Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön mission ja arvojen määrittämisestä.

Sari Baldauf

 

Sari Bald​​auf

Hallituksen puheenjohtaja
s. 1955, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri, tekniikan kunniatohtori (Teknillinen korkeakoulu) ja kauppatieteiden kunniatohtori (Turun kauppakorkeakoulu ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu)
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2016: 2 300

 

Päätehtävä:
Johtaja

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:

Nokia Oyj, useita johtotason tehtäviä. Johtokunnan jäsen vuoteen 2005 saakka.

 

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Vexve Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja
Akzo Nobel N.V.:n, Daimler AG:n ja Deutsche Telekom AG:n hallitusten jäsen
DevCo Partners Oy, Senior Advisor
Aalto-korkeakoulusäätiö sr.:n, Tukikummit-säätiön ja Kasvuryhmä ry:n hallitusten jäsen

Matti Lievonen

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1958, Suomen kansalainen Insinööri, eMBA, vuorineuvos, Tekniikan tohtori h.c.
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2017

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Fortumin osakeomistus: 1 500

 

Päätehtävä:
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja, Neste Oyj 

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
UPM-Kymmene Oyj:n Hieno- ja erikoispaperit -toimialan johtaja, monet liiketoiminnan johtotehtävät UPM-Kymmenen eri liiketoimintayksiköissä vuosina 1986–2008 ja sitä ennen ABB:llä, UPM-Kymmenen johtajiston jäsen 2002–2008

 

Keskeisimmät luottamustehtävät:
European Business Leaders’ Convention, hallituksen jäsen

East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen

Kemianteollisuus r.y., hallituksen jäsen

Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen

Huoltovarmuuskeskus, neuvottelukunnan jäsen

Elinkeinoelämän valtuuskunta, hallintoneuvoston jäsen

Nynäs AB, hallituksen jäsen

SSAB AB, hallituksen jäsen

Matti Lievonen

 

Heinz-Werner Binzel

 

Heinz-Werner Binzel

s. 1954, Saksan kansalainen
Ekonomi, diplomi-insinööri, taloustieteet ja sähkötekniikka

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2011
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2016: 0

 

Päätehtävä:
Yksityinen konsultti

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
RWE Energy AG, johtokunnan jäsen; sähkön, kaasun ja veden hankinta ja myynti 2003–2005

RWE Solutions AG, johtokunnan jäsen talousjohtajana 1999–2002 ja toimitusjohtajana 2002–2003
NUKEM GmbH, useita johtotason tehtäviä Saksassa ja USA:ssa 1981–1999

 

Keskeisimmät luottamustehtävät:
TÜV Rheinland Holding AG, hallintoneuvoston jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Eva Hamilton

s. 1954, Ruotsin kansalainen
Journalistiikan kandidaatti. Kunniatohtori, Mittuniversitetet.
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2015
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2016: 40

 

Päätehtävä:
Senior adviser

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Sveriges Television (SVT), toimitusjohtaja, 2006–2014
Sveriges Television (SVT), SVT Fiktion johtaja, 2004–2006
Sveriges Television (SVT), Uutisten johtaja, 2000–2004
Sveriges Television (SVT), Ulkomaankirjeenvaihtaja, Brysseli 1993–1996
Aftonbladet 1978–1979, Svenska Dagbladet 1979–1988,
Dagens Industri 1988–1989: toimittaja

 

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Nexiko Media AB, hallituksen puheenjohtaja
Kungliga Dramatiska Teatern AB, hallituksen jäsen
LKAB, hallituksen jäsen
Lindex AB, hallituksen jäsen
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, hallituksen jäsen, elinkeinoelämäneuvoston puheenjohtaja
Moment Group AB, hallituksen jäsen

Film & TV -Producenterna, puheenjohtaja
Arholma Landsort AB, hallituksen jäsen

Eva Hamilton

 

Kim Ignatius

 

Kim Ignatius

s. 1956, Suomen kansalainen
Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2012
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
Fortumin osakeomistus 31.12.2016: 2 400

