Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön mission ja arvojen määrittämisestä. Vuonna 2019 hallitus kokoontui 10 kertaa, ja jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 99 %.

Matti Lievonen

Hallituksen puheenjohtaja
s. 1958, Suomen kansalainen
Insinööri, eMBA, vuorineuvos, Tekniikan tohtori h.c.
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2017
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Fortumin osakeomistus 31.12.2019: 1 500

Päätehtävä: Oiltanking GmbH, toimitusjohtaja 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Neste Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 2008-2018; UPM-Kymmene Oyj:n Hieno- ja erikoispaperit -toimialan johtaja sekä monet johtotehtävät UPM-Kymmenen eri liiketoimintayksiköissä vuosina 1986–2008 ja sitä ennen ABB:llä, UPM-Kymmenen johtajiston jäsen 2002–2008

Keskeisimmät luottamustehtävät: SSAB:n hallituksen varapuheenjohtaja; Solvay SA:n ja Wintershall DEA:n hallitusten jäsen

Klaus-Dieter Maubach

Hallituksen varapuheenjohtaja
s. 1962, Saksan kansalainen
Sähkötekniikan tohtori
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2018
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Fortumin osakemistus 31.12.2019: 0

Päätehtävä: Managing Partner, maubach.icp GmbH

Aikaisempi työkokemus: Encavis AG:n (ent. Capital Stage AG) toimitusjohtaja 2015-2016; E.ON SE:n teknologiajohtaja ja johtoryhmän jäsen 2010-2013; E.ON Energie AG:n toimitusjohtaja 2007-2010 ja johtoryhmän jäsen 2006-2007; Avacon AG:n toimitusjohtaja 2003-2006 ja johtoryhmän jäsen 2001-2003 , Elektrizitätswerk Wesertal GmbH:n toimitusjohtaja ja Fortum Groupin Saksan johtoryhmän jäsen 2000-2001, toimitusjohtaja 1998-2000 ja osastopäällikkö 1998; Energieversorgung Offenbach AG:n teknisen suunnitteluosaston päällikkö 1996-1998 ja energianjakelukeskuksen johtaja 1995-1996; Wuppertalin yliopiston tutkimusassistentti 1989-1994

Pääasialliset luottamustoimet: ABB Deutschland AG:n ja Encavis AG:n hallintoneuvostojen jäsen; Axpo Power AG:n hallituksen jäsen; Klöpfer & Königer GmbH & Co KG:n hallintoneuvoston puheenjohtaja; SUMTEQ GmbH:n neuvottelukunnan puheenjohtaja ja osakkeenomistaja

Eva Hamilton

s. 1954, Ruotsin kansalainen
Journalistiikan kandidaatti, kunniatohtori, Mittuniversitetet
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2015
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2019: 40

Päätehtävä: Senior adviser

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Sveriges Televisionin toimitusjohtaja 2006–2014, fiktion-toimituksen johtaja 2004–2006, uutistoimituksen johtaja 2000–2004 ja ulkomaankirjeenvaihtaja 1993–1996; Toimittaja Aftonbladetissa 1978–1979, Svenska Dagbladetissa 1979–1988 ja Dagens Industrissa 1988–1989

Keskeisimmät luottamustehtävät: Sveriges Film & TV -Producenternan puheenjohtaja; Nexiko Media AB:n hallituksen puheenjohtaja; LKAB:n, Stockmann Groupin, Bonnier Groupin/Expressen ja Arholma Landsort AB hallitusten jäsen

Kim Ignatius

s. 1956, Suomen kansalainen
Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2012
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
Fortumin osakeomistus 31.12.2019: 4 000

Päätehtävä: Johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Sanoma Oyj:n talousjohtaja 2008-2016 ja Executive Vice President 2017; TeliaSonera AB:n talousjohtaja 2003–2008; Sonera Oyj:n talousjohtaja 2000–2002; Tamro Oyj:n talousjohtaja 1997–2000

Keskeiset luottamustehtävät: Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtaja; Elisa Oyj:n hallituksen sekä tarkastuvaliokunnan jäsen; Yliopiston Apteekin hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Directors' Insitute Finlandin hallituksen jäsen

Essimari Kairisto

s. 1966, Suomen ja Saksan kansalainen
Business Administration -tutkinto (Saksa)
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2018
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2019: 0

