Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön mission ja arvojen määrittämisestä. Vuonna 2020 hallitus kokoontui 19 kertaa, ja jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 99%.

Veli-Matti Reinikkala

Hallituksen puheenjohtaja
s. 1957, Suomen kansalainen
Executive Master of Business Administration
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2016
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Fortumin osakeomistus 31.12.2029: 5 000

Päätehtävä: Johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: ABB-konsernin Euroopan aluejohtaja 2015, ABB Ltd:n johtokunnan jäsen 2006–2015, Process Automation -divisioonan johtaja 2006–2014 ja Process Automation -liiketoiminta-alueen johtaja 2005; ABB China, Automation Technologies -divisioonan johtaja Kiinassa 2003–2004; ABB Drives & Power Electronics -liiketoiminta-alueen johtaja 2002; ABB Drives liiketoimintayksikon johtaja 1996–2001; ABB Industry Oy:n talousjohtaja 1994–1996; useat eri tehtävät suomalaisten paperi- ja pakkausyritysten palveluksessa ennen vuotta 1994

Keskeisimmät luottamustehtävät: Glaston Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Anja McAlister

Hallituksen varapuheenjohtaja
s. 1960, Suomen ja Yhdysvaltain kansalainen
Diplomi-insinööri, MBA
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2017
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2020: 0

Päätehtävä: Yksityinen konsultti

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Pöyry Oyj:n strategia-, muutos- ja HR -johtaja 2017 sekä Energia-liiketoimintaryhmän johtaja 2015–2017; Pöyry Management Consulting Oy:n johtaja 2015–2015; Renewa Oy:n toimitusjohtaja 2013; UPM-Kymmene Oyj:n Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän energialiiketoiminnasta vastaava johtaja 2004–2013; Electrowatt-Ekono Oy:n Pohjois-Euroopan liikkeenjohdon konsultoinnista vastaava johtaja 2000–2004; Kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuusneuvos ja energiapolitiikka ja -analyysitiimin johtaja 1998–2000; Kymppivoima Oy:n käyttöpäällikkö ja toimitusjohtaja 1995–1998; Energia-Ekono Oy:n Senior Consultant 1993–1995; Sheffield Heat and Power Ltd:n, UK, tekninen johtaja 1990–1993; Kuopion kaupungin biomassavoimalan käyttöpäällikkö 1984–1989

Luisa Delgado

s. 1966, Portugalin ja Sveitsin kansalainen
M.Sc., Oikeustiede, King’s College, University of London, Iso-Britannia, B.Sc., Oikeustiede, University of Geneva, Sveitsi
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 28.4.2021 alkaen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus: 0

Päätehtävä: hallitusammattilainen
Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Safilo SpA:n toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013 – 2018; SAP AG:n henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2012 - 2013; Procter & Gamble GmbH:n johtaja, Pohjoismaat 2007 - 2012; Procter & Gamble GmbH Länsi-Eurooppa, henkilöstöjohtaja 2003 - 2007 ja henkilöstöpäällikkö 2000 - 2003;  Procter & Gamble GmbH EMEA, henkilöstöpalveluiden asiantuntija (organisaatiosuunnittelu, EU työvoima, henkilöstön monimuotoisuus, henkilöstöviestintä)  1997-1999;  Procter & Gamble GmbH:n henkilöstödivisioonan päällikkö, UK Fabric/Home, Baby/Feminine and Food 1995 - 1997; Country Human Resources and Public Affairs & Communications Manager, Procter & Gamble Portugal, päällikkö, Henkilöstö, yhteiskuntasuhteet ja viestintä 1993 - 1995; Procter & Gamble Portugal, päällikkö, henkilöstönhankinta, -koulutus ja -kehittäminen 1991 – 1993
Keskeisimmät luottamustehtävät: Barclays Bankin (Suisse), Aryzta AG:n, Zertus GmbH:n., and Ingka (IKEA) Holding BV:n hallitusten jäsen; AO World plc:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen

Essimari Kairisto

s. 1966, Suomen ja Saksan kansalainen
Business Administration -tutkinto (Saksa)
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2018
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
Fortumin osakeomistus 31.12.2020: 0

Päätehtävä: Itsenäinen konsultti

Aikaisempi työkokemus: Hochtief Solutions AG:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013-2016; Sasol O&S Group Internationalin talousjohtaja 2008-2013; Sasol Germany GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2007-2013; Lahmeyer International GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2004-2007; RWE Solutions AG:n Special Purpose Controlling -osaston päällikkö 2003-2004; RWE Solutions AG & RWE Industrie-Lösungen GmbH:n Commercial Services Infrastructure Management -osaston päällikkö 2002-2003; useita päällikkötason tehtäviä Schlumbergerissa Saksassa, Norjassa ja Yhdysvalloissa 1995-2001

