Katajamäen tuulivoimahanke

Fortum suunnittelee tuulivoimahanketta Kajaaniin. Katajamäen hankealue sijaitsee eteläisessä Kajaanissa Otanmäen radan, Iisalmentien (5-tie), Sonkajärven kunnanrajan sekä Järvilinja-voimajohdon rajaamalla talousmetsäalueella.

Wind power

Katajamäestä käytettäisiin tuulivoimatuotantoon noin 1-2 %, eli alue säilyisi liki täysin metsätalouskäytössä. Lyhyen sähkönsiirtoyhteyden lisäksi voimaloiden sijoituksen suunnittelussa hyödynnetään alueella jo olevaa kattavaa metsäautotieverkostoa, jota tarpeen vaatiessa myös parannetaan kaikkien tienkäyttäjien hyödyksi. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle olisi mahdollista sijoittaa viitisenkymmentä, nimellisteholtaan 5-10 MW:n modernia tuulivoimalaa, joiden korkeus tulisi olemaan enintään 300 metriä. Alueen laajuus sekä turbiinien määrä ja koko täsmentyvät suunnittelutyön edetessä.
 

Katajamäki sijainti kartalla

 

Tuulivoimalle on merkittävää kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoismaiden kunnianhimoiset ilmastotavoitteet tarvitsevat päästöttömien, puhtaiden ja uusiutuvien energiamuotojen kasvua. Tuulivoima ei tarvitse tukia, vaan suuren kysynnän vuoksi sekä jatkuvasti kehittyvän teknologiansa kautta se on kannattava energiantuotannon muoto itsessään. Lisäksi tuulivoima on merkittävä kiinteistöverojen lähde kunnille. 

Ajankohtaista hankkeessa

 

  • Ympäristövaikutusten arviointimenettely on valmistumassa alkuvuoden 2023 aikana, josta järjestämme kaikille avoimen esittely- ja yleisötilaisuuden. Ympäristövaikutusten arviointi tulee julkisesti nähtäville ja siitä voi jokainen lausua mielipiteensä. 
  • Hankkeen kaavoitus ja kaavaluonnos on odottanut Kajaanin kaupungin tuulivoimaohjelmaa, joka valmistui loppuvuonna 2022. Tuulivoimaohjelman merkitystä hankkeeseen tarkastellaan, kun YVA-menettelyn johtopäätökset ovat valmiita. 
  • Hankkeen YVA-menettelyn tähänastiset asiakirjat ovat luettavissa yhteysviranomaisen verkkosivuilla.
  • Hankkeesta järjestettiin asukastilaisuus huhtikuussa 2022. Järjestämme uusia asukas-ja yleisötilaisuuksia hankkeen edetässä. 

 

Ota meihin yhteyttä!

Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja kuulemme näkökohtia hankkeeseen.

Voit soittaa hankevastaavallemme Marja Savolaiselle, p. 050 453 2344, tai jättää soittopyynnön, kysymyksiä tai kommentteja sähköpostitse osoitteeseen marja.savolainen(at)fortum.com.

Wind power

Uusiutuvaa energiaa – tutustu tuulivoimaan Fortumilla

Wind power

Lue lisää tuulivoimalaitoksistamme