Velkarahoitus ja luottoluokitus

​Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.

Konsernin velkarakenne 30.9.2021

Diagrammi kuvaa konsernin velkarakenteen 30.9.2021: EUR joukkovelkakirjalainat 3622 miljoonaa euroa eli 31%, SEK joukkovelkakirjalainat 98 miljoonaa euroa eli1%, lainat rahoituslaitoksilta 2 532 miljoonaa euroa eli 22%, muut pitkäaikaiset velat 1 595 miljoonaa euroa eli 13% ja lyhytaikaiset velat 3811 miljoonaa euroa eli 33%. Velat yhteensä 11 658 miljoonaa euroa.

Lainojen vuosittainen erääntyminen 30.9.2021

Diagrammi konsernin velkojen erääntymisaikataulusta. 30.9.2021 Fortumilla oli 3 689 miljoonaa euroa nostamattomia valmiusluottoja sisältäen 1 350 miljoonan euron valmiusluottolimiitin, joka erääntyisi marraskuussa 2021, 1 750 miljoonan euron valmiusluottolimiitin, joka erääntyy kesäkuussa 2023, ja Uniperin 1 800 miljoonan euron valmiusluottolimiitin, joka erääntyy syyskuussa 2025. Lisäksi Fortumilla on 100 miljoonaa euroa tililimiittejä, jotka ovat voimassa toistaiseksi.

Lainat yhteensä 11 658 miljoonaa euroa

  • EUR- lainojen keskikorko 0,7% (2020: 0,9%)
  • Fortum konsernin velkasalkun keskikorko 1,3% (2020: 1,5%), sisältäen rahoituskuluja suojaavat johdannaiset. 716 miljoonaa euroa (2020: 634) on vaihdettu RUB-määräiseksi sisältäen suojauskustannuksen 6,7% (2020: 6,2%)

Likviditeettitilanne 30.9.2021

Lyhytaikainen rahoitus, milj. euroa        
Yritystodistusohjelmat Kokonaismäärä Nostettu määrä Käytettävissä  
Yritystodistusohjelma, 1 000 miljoonaa euroa 1 000 594 406  
Yritystodistusohjelma, 10 000 miljoonaa SEK 983 329 654  
Uniper yritystodistusohjelma, 1 800 miljoonaa euroa 1 800 1 311 489  
Yhteensä 3 783 2 234 1 550  
         
Likvidit varat ja luottolimiitit        
Luottolimiitit Kokonaismäärä Nostettu määrä Käytettävissä Eräpäivä
Lyhytaikainen        
Luotolliset tilit, 100 miljoonaa euroa 100 0 100 Toistaiseksi voimassa
Syndikoitu luottolimiitti, 1 350 miljoonaa euroa 1 350 0 1 350 Marraskuu 2021*
Pitkäaikainen        
Syndikoitu luottolimiitti, 1 750 miljoonaa euroa 1 750 0 1 750 Kesäkuu 2023
Uniper syndikoitu luottolimiitti, 1 800 miljoonaa euroa 1 800 0 489 Syyskuu 2025
Yhteensä 5 000 0 3 689  
         
Likvidit varat Kokonaismäärä      
Fortum Oyj 4 438      
Uniper 1 797      
Yhteensä 6 236      
joista Venäjällä 319      
         
Likvidit varat ja luottolimiitit yhteensä 9 925      

* luottolimiitti on irtisanottu lokakuussa 2021

8 miljardin euron EMTN-ohjelma 30.9.2021

Joukkovelkakirja Määrä Tasearvo Korko Eräpäivä Rating/Listattu
Kiinteäkorkoinen milj.euroa milj. euroa      
XS0825855751 1 000 1 013 2,250 % 9/2022 Kyllä/Kyllä
XS1956028168 1 000 999 0,875 % 2/2023 Kyllä/Kyllä
XS1956037664 750 758 1,625 % 2/2026 Kyllä/Kyllä
XS1956027947 750 755 2,125 % 2/2029 Kyllä/Kyllä
XS0939100524 100 97 3,500 % 6/2043 Ei/Kyllä
           
Vaihtuvakorkoinen milj. SEK milj. euroa      
XS0945849577 1 000 98 Vaihtuva 6/2023 Ei/Ei
           
Yhteensä   3 721 milj. euroa      

EMTN ohjelman ehdot ovat saatavilla Luxembourg Stock Exchangen sivuilla.

Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

Avainlukuja 2014-2020

Milj. euroa tai kuten merkitty 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Sijoitettu pääoma 26 239 19 929 18 170 18 172 18 649 19 870
Korollinen nettovelka N/A 5 260 5 509 988 -48 -2 195
Liiketoiminnan rahavirta 2 555 1 575 804 993 621 1 381
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % N/A 10,0 6,7 7,1 4,0 22,7
Korkokate 27,3 8,0 10,0 8,7 4,6 27,6
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot 18,6 7,5 9,2 7,8 4,1 21,5
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, % N/A 32,2 26,8 83,9 -1503,4 -59,7
Velkaantumisaste, % 45 40 46 7 0 -16
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) N/A 3,0 3,6 0,8 0,0 -1,7

 

Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus

Luottoluokittaja Luottoluokitus Luokitus voimassa alkaen Viimeisin raportti
Standard & Poor's BBB/näkymä vakaa 5.7.2021 Lataa (1.9.2021, engl.)
Fitch Ratings BBB/näkymä vakaa 28.6.2021 Lataa (12.8.2021, engl.)

 

Vanhemmat luottoluokittajien julkaisemat raportit Fortumista ovat nähtävissä Fortumin englanninkielisessä raporttiarkistossa, valitsemalla kategoria "credit rating report".

Fortumin luottoluokituksen kehitys

Viivadiagrammi, joka kuvaa Fortumin luottoluokituksen kehitystä. Vuosina 2009-2012 luokitus oli tasolla A, vuosina 2013-2014 tasolla A-, vuosina 2015-2017 tasolla BBB+ ja vuodesta 2018 sekä Standard&Poor's että Fitch luokittelevat Fortumin tasolle BBB.