Päätehtävä: Itsenäinen konsultti

Aikaisempi työkokemus: Hochtief Solutions AG:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013-2016; Sasol O&S Group Internationalin talousjohtaja 2008-2013; Sasol Germany GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2007-2013; Lahmeyer International GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2004-2007; RWE Solutions AG:n Special Purpose Controlling -osaston päällikkö 2003-2004; RWE Solutions AG & RWE Industrie-Lösungen GmbH:n Commercial Services Infrastructure Management -osaston päällikkö 2002-2003; useita päällikkötason tehtäviä Schlumbergerissa Saksassa, Norjassa ja Yhdysvalloissa 1995-2001

Keskeisimmät luottamustehtävät: Freudenberg Groupin hallintoneuvoston ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen, TenneT Holding B.V.:n hallintoneuvoston ja tarkastus- riski- ja compliance-valiokunnan jäsen; Applus Services SA:n hallituksen riippumaton jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen

Anja McAlister

s. 1960, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri, MBA
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2017
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2019: 0

Päätehtävä: Yksityinen konsultti

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Pöyry Oyj:n strategia-, muutos- ja HR -johtaja 2017 sekä Energia-liiketoimintaryhmän johtaja 2015–2017; Pöyry Management Consulting Oy:n johtaja 2015–2015; Renewa Oy:n toimitusjohtaja 2013; UPM-Kymmene Oyj:n Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän energialiiketoiminnasta vastaava johtaja 2004–2013; Electrowatt-Ekono Oy:n Pohjois-Euroopan liikkeenjohdon konsultoinnista vastaava johtaja 2000–2004; Kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuusneuvos ja energiapolitiikka ja -analyysitiimin johtaja 1998–2000; Kymppivoima Oy:n käyttöpäällikkö ja toimitusjohtaja 1995–1998; Energia-Ekono Oy:n Senior Consultant 1993–1995; Sheffield Heat and Power Ltd:n, UK, tekninen johtaja 1990–1993; Kuopion kaupungin biomassavoimalan käyttöpäällikkö 1984–1989

Veli-Matti Reinikkala

s. 1957, Suomen kansalainen
Executive Master of Business Administration
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2016
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2019: 3 000

Päätehtävä: Johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: ABB-konsernin Euroopan aluejohtaja 2015, ABB Ltd:n johtokunnan jäsen 2006–2015, Process Automation -divisioonan johtaja 2006–2014 ja Process Automation -liiketoiminta-alueen johtaja 2005; ABB China, Automation Technologies -divisioonan johtaja Kiinassa 2003–2004; ABB Drives & Power Electronics -liiketoiminta-alueen johtaja 2002; ABB Drives liiketoimintayksikon johtaja 1996–2001; ABB Industry Oy:n talousjohtaja 1994–1996; useat eri tehtävät suomalaisten paperi- ja pakkausyritysten palveluksessa ennen vuotta 1994

Keskeisimmät luottamustehtävät: Cramo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja; UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen jäsen

Philipp Rösler

s. 1973, Saksan kansalainen

FT, Lääketieteen masters-tutkinto, Saksa

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 26.3.2019 alkaen

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2019: 0

Päätoimi: Johtaja

Merkittävimmät aikaisemmat tehtävät: Hainan Cihang Charity Foundation, toimitusjohtaja; Maailman talousfoorumi, toimitusjohtaja & johtoryhmän jäsen 2014-2017; Liittovaltion talous- ja teknologiaministeriö (Bundesministerium), varakansleri ja ministeri 2011-2013; Liittovaltion terveysministeriö (Bundesministerium), terveysministeri

Keskeisimmät luottamustehtävät: Siemens Healthineersin, Jacobs University Bremen gGmbH:n ja  Bertelsmann Stiftungin hallintoneuvostojen jäsen; Arabesque S-Rayn neuvottelukunnan jäsen

Muutokset johdon osakeomistuksissa sekä liiketoimihistoria on nähtävissä täällä. Fortum Oyj julkaisee kaikki johtohenkilöidensä liiketoimet myös pörssitiedotteella.

Hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhdeksi vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toiminnan arviointi

Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallitus vuonna 2019

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2019 hallitukseen valittiin uudelleen Eva Hamilton, Kim Ignatius, Essimari Kairisto, Matti Lievonen (puheenjohtaja), Klaus-Dieter Maubach (varapuheenjohtaja), Anja McAlister ja Veli-Matti Reinikkala ja uusina jäseninä Marco Ryan ja Philipp Rösler jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy 2020 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Marco Ryan on ilmoitti elokuussa jättävänsä paikkansa hallituksessa siirtyessään energiayhtiö BP:n palvelukseen.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.