Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus

Uskomme, että erinomainen taloudellinen tulos ja eettinen liiketoiminta ovat kytköksissä toisiinsa. Alan johtavana toimijana noudatamme lakia, toimimme tinkimättömän rehellisesti sekä noudatamme eettisiä liiketoimintatapoja kaikissa toiminnoissamme.

Loviisa turvallisuus työntekijät

Toimintaohjeet kokoavat perusvaatimukset

Toimintaohjeemme määrittävät toimintatavat, joita kaikkien tulee noudattaa. Ne linjaavat, miten kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja olemme yhteydessä ympäröivään maailmaan. Toimintaohjeemme palvelun- ja tavarantoimittajille esittävät vaatimukset toimittajillemme ja liikekumppaneillemme.

Tyttö nurmikolla

Kestävän kehityksen sitoumuksemme

Fortum on YK:n Global Compact- ja YK:n Caring for Climate -aloitteiden jäsen. Fortum kunnioittaa ja tukee kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, YK:n sopimusta lapsen oikeuksista, sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n perussopimuksia. Lisäksi Fortum huomioi toiminnoissaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille kansainvälisen kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta.

People walking

Veroperiaatteemme

Vaikka liiketoimintamme on pitkäjänteistä, siihen kohdistuu useita nopeita muutoksia. Ilmastotavoitteet ja päivitetty strategiamme edellyttävät merkittäviä muutoksia toimintaan sekä monien uusien verosäännösten noudattamista. Siksi ennustettavuus ja varmuus ovat meille erittäin tärkeitä myös verotuksessa.

Lue lisää veroperiaatteistamme

Sustainability report

Kestävä kehitys 2021

Local projects

Avoimuuden edistäminen Fortumissa

Code of conduct

Toimintaohjeemme

Code of conduct

Toimintaohjeemme palvelun- ja tavarantoimittajille