Velkarahoitus ja luottoluokitus

​Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.

Konsernin velkarakenne 31.12.2020

Piirakkadiagrammi velkarakenteesta 31.12.2020

EUR Joukkovelkakirjalainat 4 158 milj. euroa (43 %)

SEK Joukkovelkakirjalainat 100 milj. euroa (1 %)

Lainat rahoituslaitoksilta 2 576 milj. euroa (27 %)

Muut pitkäaikaiset velat 1 591 milj. euroa (17 %)

Lyhytaikaiset velat 1 182 milj. euroa (12 %)

Lainat yhteensä 9 607 milj. euroa

Lainojen vuosittainen erääntyminen 31.12.2020

Pylväsdiagramme maturiteettiprofiilista 31.12.2020

Lainat yhteensä 9 607 miljoonaa euroa.

  • EUR- lainojen keskikorko 0,9% (2019: 0,9%)
  • Fortum konsernin velkasalkun keskikorko 1,5% (2019: 2,3%), sisältäen rahoituskuluja suojaavat johdannaiset. 634 miljoonaa euroa (2019: 787) on vaihdettu RUB-määräiseksi sisältäen suojauskustannuksen 6,2% (2019: 7,8%)

 

Likviditeettitilanne 31.12.2020

Lyhytaikainen rahoitus, milj. euroa        
Yritystodistusohjelmat Kokonaismäärä Nostettu määrä Jäljellä  
Yritystodistusohjelma, 1 000 miljoonaa euroa 1 000 120 880  
Yritystodistusohjelma, 10 000 miljoonaa SEK 997 75 921  
Uniper yritystodistusohjelma, 1 800 miljoonaa euroa 1 800 65 1 735  
Yhteensä 3 797 260 3 536  
         
Likvidit varat ja luottolimiitit        
Luottolimiitit Kokonaismäärä Nostettu määrä Jäljellä Eräpäivä
Lyhytaikainen        
Luotolliset tilit, 100 miljoonaa euroa 100 0 100 Toistaiseksi voimassa
Syndikoitu luottolimiitti, 1 450 miljoonaa euroa 1 450 0 1 450 Marraskuu 2021*
Pitkäaikainen        
Syndikoitu luottolimiitti, 1 750 miljoonaa euroa 1 750 0 1 750 Kesäkuu 2023
Uniper syndikoitu luottolimiitti, 1 800 miljoonaa euroa 1 800 0 1 800 Syyskuu 2025
Yhteensä 5 100 0 5 100  
         
Likvidit varat Kokonaismäärä      
Fortum Oyj 2 019      
Uniper 289      
Yhteensä 2 308      
joista Venäjällä 244      
         
Likvidit varat ja luottolimiitit yhteensä 7 408      

* sisältää option jatkaa sopimusta vuodella

8 miljardin euron EMTN-ohjelma 31.12.2020

Joukkovelkakirja Määrä Tasearvo Korko Eräpäivä Rating/Listattu
Kiinteäkorkoinen milj.euroa milj. euroa      
XS0629937409 500 502 4,00 % 5/2021 Kyllä/Kyllä
XS0825855751 1 000 1 024 2,250 % 9/2022 Kyllä/Kyllä
XS1956028168 1 000 999 0,875 % 2/2023 Kyllä/Kyllä
XS1956037664 750 765 1,625 % 2/2026 Kyllä/Kyllä
XS1956027947 750 770 2,125 % 2/2029 Kyllä/Kyllä
XS0939100524 100 97 3,500 % 6/2043 Ei/Kyllä
           
Vaihtuvakorkoinen milj. SEK milj. euroa      
XS0945849577 1 000 100 Vaihtuva 6/2023 Ei/Ei
           
Yhteensä   4 258 milj. euroa      

EMTN ohjelman ehdot ovat saatavilla Luxembourg Stock Exchangen sivuilla.

Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

Avainlukuja

Milj. euroa tai kuten merkitty 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Sijoitettu pääoma 26 239 19 929 18 170 18 172 18 649 19 870
Korollinen nettovelka N/A 5 260 5 509 988 -48 -2 195
Liiketoiminnan rahavirta 2 555 1 575 804 993 621 1 381
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % N/A 10,0 6,7 7,1 4,0 22,7
Korkokate 27,3 8,0 10,0 8,7 4,6 27,6
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot 18,6 7,5 9,2 7,8 4,1 21,5
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, % N/A 32,2 26,8 83,9 -1503,4 -59,7
Velkaantumisaste, % 45 40 46 7 0 -16
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) N/A 3,0 3,6 0,8 0,0 -1,7

 

Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus

Luottoluokittaja Luottoluokitus Luokitus voimassa alkaen Viimeisin raportti
Standard & Poor's BBB/näkymä negatiivinen 19.3.2020 Lataa (engl.)
Fitch Ratings BBB/näkymä negatiivinen 7.4.2020 Lataa (engl.)

 

Vanhemmat luottoluokittajien julkaisemat raportit Fortumista ovat nähtävissä Fortumin englanninkielisessä raporttiarkistossa, valitsemalla kategoria "credit rating report".

Fortumin luottoluokituksen kehitys

Viivadiagrammi Fortumin rating-historiasta 2004-2021