Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja vastata yhtiön tarkoituksen määrittämisestä, sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhdeksi vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Mikael Silvennoinen

Puheenjohtaja
s. 1956, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 13.4.2023 alkaen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja
teknologia- ja investointivaliokunnan jäsen
Katso Fortumin osakeomistus tästä
Lisäksi Mikael Silvennoinen omistaa 6 849 Fortumin osaketta määräysvaltayhteisönsä Agendum Oy:n kautta.

Päätoimi: Kokopäivätoiminen hallituksen puheenjohtaja, IMS Talent Oy

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Pohjola Pankki Oyj: toimitusjohtaja 1997–2013, johtokunnan jäsen ja pääomamarkkinoiden johtaja 1997, johtokunnan varajäsen ja arvopaperitoiminnan ja ulkomaantoiminnan johtaja 1994–1997, pääomasijoitustoiminnan vetäjä 1989–1992; Wärtsilä-konserni: konsernin rahoitusjohtaja ja Wärtsilä Finance Ltd.:n toimitusjohtaja 1988–1989, rahoituspäällikkö 1986–1988, rahoituksen eri asiantuntijatehtävät 1983–1986

Keskeisimmät luottamustehtävät: Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Pontos Oy:n hallituksen jäsen

Essimari Kairisto

Varapuheenjohtaja
s. 1966, Suomen ja Saksan kansalainen
Business Administration -tutkinto (Saksa)
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2018
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
Katso Fortumin osakeomistus tästä

Päätehtävä: Itsenäinen konsultti

Aikaisempi työkokemus: Hochtief Solutions AG:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013-2016; Sasol O&S Group Internationalin talousjohtaja 2008-2013; Sasol Germany GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2007-2013; Lahmeyer International GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2004-2007; RWE Solutions AG:n Special Purpose Controlling -osaston päällikkö 2003-2004; RWE Solutions AG & RWE Industrie-Lösungen GmbH:n Commercial Services Infrastructure Management -osaston päällikkö 2002-2003; useita päällikkötason tehtäviä Schlumbergerissa Saksassa, Norjassa ja Yhdysvalloissa 1995-2001

Keskeisimmät luottamustehtävät: Frugo N.V.:n hallintoneuvoston jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Freudenberg Groupin hallintoneuvoston ja tarkastusvaliokunnan jäsen; TenneT Holding B.V.:n hallintoneuvoston jäsen, tarkastus-, riski- ja compliance-valiokunnan puheenjohtaja ja investointivaliokunnan jäsen; Applus Services SA:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan riippumaton jäsen; Iveco Group N.V.:n riippumaton, toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Ralf Christian

s. 1964, Saksan kansalainen
Diplomi-insinööri (teollisuustekniikka ja tietojenkäsittelytiede)
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 28.3.2022 alkaen
Teknologia- ja investointivaliokunnan puheenjohtaja
Katsso Fortumin osakeomistus tästä

Päätoimi: Johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Siemens Energy Management divisioonan toimitusjohtaja 2015−2019, Siemens Low and Medium Voltage divisioonan toimitusjohtaja 2011−2014, Siemens Power Distribution divisioonan toimitusjohtaja 2008−2011, Siemens High Voltage divisioonan toimitusjohtaja 2004−2008, Useita johtotehtäviä Automation & Drives-, konsernin strategia- ja tutkimustoiminnoissa 1989−1998; GE Industrialin Low Voltage Products & Systems -toiminnon johtaja, Barcelona, Espanja 2001−2004, GE Procond Electronicsin johtaja, Belluno, Italia 1999−2001, GE Industrialin Global Development -toiminnon johtaja, Barcelona, Espanja 1998−1999

Luisa Delgado

s. 1966, Portugalin ja Sveitsin kansalainen
OTM, King’s College, University of London, Iso-Britannia; OTK, University of Geneva, Sveitsi
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2021
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Katso Fortumin osakeomistus tästä

