvoston puheenjohtaja

Film & TV -Producenterna, puheenjohtaja
Arholma Landsort AB, hallituksen jäsen

Ignatius 2018
Kim Ignatius

s. 1956, Suomen kansalainen
Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2012
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
Fortumin osakeomistus 31.12.2017: 2 400

 

Päätehtävä:
Johtaja

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Sanoma Oyj, CFO 2008-2016, Executive Vice President 2017

TeliaSonera AB, talousjohtaja 2003–2008
Sonera Oyj, talousjohtaja 2000–2002
Tamro Oyj, talousjohtaja 1997–2000

 

Keskeiset luottamustehtävät:

Rovio Entertainment Oyj, hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtaja

Kairisto
Essimari Kairisto

S. 1966, Suomen ja Saksan kansalainen
Business Administration -tutkinto (Saksa)

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2018

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus: 0

 

Päätoimi:
Konsultti
Freudenberg, Global Technology Group,
hallintoneuvoston ja tarkastusvaliokunnan jäsen

 

Aikaisempi työkokemus:
Hochtief Solution AG, talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013-2016; Useiden hallitusten ja johtoryhmien jäsen 06/2015 asti
Sasol, Sasol O&S Group International, talousjohtaja 2008-2013; Sasol Germany GmbH, Hamburg, toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2007-2013; Useiden hallitusten ja johtoryhmien jäsen 06/2013 asti
RWE Group, Lahmeyer International GmbH, toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2004-2007; RWE Solutions AG Frankfurt, osastopäällikkö, Special Purpose Controlling 2003-2004; RWE Solutions AG, Essen & RWE Industrie-Lösungen GmbH, Duisburg, osastopäällikkö, Commercial Services Infrastructure Management 2002-2003
Schlumberger Konzern, useita päällikkötason tehtäviä Saksassa, Norjassa ja Yhdysvalloissa 1995-2001

McAlister
Anja McAlister

s. 1960, Suomen kansalainen 
Diplomi-insinööri, MBA
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2017
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2017: 0

 

Päätehtävä:
Yksityinen konsultti

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Pöyry Oyj, Strategia-, muutos ja HR-johtaja 2017

Pöyry Oyj, Energia-liiketoimintaryhmän johtaja 2015–2017
Pöyry Management Consulting Oy, johtaja 2015–2015
Renewa Oy (biovoimalaitostoimittaja), toimitusjohtaja 2013
UPM-Kymmene Oyj, Energialiiketoiminnasta vastaava johtaja, Energia ja sellu -liiketoimintaryhmä 2004–2013
Electrowatt-Ekono Oy (osa Pöyry-konsernia), Pohjois-Euroopan liikkeenjohdon konsultoinnista vastaava johtaja 2000–2004
Kauppa- ja teollisuusministeriö, Teollisuusneuvos, Energiapolitiikka ja -analyysitiimin johtaja 1998–2000
Kymppivoima Oy, käyttöpäällikkö ja toimitusjohtaja 1995–1998
Energia-Ekono Oy, konsultti (Senior Consultant) 1993–1995
Sheffield Heat and Power Ltd., Sheffield, Iso-Britannia, tekninen johtaja 1990–1993
Kuopion kaupunki, biomassavoimalankäyttöpäällikkö 1984–1989

Reinikkala
Veli-Matti Reinikkala

s. 1957, Suomen kansalainen
Executive Master of Business Administration
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2016

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2017: 3 000

 

Päätehtävä:
Johtaja

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
ABB-konserni, Euroopan aluejohtaja vuonna 2015
ja ABB Ltd:n johtokunnan jäsen 2006–2015
ABB-konserni, Process Automation -divisioonan johtaja 2006–2014 ja Process Automation -liiketoiminta-alueen johtaja 2005
ABB China, Automation Technologies -divisioonan johtaja Kiinassa 2003–2004
ABB Drives & Power Electronics -liiketoiminta-alueen johtaja 2002
ABB Drives, liiketoimintayksikon johtaja 1996–2001
ABB Industry Oy, talousjohtaja 1994–1996
Ennen vuotta 1994 erilaisia tehtäviä paperi- ja pakkausteollisuusyrityksissä Suomessa

 

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Cramo Oyj, hallituksen puheenjohtaja

UPM-Kymmene Oyj, hallituksen jäsen

 

Hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhdeksi vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toiminnan arviointi

Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallitus vuonna 2018

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2018 hallitukseen valittiin uudelleen Matti Lievonen, puheenjohtajaksi, Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, Kim Ignatius, Anja McAlister ja Veli-Matti Reinikkala ja uusina jäseninä Klaus-Dieter Maubach, hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Essimari Kairisto jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy 2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.