Luonnonsuojelutoimet Sörängissä

Fortumin tavoitteena on vähentää ympäristö- ja ilmastovaikutuksiaan ja samalla varmistaa yhteiskunnan toiminta sähköä tuottamalla. Työskentelemme jatkuvasti edistääksemme paikallisesti luonnon monimuotoisuutta ja vesivoiman vaikutuspiirissä olevia elinympäristöjä.

Strömmar
Mass market tested
Tarve

Voxnan-sivujoessa olevien Sörängin koskien tutkimuksessa vuonna 2021 todettiin, että sivujoen aiempi vesivoiman tuotanto ja puunuitto ovat vaikuttaneet ympäristöön voimakkaasti. Alueen luontoarvoja voidaan edistää erilaisin ympäristötoimin.  

Key topics and targets
Tavoite

Seitsemän eri vesi- ja ranta-alueen ennallistaminen Sörängin koskissa. 

Environmental friendly
Toimenpiteet 2022

Vuonna 2022 käynnistettiin ympäristötoimien toteuttamiseen liittyvät prosessit.

Business ethics
Tilanne

Tarvekartoitus ja toimenpide-ehdotus on laadittu. Seuraavaksi tehdään toteutukseen liittyviä järjestelyjä. Hanketta on tarkoitus jatkaa vuonna 2023. 

Luontoarvojen ennallistamismahdollisuudet 

Voxnanin sivujoen varrella sijaitseva Sörängin vesivoimalaitos poistettiin käytöstä, koska se tuotti sähköä verkkoon vain vähän. Käytössä olevia vesivoimalaitoksia on huollettava säännöllisesti, joten arvioimme aika ajoin voimalaitosten osuutta sähköntuotannossa ja suhteessa paikallisiin ympäristövaikutuksiin.  

Sörängströmmarna (eli Sörängin kosket) on yhteisnimitys vesivoimalaitosta ympäröivälle alueelle, jota VattenBruks kartoitti Fortumin toimeksiannosta vuonna 2021. Kartoituksen mukaan jokivarren alkuperäisten luontoarvojen ennallistamiselle oli hyvät mahdollisuudet.

Aluetta varten on laadittu yhteenveto pääasiassa virtavesiin soveltuvista toimenpiteistä, jotka edistävät tärkeitä luontoarvoja, mutta eivät vaikuta liikaa jokivarren muuhun sähköntuotantoon.  

Ihmisen pitkäaikainen vaikutus 

Ihmisen toiminta on vaikuttanut merkittävästi Voxnanin virtavesiin Sörängin ympäristössä. Siellä on tehty laajoja ruoppauksia ja vettä johtavia rakenteita, joita aiemmin käytettiin puunuitossa. Alueelle on rakennettu myös kanavia ja erilaisia virranohjausjärjestelmiä vesivoiman tuotantoa varten.  

Ihmisen toiminta on vaikuttanut joen ekosysteemiin ja virtaukseen jo pitkään, minkä seurauksena luonnonmukainen virtaus on muuttunut. Tämän vuoksi vesistön ja koskien alkuperäistä tilaa on vaikeaa selvittää, ja se näkyy myös toimenpide-ehdotuksissa. Ehdotettujen toimenpiteiden yleisenä tavoitteena on tukea virtavesiekologiaa parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttamatta alueen muihin arvoihin ja intresseihin.

Sörängin vesivoimalaitos

Sörängin vesivoimalaitos sijaitsee Voxnanissa ja poistettiin käytöstä, koska sen osuus sähköntuotannosta energiajärjestelmässä oli pieni. Kuva: Kent Pettersson

Mahdollisia virtaveteen liittyviä toimia

Työn selventämiseksi on kartoitettu seitsemän kiinnostavaa ympäristötoimien kohdetta. Toimenpiteiden perustana on pienin sallittu virtaama muuttamatta alueen nykyisiä ominaisuuksia niin, että toimenpiteistä saadaan suurin mahdollinen ekologinen hyöty. Esimerkiksi kiviä ja muuta pohjamateriaalia voidaan joutua siirtelemään, kun taas kasvillisuus ja puusto jätetään ennalleen.

Tärkeää on myös palauttaa luonnonmukainen virtaama koko joen leveydeltä ja siten lisätä virtausnopeutta alueilla, joilla vesi on seissyt. Tällaisilla suvantokohdilla on kielteisiä vaikutuksia virtavesiekologiaan.

Ympäristötoimilla on myös tarkoitus luoda hyvät edellytykset urheilukalastukseen sekä melontaan tietyillä osuuksilla.

Hankkeen uusimmat uutiset

Päivitämme tähän säännöllisesti tietoja hankkeen edistymisestä ja vaiheista. Ennen ympäristöparannusten jatkamista alueella on tehtävä kulttuuriympäristöselvitys, joka vahvistaa, miten ennallistaminen voidaan tehdä vaikuttamatta alueen kulttuuriympäristöarvoihin.  

Jos sinulla on kysyttävää hankkeesta, ota meihin yhteyttä.  

vattenkraft [ät] fortum [piste] com

Environmental friendly

Ympäristöraportti 2022

Lisää projekteja