Päätehtävä: hallitusammattilainen
Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Safilo SpA:n toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013–2018; SAP AG:n henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2012–2013; Procter & Gamble GmbH:n johtaja, Pohjoismaat 2007–2012; Procter & Gamble GmbH Länsi-Eurooppa, henkilöstöjohtaja 2003–2007 ja henkilöstöpäällikkö 2000–2003;  Procter & Gamble GmbH EMEA, henkilöstöpalveluiden asiantuntija (organisaatiosuunnittelu, EU työvoima, henkilöstön monimuotoisuus, henkilöstöviestintä) 1997–1999;  Procter & Gamble GmbH:n henkilöstödivisioonan päällikkö, UK Fabric/Home, Baby/Feminine and Food 1995–1997; Country Human Resources and Public Affairs & Communications Manager, Procter & Gamble Portugal, päällikkö, Henkilöstö, yhteiskuntasuhteet ja viestintä 1993–1995; Procter & Gamble Portugal, päällikkö, henkilöstönhankinta, -koulutus ja -kehittäminen 1991–1993
Keskeisimmät luottamustehtävät: Swarovski SIH AG:n hallituksen puheenjohtaja; Barclays Bankin (Suisse), Ingka Holding BV:n (IKEA), Telia AB:n, Grupo Dian and Breitling AG:n hallitusten jäsen

Jonas Gustavsson

s. 1967, Ruotsin kansalainen
Diplomi-insinööri (konetekniikka)
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 13.4.2023 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Katso Fortumin osakeomistus tästä

Päätoimi: Toimitusjohtaja, AFRY AB

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Sandvik: Sandvik Machining Solutions -liiketoiminnan johtaja 2013-2017, Sandvik Materials Technology -liiketoiminnan johtaja 2011–2013, KANTHAL, Sandvik Materials Technology -tuoteyksikön johtaja 2009–2011, Product Unit Tube, Sandvik Materials Technology - tuoteyksikön johtaja (General Manager) 2008–2009; BRP ROTAX, Itävalta: johtaja (Senior Vice President), Operations 2003–2008: useita eri johtotehtäviä Bombardier Transportationin palveluksessa 2001–2002 ja ABB:n palveluksessa 1995–2001

Keskeisimmät luottamustehtävät: Ruotsin koneenrakennusteollisuden yhdistyksen varapuheenjohtaja (the Association of Swedish Engineering Industries), Ruotsin elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen jäsen (the Confederation of Swedish Enterprise) ja Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian jäsen

Marita Niemelä

s. 1961, Suomen kansalainen
Tekniikan tohtori (kemiantekniikka)
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 13.4.2023 alkaen
Teknologia- ja investointivaliokunnan jäsen
Katso Fortumin osakeomistus tästä

Päätoimi: Johtaja, Kestävät energiaratkaisut, Rejlers Finland

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Australian kansallisen tutkimus- ja innovaatiokeskus CSIRO: energiayksikön johtaja 2019–2022; Neste Engineering Solutions: johtaja, teknologiat 2019 ja johtaja, suunnittelu ja teknologia 2018–2019; Neste Jacobs, teknologiajohtaja 2017–2018; Valmet Pulp and Energy, strategiajohtaja 2013–2017; Metso Pulp, Paper and Power, Bioteknologiat, johtaja 2012–2013; Pöyry Management Consulting, johtava neuvonantaja, Uudet teknologiat, biopolttoaineet ja biojalostus 2010–2012; Aalto-yliopiston osa-aikainen professori 2009–2011; Pöyry Finland Oy, johtaja, Biopolttoaineet ja biojalostus 2007–2010; Avantium Technologies, Alankomaat, johtaja, Kemikaalit (SME) 2006–2007

Keskeisimmät luottamustehtävät: Aalto-yliopiston hallituksen jäsen ja Forté Foundation Global Board Ready Womenin jäsen

Teppo Paavola

Synt. 1967, Suomen kansalainen
KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu; MBA, INSEAD
Fortumin hallituksen riippumaton vuodesta 2020
Nimitys- ja palkitsemisvalionkunnan jäsen
Katso Fortumin osakeomistus tästä

Päätoimi: Adecco Group, konsernin digitaalisen toiminnon johtaja (Chief Digital Officer)

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: BBVA konsernin kehitysjohtaja (Chief Development Officer) ja toimitusjohtaja New Digital Businesses 2014–2018; Paypal, johtaja Global Business Development, M&A and Developer Relations 2012–2014; Nokia Oyj Mobile Financial Services toimitusjohtaja 2009–2012, konsernin liiketoiminnan kehittämisen johtaja 2008–2009, strategia ja liiketoiminnan kehittämisen johtaja, Nokian tutkimuskeskus 2004–2007; Oplayo, toimitusjohtaja 2002–2004; Printing Network Of Europe toimitusjohtaja/perustaja 2000–2002; General Electric/GE Capital laiterahoituksen toimitusjohtaja 1998–1999 ja M&A- ja liiketoiminnan kehityspäällikkö 1996–1997
Keskeisimmät luottamustehtävät: 3 Step IT:n hallituksen jäsen