Keskeisimmät luottamustehtävät: Freudenberg Groupin hallintoneuvoston ja tarkastusvaliokunnan jäsen, TenneT Holding B.V.:n hallintoneuvoston sekä tarkastus-, riski- ja compliance-valiokunnan ja investointivaliokunnan jäsen; Applus Services SA:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan riippumaton jäsen

Teppo Paavola

Synt. 1967, Suomen kansalainen
KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu; MBA, INSEAD
Fortumin hallituksen riippumaton vuodesta 2020
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2020: 0

Päätoimi: Adecco Group, konsernin digitaalisen toiminnon johtaja (Chief Digital Officer)

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: BBVA konsernin kehitysjohtaja (Chief Development Officer) ja toimitusjohtaja New Digital Businesses 2014–2018; Paypal, johtaja Global Business Development, M&A and Developer Relations 2012–2014; Nokia Oyj Mobile Financial Services toimitusjohtaja 2009–2012, konsernin liiketoiminnan kehittämisen johtaja 2008–2009, strategia ja liiketoiminnan kehittämisen johtaja, Nokian tutkimuskeskus 2004–2007; Oplayo, toimitusjohtaja 2002–2004; Printing Network Of Europe toimitusjohtaja/perustaja 2000–2002; General Electric/GE Capital laiterahoituksen toimitusjohtaja 1998–1999 ja M&A- ja liiketoiminnan kehityspäällikkö 1996–1997
Keskeisimmät luottamustehtävät: 3 Step IT:n hallituksen jäsen

Philipp Rösler

s. 1973, Saksan kansalainen
FT, Lääketieteen masters-tutkinto, Saksa
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2019
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2020: 0

Päätoimi: Consessor AG, toimitusjohtaja

Merkittävimmät aikaisemmat tehtävät: Hainan Cihang Charity Foundation, toimitusjohtaja; Maailman talousfoorumi, toimitusjohtaja & johtoryhmän jäsen 2014-2017; Liittovaltion talous- ja teknologiaministeriö (Bundesministerium), varakansleri ja ministeri 2011-2013; Liittovaltion terveysministeriö (Bundesministerium), terveysministeri

Keskeisimmät luottamustehtävät: Laboratoire XO:n, Siemens Healthineersin, Jacobs University Bremen gGmbH:n, Brainloop AG:n ja Bertelsmann Stiftungin hallintoneuvostojen jäsen; Loc Troi Groupin hallituksen riippumaton jäsen

Annette Stube

Synt. 1967, Tanskan kansalainen
Psykologian maisteri, erikoistunut organisaatioiden kehitykseen; Executive Board -koulutus (Copenhagen Business School)
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2020
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2020: 0

Päätoimi: Stora Enso Oyj, konsernin vastuullisuusjohtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: A.P. Moller – Maersk, Johtaja, kestävä kehitys; Novo Nordisk, johtaja, kestävä kehitys, brand ja yritysvastuu 2007–2008, Neuvonantaja, yritysvastuu 1998–2007 ja HR-konsultti, terveydenhoitoliiketoiminta 1997–1998; SOS-International, Psykologisten kriisien interventiotiimin, 200 skandinaavisen ”lentävän” lääkäri- ja sairaanhoitajaryhmän ja Itäisen Euroopan ja Afrikan toimitusketjun johtaja 1995–1997
Keskeisimmät luottamustehtävät: Copenhagen Business Schoolin apulaisprofessori; Haas School of Business, Kalifornian yliopiston Social Impact Fellow

Muutokset johdon osakeomistuksissa sekä liiketoimihistoria on nähtävissä täällä. Fortum Oyj julkaisee kaikki johtohenkilöidensä liiketoimet myös pörssitiedotteella.

Hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhdeksi vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toiminnan arviointi

Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallitus vuonna 2021

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2021 hallitukseen valittiin uudelleen  Essimari Kairisto,  Anja McAlister (varapuheenjohtaja), Teppo Paavola, Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtaja), Philipp Rösler ja Annette Stube sekä uutena jäsenenä Luisa Delgado.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa Fortumin hallitus valitsi keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkalan, sekä jäseniksi Luisa Delgadon ja Anja McAlisterin.

Lisäksi hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi Essimari Kairiston, sekä jäseniksi Teppo Paavolan, Philipp Röslerin ja Annette Stuben.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.