Velkarahoitus ja luottoluokitus

​Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.

Konsernin velkarakenne 31.3.2021

Diagrammi kuvaa konsernin velkarakenteen: EUR joukkovelkakirjalainat 42%, SEK joukkovelkakirjalainat 1%, lainat rahoituslaitoksilta 26%, muut pitkäaikaiset velat 16 % ja lyhytaikaiset velat 15%

EUR Joukkovelkakirjalainat 4,139 milj. euroa

SEK Joukkovelkakirjalainat 98 milj. euroa

Lainat rahoituslaitoksilta 2,562 milj. euroa

Muut pitkäaikaiset velat 1,647 milj. euroa

Lyhytaikaiset velat 1,465 milj. euroa

Yhteensä 9,910 milj. euroa

Lainojen vuosittainen erääntyminen 31.3.2021

Pylväsdiagrammi joka kuvaa konsernin lainojen vuosittaisen erääntymisen per 31.3.2021. Vuonna 2021 erääntyy 1 915 miljoonaa euroa, vuonna 2022 3 150 miljoonaa euroa, vuonna 2023 1 114 miljoonaa euroa, vuonna 2024 318 miljoonaa euroa, vuonna 2025 18 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 ja sen jälkeen  3 395 miljoonaa euroa. Yhteensä 9  910 miljoonaa euroa.

Lainat yhteensä 9 910 miljoonaa euroa.

  • EUR- lainojen keskikorko 0,9% (2020: 0,9%)
  • Fortum konsernin velkasalkun keskikorko 1,5% (2020: 1,5%), sisältäen rahoituskuluja suojaavat johdannaiset. 652 miljoonaa euroa (2020: 634) on vaihdettu RUB-määräiseksi sisältäen suojauskustannuksen 6,5% (2020: 6,2%)

 

Likviditeettitilanne 31.3.2021

Lyhytaikainen rahoitus, milj. euroa        
Yritystodistusohjelmat Kokonaismäärä Nostettu määrä Jäljellä  
Yritystodistusohjelma, 1 000 miljoonaa euroa 1 000 276 724  
Yritystodistusohjelma, 10 000 miljoonaa SEK 977 235 741  
Uniper yritystodistusohjelma, 1 800 miljoonaa euroa 1 800 125 1 675  
Yhteensä 3 777 636 3 140  
         
Likvidit varat ja luottolimiitit        
Luottolimiitit Kokonaismäärä Nostettu määrä Jäljellä Eräpäivä
Lyhytaikainen        
Luotolliset tilit, 100 miljoonaa euroa 100 0 100 Toistaiseksi voimassa
Syndikoitu luottolimiitti, 1 450 miljoonaa euroa 1 450 0 1 450 Marraskuu 2021*
Pitkäaikainen        
Syndikoitu luottolimiitti, 1 750 miljoonaa euroa 1 750 0 1 750 Kesäkuu 2023
Uniper syndikoitu luottolimiitti, 1 800 miljoonaa euroa 1 800 0 1 800 Syyskuu 2025
Yhteensä 5 100 0 5 100  
         
Likvidit varat Kokonaismäärä      
Fortum Oyj 2 681      
Uniper 917      
Yhteensä 3 598      
joista Venäjällä 410      
         
Likvidit varat ja luottolimiitit yhteensä 8 698      

* sisältää option jatkaa sopimusta vuodella

8 miljardin euron EMTN-ohjelma 31.3.2021

Joukkovelkakirja Määrä Tasearvo Korko Eräpäivä Rating/Listattu
Kiinteäkorkoinen milj.euroa milj. euroa      
XS0629937409 500 501 4,000 % 5/2021 Kyllä/Kyllä
XS0825855751 1 000 1 021 2,250 % 9/2022 Kyllä/Kyllä
XS1956028168 1 000 999 0,875 % 2/2023 Kyllä/Kyllä
XS1956037664 750 762 1,625 % 2/2026 Kyllä/Kyllä
XS1956027947 750 760 2,125 % 2/2029 Kyllä/Kyllä
XS0939100524 100 97 3,500 % 6/2043 Ei/Kyllä
           
Vaihtuvakorkoinen milj. SEK milj. euroa      
XS0945849577 1 000 98 Vaihtuva 6/2023 Ei/Ei
           
Yhteensä   4 237 milj. euroa      

EMTN ohjelman ehdot ovat saatavilla Luxembourg Stock Exchangen sivuilla.

Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

Avainlukuja 2014-2020

Milj. euroa tai kuten merkitty 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Sijoitettu pääoma 26 239 19 929 18 170 18 172 18 649 19 870
Korollinen nettovelka N/A 5 260 5 509 988 -48 -2 195
Liiketoiminnan rahavirta 2 555 1 575 804 993 621 1 381
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % N/A 10,0 6,7 7,1 4,0 22,7
Korkokate 27,3 8,0 10,0 8,7 4,6 27,6
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot 18,6 7,5 9,2 7,8 4,1 21,5
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, % N/A 32,2 26,8 83,9 -1503,4 -59,7
Velkaantumisaste, % 45 40 46 7 0 -16
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) N/A 3,0 3,6 0,8 0,0 -1,7

 

Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus

Luottoluokittaja Luottoluokitus Luokitus voimassa alkaen Viimeisin raportti
Standard & Poor's BBB/näkymä vakaa 5.7.2021 Lataa (engl.)
Fitch Ratings BBB/näkymä vakaa 28.6.2021 Lataa (engl.)

 

Vanhemmat luottoluokittajien julkaisemat raportit Fortumista ovat nähtävissä Fortumin englanninkielisessä raporttiarkistossa, valitsemalla kategoria "credit rating report".

Fortumin luottoluokituksen kehitys

Viivadiagrammi, joka kuvaa Fortumin luottoluokituksen kehitystä. Vuosina 2009-2012 luokitus oli tasolla A, vuosina 2013-2014 tasolla A-, vuosina 2015-2017 tasolla BBB+ ja vuodesta 2018 sekä Standard&Poor's että Fitch luokittelevat Fortumin tasolle BBB.