Raportoitavat segmentit

Fortumin raportoitavat segmentit vastaavat vuonna 2023 julkaistua uutta liiketoimintarakennetta ja yhtiön strategiaa. Vuoden 2023 alusta alkaen Fortum raportoi taloudellisesta tuloksestaan seuraavilla segmenteillä: Generation, Consumer Solutions ja Muut toiminnot.

Generation

Generation-segmentissä ovat Hydro Generation-, Nuclear Generation-, Corporate Customers and Markets- sekä Renewables and Decarbonisation -liiketoimintayksiköt. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2022 taloudellisten tietojen perusteella noin 1,6 miljardia euroa.

Generation vastaa Fortumin sähköntuotannosta pääasiassa Pohjoismaissa. Segmenttiin kuuluu hiilidioksidivapaa vesi-, ydin-, tuuli- ja aurinkovoimatuotanto sekä kaukolämpö- ja kaukokylmäliiketoiminta sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen lämpöliiketoiminnassa. Generation-segmentti vastaa myös suojauksista ja arvonluonnista sekä sähkön fyysisillä että finanssimarkkinoilla sekä suurista teollisuusasiakkuuksista vauhdittaen teollisuuden dekarbonisaatiota suuressa mittakaavassa. Lisäksi segmentti kehittää uusiutuvan energiatuotannon ja puhtaan vedyn osaamista ja projekteja.

Consumer Solutions

Consumer Solutions -segmentti sisältää Consumer Solutions -liiketoiminnot. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2022 taloudellisten tietojen perusteella noin 100 miljoonaa euroa.

Consumer Solutions vastaa energiaratkaisujen tarjoamisesta kuluttajille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille pääasiassa Pohjoismaissa ja Puolassa. Fortum on Pohjoismaiden suurin eri sähkötuotteiden tarjoaja yli 2 miljoonalla asiakkaallaan. Consumer Solutions tarjoaa sähköä ja siihen liittyviä lisäarvo- ja digitaalisia palveluja pääasiassa vähittäismyyntiasiakkaille.

Muut toiminnot

Muut toiminnot -segmentti sisältää Circular Solutions -liiketoiminnan, joka vastaa Fortumin kierrätys- ja jätehuoltolaitosten käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä turbiini- ja generaattoripalveluista ja biopohjaisista ratkaisuista. Lisäksi segmenttiin kuuluvat Innovation and Venturing -toiminnot, liiketoimintoja palvelevat konsernitoiminnot sekä konsernijohto. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2022 taloudellisten tietojen perusteella noin -130 miljoonaa euroa.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena Fortum ilmoitti toukokuussa 2022 päättäneensä poistua Venäjän markkinoilta. Fortumin tytäryhtiön PAO Fortumin (Fortum JSC) omaisuus otettiin viranomaisten hallintaan presidentin asetuksen mukaisesti Venäjällä 25.4.2023. Asetuksen nojalla viranomaiset voivat väliaikaisesti hallita tiettyjen ulkomaisten yhtiöiden omaisuutta. PAO Fortum ilmoitti 26.4.2023, että yhtiön hallitus oli vaihtanut yhtiön toimitusjohtajan. Presidentin asetuksen seurauksena Venäjän viranomaiset ottivat haltuun Fortumin omistukset Venäjällä. Määräysvallan arvioinnin perusteella Fortum on menettänyt Venäjän toimintojensa määräysvallan ja Russia-segmentin konsolidointi päättyy vuoden 2023 toisella neljänneksellä. 

Reports and presentations

Tutustu raporttiarkistossa taloudellisiin raportteihimme

Hae raportteja