Maija Strandberg

s. 1969, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, jäsen 13.4.2023 alkaen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Katso Fortumin osakeomistus tästä

Päätoimi: Finanssineuvos, Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Uponor Oyj:n talousjohtaja 2017–2019; Valmet Oyj:n (Metso Paper Oy) Paperikoneliiketoiminnan ja sellu- ja energialiiketoiminnan talousjohtaja 2013–2017; ALSO Nordic Holding Oy:n (GNT Holding Oy) toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, CFO 2007–2012; useita controller- ja johtotehtäviä Timberjack/John Deere C&F Europen palveluksessa 1995–2007

Keskeisimmät luottamustehtävät: SSAB AB (publ.) hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen; Finnair Oyj:n hallituksen jäsen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen; Neste Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja
Kuntarahoitus Oyj:n nimitysvaliokunnan jäsen

Johan Söderström

s. 1962, Ruotsin kansalainen
Diplomi-insinööri (tuotantotalous)
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 13.4.2023 alkaen
Teknologia- ja investointivaliokunnan jäsen
Katso Fortumin osakeomistus tästä

Päätoimi: Hitachi Energy Ltd:n johtaja (Executive Vice President) ja Euroopan ja Lähi-Itä & Afrikan aluejohtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: ABB AB Sweden: toimitusjohtaja ja maajohtaja 2011–2019, Power Products -divisioonan johtaja 2007–2011; Munters AB:n MCS-divisioonan johtaja 2005–2007; ABB AB Sweden, Low Voltage and Automation Products, johtaja 2002–2005; ABB Ltd Zurich, Marketing & Sales and eBusiness, johtaja 2000–2002; ABB Ltd. Business Area Low Voltage Products -liiketoiminta-alueen johtaja ja ABB Control AB ja kv. markkinointi- ja myyntijohtaja 1997–1999; useita eri johtotehtäviä ASEA:n ja ABB:n palveluksessa 1986–1997

Keskeisimmät luottamustehtävät: Business Swedenin hallituksen varapuheenjohtaja, Stena Recycling AB:n hallituksen jäsen ja Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian jäsen

Vesa-Pekka Takala

s. 1966, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 13.4.2023 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan ja teknologia- ja investointivaliokunnan jäsen
Katso Fortumin osakeomistus tästä

Päätoimi: Varatoimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta; Talousjohtaja, Metsä Group

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Outotec Oyj: talous- ja rahoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2006–2010 ja toimitusjohtajan varamies 2009–2010; Outokumpu-konserni: talousjohtaja 2001-2006 ja johtoryhmän jäsen 2005–2006, useita eri taloushallinnon johtotehtäviä 1991–2004

Keskeisimmät luottamustehtävät: Outokumpu Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Metsä Fibre Oy:n, Metsä Spring Oy:n, Metsä Tissue Oyj:n ja Metsä Group Services Sp.z.o.o:n hallitusten jäsen, Metsä Group Treasury Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Metsäteollisuus r.y.:n talous- ja verovaliokunnan puheenjohtaja ja Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr.:n valtuuskunnan jäsen
 

Ajantasaiset muutokset johdon osakeomistuksissa sekä liiketoimihistoria on nähtävissä täällä. Fortum Oyj julkaisee kaikki johtohenkilöidensä liiketoimet myös pörssitiedotteella.

Hallitus vuonna 2023

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2023 hallitukseen valittiin toimikaudelle, joka päättyy 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, puheenjohtajaksi Mikael Silvennoinen, varapuheenjohtajaksi Essimari Kairisto, ja jäseniksi Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Maija Strandberg, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Maija Strandbergiä, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio). Neljä jäsenistä on naisia ja kuusi miehiä.

