Voimalaitoksen toiminta

Loviisan ydinvoimalaitos on sähköä tuottava lauhdevoimalaitos, jonka voimalaitosyksiköt ovat painevesilaitoksia. Sähköntuotanto ydinvoimalaitoksessa perustuu hallitun fissioketjureaktion synnyttämän lämpöenergian hyödyntämiseen.

Työntekijöitä Loviisa voimalaitoksen ulkopuolella

Loviisan voimalaitos vuonna 2023

8,09

Loviisan tuotanto (TWh)

10 %

osuus koko Suomen sähköntuotannosta

550

voimalaitoksen työntekijöiden lukumäärä

Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos

 Loviisa 1Loviisa 2
Rakentaminen alkoi1.5.19711.8.1972
Käyttöönotto8.2.19774.11.1980
Lämpöteho1 500 MW1 500 MW
Sähköteho (netto)507 MW507 MW
Käyttökerroin (2023)89,79 %92,32 %
Sähköntuotanto (2023)3,99 TWh4,10 TWh

 

 

Primääripiiri

Loviisan ydinvoimalaitoksella on kaksi painevesireaktoria, jotka kuumentavat reaktorisydämen läpi virtaavan veden noin 300-asteiseksi. Painevesireaktorissa vallitsevan korkean paineen (123 bar) takia vesi ei kiehu, vaan kiertää nestemäisenä höyrystimille, joissa osa lämmöstä siirtyy lämmönsiirtoputkien seinämien läpi sekundääripiirissä virtaavaan veteen. Höyrystimistä vesi ohjautuu pääkiertopumppujen kautta takaisin reaktoriin.

Sekundääripiiri

Höyrystimissä sekundääripiirin syöttövesi höyrystyy. Vesihöyry virtaa turbiineihin, joissa se paisuu. Höyryyn sitoutunut lämpöenergia muuttuu turbiineissa pyöriväksi mekaaniseksi energiaksi, joka edelleen pyörittää turbiinin akselille kytkettyä generaattorin roottoria.

Merivesipiiri

Turbiinin jälkeen höyry lauhdutetaan kylmän meriveden avulla takaisin vedeksi. Lauhdutinta jäähdytetään merivedellä. Molempien yksiköiden toimiessa höyryn jäähdyttämiseen tarvitaan 40 kuutiometriä merivettä sekunnissa. Jäähdytykseen käytetty vesi lämpenee noin kymmenen astetta. Lauhdevesi pumpataan lauhdepumppujen kautta lauhdevesisäiliöön, josta se kiertää esilämmittimien kautta takaisin höyrystimiin.

Nuclear power

Loviisan voimalaitos

Tutustu Fortumin Loviisan voimalaitokseen