Voimalaitoksen toiminta

Vuonna 2022 Fortumin Loviisan voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,9 terawattituntia, mikä on yli 10 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin 89,4 prosenttia oli kansainvälisessä mittakaavassa maailman painevesilaitosten parhaita.

Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin 91,1 % oli kansainvälisessä mittakaavassa maailman painevesilaitosten parhaita.

Loviisan voimalaitos

  Loviisa 1 Loviisa 2
Rakentaminen alkoi 1.5.1971 1.8.1972
Käyttöönotto 8.2.1977 4.11.1980
Lämpöteho 1 500 MW 1 500 MW
Sähköteho (netto) 507 MW 507 MW
Käyttökerroin 90,5% 88,2 %
Sähköntuotanto 4,0 TWh 3,9 TWh


Loviisan voimalaitos työllistää noin 530 fortumlaisen lisäksi lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Fortum investoi vuonna 2022 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 30 miljoonaa euroa.

 

Sähköntuotannon periaate

Sähköntuotannon periaate

 

 

 

 

 

Primääripiiri

Loviisan ydinvoimalaitoksella on kaksi painevesireaktoria, jotka kuumentavat reaktorisydämen läpi virtaavan veden noin 300-asteiseksi. Painevesireaktorissa vallitsevan korkean paineen (123 bar) takia vesi ei kiehu, vaan kiertää nestemäisenä höyrystimille, joissa osa lämmöstä siirtyy lämmönsiirtoputkien seinämien läpi sekundääripiirissä virtaavaan veteen. Höyrystimistä vesi ohjautuu pääkiertopumppujen kautta takaisin reaktoriin.

Sekundääripiiri

Höyrystimissä sekundääripiirin syöttövesi höyrystyy. Vesihöyry virtaa turbiineihin, joissa se paisuu. Höyryyn sitoutunut lämpöenergia muuttuu turbiineissa pyöriväksi mekaaniseksi energiaksi, joka edelleen pyörittää turbiinin akselille kytkettyä generaattorin roottoria.

Merivesipiiri

Turbiinin jälkeen höyry lauhdutetaan kylmän meriveden avulla takaisin vedeksi. Lauhdutinta jäähdytetään merivedellä. Molempien yksiköiden toimiessa höyryn jäähdyttämiseen tarvitaan 40 kuutiometriä merivettä sekunnissa. Jäähdytykseen käytetty vesi lämpenee noin kymmenen astetta. Lauhdevesi pumpataan lauhdepumppujen kautta lauhdevesisäiliöön, josta se kiertää esilämmittimien kautta takaisin höyrystimiin.