Hallitus vuonna 2022
Chevron down

Hallitukseen kuuluivat 28.3.2022 pidettyyn yhtiökokoukseen saakka Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtaja), Anja McAlister (varapuheenjohtaja), Luisa Delgado, Essimari Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler ja Annette Stube. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2022 hallitukseen valittiin uudelleen toimikaudelle, joka päättyy 2023 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkala, varapuheenjohtajaksi Anja McAlister sekä jäseniksi Luisa Delgado, Essimari Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler ja Annette Stube, sekä uusina jäseninä Ralf Christian ja Kimmo Viertola.

Hallituksen työjärjestys
Chevron down

Hallitus kokoontuu sovitun aikataulunsa mukaisesti käsittelemään työjärjestyksessä määriteltyjä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

Strategia

 • Yhtiön liiketoiminnan ja toimialojen strateginen kehittäminen ja ohjaus
 • Konsernin toimintaohjeen, toimintaperiaatteiden ja konsernipolitiikkojen vahvistaminen, mukaan lukien kestävän kehityksen politiikka sekä niiden toimeenpanon seuranta

Valvonta

 • Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
 • Kirjanpidon, taloushallinnon ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen

Merkittävät taloudelliset asiat

 • Vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman vahvistaminen
 • Tulostavoitteiden, jotka sisältävät kestävään kehitykseen sekä ilmastoon liittyvät tavoitteet, asettaminen yhtiölle ja sen johdolle vuosittain sekä niiden seuranta
 • Osavuosikatsausten käsittely ja konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
 • Osinkopolitiikan määrittely
 • Merkittävistä investoinneista, divestoinneista ja liiketoimintajärjestelyistä päättäminen

Organisaatiorakennetta koskevat päätökset

 • Ylintä johtoa koskevan organisaatiorakenteen vahvistaminen ja toimitusjohtajaa tukevan johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
 • Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkitsemisestaan päättäminen
 • Yhtiön sidosryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimeäminen

Muut asiat

 • Varsinaisen yhtiökokouksen, ja tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen, koollekutsuminen
 • Päättäminen lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella
Toiminnan arviointi
Chevron down

Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Hallituksen kokoukset
Chevron down

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään työjärjestyksessä määriteltyjä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen kokoukset vuoden 2022 aikana

Vuonna 2022 hallitus kokoontui yhteensä 42 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 98. Yksityis­koh­taiset tiedot halli­tuksen jäsenten osallis­tu­mi­sak­tii­vi­suu­desta ovat nähtä­vissä Fortumin selvi­tyk­sessä hallin­nointi- ja ohjaus­jär­jes­tel­mästä.

Vuoden 2022 aikana hallitustyöskentelyn pääpaino oli Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan aiheuttaman Euroopan energiakriisin vaikutusten seurannassa, Fortumin sekä sen tytäryhtiö Uniperin likviditeettitilanteen seurannassa ja valvonnassa, Uniper-divestoinnissa sekä hallitussa Venäjän markkinoilta poistumisessa ja yhtiön Venäjän liiketoimintojen myynnissä. Lisäksi hallitus keskittyi liiketoimintojen kokonaisvaltaiseen muutokseen strategisten sekä erilaisten lyhyen ja pitkän aikavälin riskiskenaarioiden kautta sekä ilmastonmuutokseen ja sääntely-ympäristöön liittyviin asioihin. Joulukuussa 2021 hallitus perusti tilapäisen valiokunnan konsernin (mukaan lukien Uniper) likviditeettitilanteen seurantaa ja valvontaa varten. Valiokunnan jäseninä toimivat Veli-Matti Reinikkala (pj.), Essimari Kairisto ja Teppo Paavola. Valiokunta kokoontui vuoden 2022 aikana yhden kerran, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Lisäksi hallitus perusti maaliskuussa 2022 tilapäisen valiokunnan geopoliittisen tilanteen seurantaan ja valvontaan. Valiokunnan jäseninä toimivat Veli-Matti Reinikkala (pj.), Essimari Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler, Annette Stube ja Kimmo Viertola. Valiokunta kokoontui vuoden 2022 aikana 8 kertaa ja osallistumisprosentti oli 94. Osana tehtäviään hallitus teki myös vuosittaisen itsearvioinnin, sisältäen myös valiokuntatyön, toimintansa edelleen kehittämiseksi.

Fortum as an investment

Johtohenkilöiden osakeomistus ja liiketoimet

Ajantasaiset tiedot johdon omistuksista ja liiketoimista

Liiketoimet-sivulle