Lehdistötiedote 17. lokakuuta 2022

Fortum käynnistää selvityksen uuden ydinvoiman tulevaisuuden edellytyksistä
Control room

Tutkimme ydinvoiman tulevaisuutta

FAQ
Mitä

Lokakuussa 2022 käynnistimme kaksivuotisen selvityksen uuden ydinvoiman tulevaisuuden edellytyksistä Suomessa ja Ruotsissa.

Earth globe
Miksi

Maailmanluokan ydinvoimaosaamisemme ansiosta olemme erinomaisessa asemassa tutkiaksemme uuden ydinvoiman edellytyksiä yhdessä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaidemme kanssa mahdollistaaksemme yhteiskuntien dekarbonisaatiota.

For nuclear power plants
Miten

Selvitämme uuden ydinvoiman kaupallisia, teknologisia ja yhteiskunnallisia vaatimuksia. Tutkimme myös uusia kumppanuuksia ja liiketoimintamalleja.

Energiamarkkinoilla vallitsee epävarmuus, jonka vuoksi ydinalan tulevaisuuden hankkeet toteutetaan todennäköisesti erilaisilla yhteistyöjärjestetyillä. Luontevia kumppanuuksia voi löytyä esimerkiksi ydinvoima- ja kaukolämpöyhtiöiden, teollisuuden sähkön- ja lämmöntuottajien, start-upien, sekä vakiintuneiden ydinvoimatoimijoiden välillä. Selvityksessä tutkitaan myös ydinvoimapalveluiden liiketoimintamahdollisuuksia muualla Euroopassa, erityisesti vedyn teollisen käytön osalta.

Selvitystyö tähtää uusien, tehokkaiden ratkaisujen löytämiseen myös suunnittelussa, kaavoituksessa ja luvitusprosesseissa. Selitysryhmä haluaa käydä aktiivista keskustelua eri sidosryhmien, kuten poliittisten päättäjien, virkahenkilöiden ja Suomen ja Ruotsin ydinturvallisuusviranomaisten kanssa.

Lue lisää

10 asiaa, jotka jokaisen olisi hyvä tietää ydinvoimasta 2020-luvulla

Lue, kuinka ydinvoima ylläpitää energian toimi­tus­var­muutta ja tukee matkaamme kohti hiili­neut­raalia yhteis­kuntaa.

Lue lisää

Pienreaktorit – ydinvoiman uusi joustava sukupolvi

Ydinvoima on tulevai­suuden energia­muoto, joka kehittyy jatku­vasti ja pienreak­torit ovat esimerkki alan viimei­sim­mistä innovaa­tioista.

Lue lisää

Pieny­din­reak­torien vahvis­tunut rooli osana tulevai­suuden energia­jär­jes­telmää

Lue Matti Kattaisen blogikirjoitus pienydinreaktoreiden vahvistuneesta roolista osana tulevaisuuden energiajärjestelmää.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Laurent Leveugle

Vice President
New Nuclear
Puhelin: +358 40 542 2001
laurent [piste] leveugle [ät] fortum [piste] com

Jukka Rahnasto

Manager
Nuclear Newbuild Business Development
Puhelin: +358442582866
jukka [piste] rahnasto [ät] fortum [piste] com

Nuclear power

Hiilidioksidipäästötöntä energiaa – tutustu ydinvoimaan Fortumilla

Lue lisää ydinvoimasta