Velkarahoitus ja luottoluokitus

​Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.

Konsernin velkarakenne 30.6.2021

Diagrammi kuvaa konsernin velkarakenteen: EUR joukkovelkakirjalainat 3 628 miljoonaa euroa, SEK joukkovelkakirjalainat 99 milj. euroa, lainat rahoituslaitoksilta 2 450 milj. euroa, muut pitkäaikaiset velat 1 623 milj. euroa ja lyhytaikaiset velat 1 990 milj. euroa

Lainojen vuosittainen erääntyminen 30.6.2021

Pylväsdiagrammi joka kuvaa konsernin lainojen vuosittaisen erääntymisen. 30.6.2021 Fortumilla oli 5 000 milj. euroa nostamattomia valmiusluottoja. Nostamattomat luotot koostuvat 1 450 milj. euron valmiusluottolimistä, joka erääntyy marraskuussa 2021, 1 750 milj. euron valmiusluottolimiitistä, joka erääntyy kesäkuussa 2023, sekä Uniperin 1 800 miljoonan euron valmiusluottolimiitistä, joka erääntyy syyskuussa 2025. Valmiusluottolimiittien lisäksi 100 milj. euroa tililimiittejä jotka ovat toistaiseksi voimassa

Lainat yhteensä 9 790 miljoonaa euroa.

  • EUR- lainojen keskikorko 0,7% (2020: 0,9%)
  • Fortum konsernin velkasalkun keskikorko 1,5% (2020: 1,5%), sisältäen rahoituskuluja suojaavat johdannaiset. 685 miljoonaa euroa (2020: 634) on vaihdettu RUB-määräiseksi sisältäen suojauskustannuksen 6,4% (2020: 6,2%)

 

Likviditeettitilanne 30.6.2021

Lyhytaikainen rahoitus, milj. euroa        
Yritystodistusohjelmat Kokonaismäärä Nostettu määrä Jäljellä  
Yritystodistusohjelma, 1 000 miljoonaa euroa 1 000 231 769  
Yritystodistusohjelma, 10 000 miljoonaa SEK 989 108 881  
Uniper yritystodistusohjelma, 1 800 miljoonaa euroa 1 800 738 1 062  
Yhteensä 3 789 1 077 2 712  
         
Likvidit varat ja luottolimiitit        
Luottolimiitit Kokonaismäärä Nostettu määrä Jäljellä Eräpäivä
Lyhytaikainen        
Luotolliset tilit, 100 miljoonaa euroa 100 0 100 Toistaiseksi voimassa
Syndikoitu luottolimiitti, 1 450 miljoonaa euroa 1 450 0 1 450 Marraskuu 2021*
Pitkäaikainen        
Syndikoitu luottolimiitti, 1 750 miljoonaa euroa 1 750 0 1 750 Kesäkuu 2023
Uniper syndikoitu luottolimiitti, 1 800 miljoonaa euroa 1 800 0 1 800 Syyskuu 2025
Yhteensä 5 100 0 5 100  
         
Likvidit varat Kokonaismäärä      
Fortum Oyj 1 260      
Uniper 443      
Yhteensä 1 703      
joista Venäjällä 208      
         
Likvidit varat ja luottolimiitit yhteensä 6 803      

* sisältää option jatkaa sopimusta vuodella

8 miljardin euron EMTN-ohjelma 30.6.2021

Joukkovelkakirja Määrä Tasearvo Korko Eräpäivä Rating/Listattu
Kiinteäkorkoinen milj.euroa milj. euroa      
XS0825855751 1 000 1 017 2,250 % 9/2022 Kyllä/Kyllä
XS1956028168 1 000 999 0,875 % 2/2023 Kyllä/Kyllä
XS1956037664 750 760 1,625 % 2/2026 Kyllä/Kyllä
XS1956027947 750 756 2,125 % 2/2029 Kyllä/Kyllä
XS0939100524 100 99 3,500 % 6/2043 Ei/Kyllä
           
Vaihtuvakorkoinen milj. SEK milj. euroa      
XS0945849577 1 000 99 Vaihtuva 6/2023 Ei/Ei
           
Yhteensä   3 727 milj. euroa      

EMTN ohjelman ehdot ovat saatavilla Luxembourg Stock Exchangen sivuilla.

Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

Avainlukuja 2014-2020

Milj. euroa tai kuten merkitty 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Sijoitettu pääoma 26 239 19 929 18 170 18 172 18 649 19 870
Korollinen nettovelka N/A 5 260 5 509 988 -48 -2 195
Liiketoiminnan rahavirta 2 555 1 575 804 993 621 1 381
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % N/A 10,0 6,7 7,1 4,0 22,7
Korkokate 27,3 8,0 10,0 8,7 4,6 27,6
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot 18,6 7,5 9,2 7,8 4,1 21,5
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, % N/A 32,2 26,8 83,9 -1503,4 -59,7
Velkaantumisaste, % 45 40 46 7 0 -16
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) N/A 3,0 3,6 0,8 0,0 -1,7

 

Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus

Luottoluokittaja Luottoluokitus Luokitus voimassa alkaen Viimeisin raportti
Standard & Poor's BBB/näkymä vakaa 5.7.2021 Lataa (1.9.2021, engl.)
Fitch Ratings BBB/näkymä vakaa 28.6.2021 Lataa (12.8.2021, engl.)

 

Vanhemmat luottoluokittajien julkaisemat raportit Fortumista ovat nähtävissä Fortumin englanninkielisessä raporttiarkistossa, valitsemalla kategoria "credit rating report".

Fortumin luottoluokituksen kehitys

Viivadiagrammi, joka kuvaa Fortumin luottoluokituksen kehitystä. Vuosina 2009-2012 luokitus oli tasolla A, vuosina 2013-2014 tasolla A-, vuosina 2015-2017 tasolla BBB+ ja vuodesta 2018 sekä Standard&Poor's että Fitch luokittelevat Fortumin tasolle BBB.