 

Päätehtävä:
Johtaja

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Sanoma Oyj, CFO 2008-2016, Executive Vice President 2017

TeliaSonera AB, talousjohtaja 2003–2008
Sonera Oyj, talousjohtaja 2000–2002
Tamro Oyj, talousjohtaja 1997–2000

 

Keskeiset luottamustehtävät:

Rovio Entertainment Oyj, hallituksen jäsen

RR Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja

Anja McAlister

s. 1960, Suomen kansalainen 
Diplomi-insinööri, MBA
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2017
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus: 0

 

Päätehtävä:
Yksityinen konsultti

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Pöyry Oyj, Energia-liiketoimintaryhmän johtaja 2015–2017
Pöyry Management Consulting Oy, johtaja 2015–2015
Renewa Oy (biovoimalaitostoimittaja), toimitusjohtaja 2013
UPM-Kymmene Oyj, Energialiiketoiminnasta vastaava johtaja, Energia ja sellu -liiketoimintaryhmä 2004–2013
Electrowatt-Ekono Oy (osa Pöyry-konsernia), Pohjois-Euroopan liikkeenjohdon konsultoinnista vastaava johtaja 2000–2004
Kauppa- ja teollisuusministeriö, Teollisuusneuvos, Energiapolitiikka ja -analyysitiimin johtaja 1998–2000
Kymppivoima Oy, käyttöpäällikkö ja toimitusjohtaja 1995–1998
Energia-Ekono Oy, konsultti (Senior Consultant) 1993–1995
Sheffield Heat and Power Ltd., Sheffield, Iso-Britannia, tekninen johtaja 1990–1993
Kuopion kaupunki, käyttöpäällikkö 100/200 MW biomassavoimala 1984–1989

Anja McAlister
Veli-Matti Reinikkala

Veli-Matti Reinikkala

s. 1957, Suomen kansalainen
Executive Master of Business Administration
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2016

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2016: 3 000

 

Päätehtävä:
Johtaja

 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
ABB-konserni, Euroopan aluejohtaja vuonna 2015
ja ABB Ltd:n johtokunnan jäsen 2006–2015
ABB-konserni, Process Automation -divisioonan johtaja 2006–2014 ja Process Automation -liiketoiminta-alueen johtaja 2005
ABB China, Automation Technologies -divisioonan johtaja Kiinassa 2003–2004
ABB Drives & Power Electronics -liiketoiminta-alueen johtaja 2002
ABB Drives, liiketoimintayksikon johtaja 1996–2001
ABB Industry Oy, talousjohtaja 1994–1996
Ennen vuotta 1994 erilaisia tehtäviä paperi- ja pakkausteollisuusyrityksissä Suomessa

 

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Cramo Oyj, hallituksen puheenjohtaja

UPM-Kymmene Oyj, hallituksen jäsen

 

 

Hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhdeksi vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toiminnan arviointi

Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittain itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöistä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallitus vuonna 2017

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2017 hallitukseen valittiin uudelleen tehtäviinsä puheenjohtaja Sari Baldauf, Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, Kim Ignatius, Tapio Kuula ja Veli-Matti Reinikkala ja uusina jäseninä Matti Lievonen, hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Anja McAlister jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9.11.2017 Fortum tiedotti hallituksen jäsen Tapio Kuulan kuolemasta. Osakeomistajien nimitystoimikunta arvioi ja vahvisti hallituksen toimintakyvyn seitsenjäsenisenä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 asti.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta Tapio Kuulaa (Kuula toimi Fortumin toimitusjohtajana 31.1.2015 saakka) ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kolme jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja mukaan lukien, on naisia ja viisi jäsenistä miehiä.

Hallitus vuonna 2016

Vuonna 2016, hallitukseen kuuluivat 4.4.2017 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat kahdeksan henkilöä: puheenjohtaja Sari Baldauf, varapuheenjohtaja Kim Ignatius, Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, Tapio Kuula, Petteri Taalas ja Jyrki Talvitie.

Hallitus kokoontui 15 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 99.