Velkarahoitus ja luottoluokitus

​Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.

Konsernin velkarakenne 30.9.2020

Konsernin velkarakenne 30092020

Lainojen vuosittainen erääntyminen 30.9.2020

 

Lainojen erääntyminen 30092020

Likviditeettitilanne 30.9.2020

 

Likviditeettitilanne 30092020

8 miljardin euron EMTN-ohjelma

 

Joukkovelkakirjalainat Q3 2020

EMTN ohjelman ehdot ovat saatavilla Luxembourg Stock Exchangen sivuilla.

Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

Avainlukuja

Milj. euroa tai kuten merkitty 2019 2018 2017 2016 2015
Sijoitettu pääoma 19 929 18 170 18 172 18 649 19 870
Korollinen nettovelka 5 260 5 509 988 -48 -2 195
Liiketoiminnan rahavirta 2 015 804 993 621 1 381
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,0 6,7 7,1 4,0 22,7
Korkokate 8,0 10,0 8,7 4,6 27,6
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot 7,5 9,2 7,8 4,1 21,5
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, % 32,2 26,8 83,9 -1503,4 -59,7
Velkaantumisaste, % 40 46 7 0 -16
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,0 3,6 0,8 0,0 -1,7

 

Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus

Luottoluokittaja Luottoluokitus Luokitus voimassa alkaen Viimeisin raportti
Standard & Poor's BBB/näkymä negatiivinen 19.3.2020 Lataa (engl.)
Fitch Ratings BBB/näkymä negatiivinen 7.4.2020 Lataa (engl.)

 

Vanhemmat luottoluokittajien julkaisemat raportit Fortumista ovat nähtävissä Fortumin englanninkielisessä raporttiarkistossa, valitsemalla kategoria "credit rating report".

Fortumin luottoluokituksen kehitys

Luottoluokituksen kehitys