Velkarahoitus ja luottoluokitus

​Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.

Konsernin velkarakenne 31.12.2023

Konsernin velkarakenne, milj. euroa31.12.2023
EUR joukkovelkakirjalainat2 736
Lainat rahoituslaitoksilta1 306
Muut pitkäaikaiset velat1 150
Lyhytaikaiset velat599
Lainat yhteensä5 791

Lainojen vuosittainen erääntyminen 31.12.2023

Lainojen erääntyminen, milj. euroa

31.12.2023

2024

1 316

2025

509

2026

747

2027

17

2028 

520

2029 ja myöhemmin

2 682

YHTEENSÄ

5 791

 

Lainat yhteensä 5 791 miljoonaa euroa

  • EUR- lainojen ja koronvaihtosopimusten keskikorko 4,0% (2022: 3,1%)
  • Fortum konsernin lainasalkun keskikorko 4,3% (2022: 3,7% pois lukien Venäjä), sisältäen rahoituskuluja suojaavat valuuttajohdannaiset
  • Likvidien varojen keskimääräinen korkotuotto oli 3,9 % (2022: 1,7 %)

Likviditeettitilanne 31.12.2023

Likvidit varat ja sitovat luottolimiitit, milj. euroa  
Sitovat luottolimiititKokonaismääräNostettu määräKäytettävissäEräpäivä
Lyhytaikainen    
Luotolliset tilit, 100 miljoonaa euroa1000100Toistaiseksi voimassa
Pitkäaikainen    
Luottolimiitti, 800 miljoonaa euroa8000800Kesäkuu 2025*
Syndikoitu luottolimiitti,
2 400 miljoonaa euroa
2 40002 400Kesäkuu 2025**
Yhteensä3 30003 300 
     
Likvidit varatKokonaismäärä   
Fortum 4 183   
Likvidit varat ja luottolimiitit yhteensä7 483   

* Sisältää lainanantajan option jatkaa sopimusta 1 vuodella
** Sisältää lainanantajien option jatkaa sopimusta enintään 2 vuodella

8 miljardin euron EMTN-ohjelma 31.12.2023

JoukkovelkakirjaMääräTasearvoKorkoEräpäiväRating/Listattu
Kiinteäkorkoinenmilj. euroamilj. euroa   
XS19560376647507301,625 %2/2026Kyllä/Kyllä
XS26062640055005044,000 %5/2028Kyllä/Kyllä
XS19560279477507422,125 %2/2029Kyllä/Kyllä
XS26062615976506634,500 %5/2033Kyllä/Kyllä
XS0939100524100973,500 %6/2043Ei/Kyllä
Yhteensä 2 736 milj. euroa   

EMTN ohjelman ehdot ovat saatavilla Luxembourg Stock Exchangen sivuilla.

Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

Vihreän rahoituksen viitekehys - Green Finance Framework

Fortum on julkaissut vihreän rahoituksen viitekehyksen sisällyttääkseen kestävän kehityksen tavoitteensa koskemaan myös yhtiön rahoitusta. Viitekehys tukee Fortumin strategisia prioriteetteja: puhtaan energian toimittaminen luotettavasti, teollisuuden dekarbonisaation edistäminen Pohjoismaissa sekä uudistuminen ja kehittyminen.

Viitekehyksen puitteissa Fortumilla on mahdollisuus hyödyntää rahoituksessaan vihreitä joukkovelkakirjalainoja ja vihreitä lainoja hankkeisiin, jotka liittyvät uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja/tai ydinvoiman kehittämiseen. Jos viitekehysten mukaisten lainojen varoja kohdennetaan ydinvoiman tuotantohankkeisiin, tiedotetaan siitä lainan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Kehyksen piiriin kuuluvat hankkeet sisältävät käyttöomaisuusinvestointeja, investointeja ja/tai liiketoimintaan liittyviä kuluja (mukaan lukien T&K).

Marraskuussa 2023 uuden strategian julkaisun yhteydessä Fortum ilmoitti sitoutuvansa hiilineutraaliustavoitteeseen (Scope 1, 2 ja 3) jo vuoteen 2030 mennessä ja luopuvansa kaikesta hiileen perustuvasta energiatuotannosta jo vuoden 2027 loppuun mennessä. Fortum on myös sitoutunut kunnianhimoisiin luonnon monimuotoisuustavoitteisiin ja asettamaan tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen (SBTi 1,5 celsiusastetta). 

Lataa Fortumin vihreän rahoituksen viitekehys - Green Finance Framework  (engl.)

Sustainalyticsin riippumaton arvio

Danske Bank toimi neuvonantajana Fortumin vihreän rahoituksen viitekehyksen laatimisessa, ja Sustainalytics on antanut riippumattoman arvion, että viitekehys on linjassa Kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (ICMA) Green Bond Principles 2021 ja Green Loan Principles 2023 -periaatteiden kanssa, joita hallinnoivat Loan Market Association (LMA), Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) ja Loan Syndications and Trading Association (LSTA).

Lataa Sustainalyticsin riippumaton arvio Fortum Green Finance Framework (engl.)

Vastuuvapauslauseke (disclaimer)

Fortumin viitekehyksen ja sen alan standardien mukaisuuden on arvioinut maailmanlaajuisesti tunnettu ESG-analyysien, luokitusten ja informaation tuottaja Morningstar Sustainalytics, joka on myös antanut näkemyksensä Fortumin viitekehyksen vankkuudesta ja uskottavuudesta. Sustainalyticsin riippumaton arvio tai mikään sen osa ei muodosta eikä sitä tule pitää soveltuvassa lainsäädännössä tarkoitettuna tarjouksena hankkia tai kehotuksena hankkia mitään arvopapereita, äänioikeuksien tai valtakirjojen hankintana, sijoitusneuvontana, asiantuntijalausuntona taikka vahvistuskirjeenä.

Avainlukuja 2018-2023

Milj. euroa tai kuten merkitty

2023

20222021202020192018
Sijoitettu pääoma

14 408

15 52230 88526 23919 92918 170
Korollinen nettovelka

N/A

N/AN/AN/A5 2605 509
Rahoitusnettovelka

942

1 0847897 0234 833 
Liiketoiminnan rahavirta, Fortum yhteensä

1 819

-8 7674 9702 5551 575804
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %

N/A

N/AN/AN/A10,06,7
Korkokate

-16,8

-75,5-12,727,38,010,0
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot

-19,7

-72,2-9,418,67,59,2
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, %

N/A

N/AN/AN/A32,226,8
Rahoitusnettovelka/vertailukeploinen käyttökate, jatkuvat toiminnot ilman Venäjää

0,5

0,6N/A   
Velkaantumisaste, %

11

146454046
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate

N/A

N/AN/AN7A3,03,6

 

Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus

LuottoluokittajaLuottoluokitusLuokitus voimassa alkaenViimeisin raportti
S&P Global RatingBBB/näkymä vakaa9.3.202315.12.2023
Lataa
Fitch RatingsBBB/näkymä vakaa21.3.20233.5.2023 Lataa

 

Vanhemmat luottoluokittajien julkaisemat raportit Fortumista ovat nähtävissä Fortumin englanninkielisessä raporttiarkistossa, valitsemalla kategoria "credit rating report".

Fortumin luottoluokituksen kehitys

Vuosi S&P Global Ratings  Fitch Ratings
2012-2014 A- (27.11.2012 alkaen) A- (15.1.2013 alkaen)
2015-2017 BBB+ (5.6.2015 alkaen) BBB+ (17.11.2015 alkaen)
2018-2023 BBB (18.1.2018 alkaen) BBB (28.6.2018 alkaen)