Palkitseminen

Palkitsemista Fortumissa säätelevät Suomen osakeyhtiölaki ja Fortumin palkitsemiskäytäntö sekä valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös

Palkitsemisen hallinnointi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, Fortumin varsinainen yhtiökokous, Fortumin hallitus ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta osallistuvat palkitsemisen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Palkitsemisperiaatteet

Fortum pyrkii tavoitteelliseen kulttuuriin, jossa jokainen työntekijä ymmärtää:

  • yrityksen strategian ja tulostavoitteet,
  • yksilön mahdollisuudet vaikuttaa tuloksiin,
  • liiketoiminnan tuloksen ja palkitsemisen välisen yhteyden sekä
  • kestävien liiketoimintatulosten tärkeyden.

Palkitsemisperiaatteet on suunniteltu kannustamaan Fortumin arvojen mukaiseen tulokselliseen toimintaan ja sen palkitsemiseen. Fortum noudattaa kokonaispalkitsemisen periaatetta, jossa kaikki palkitsemisen osa-alueet otetaan huomioon määritettäessä ja tarkasteltaessa palkkaa, mukaan lukien peruspalkka, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet sekä muut edut. Fortum-konserniin kuuluvien yritysten hallintoelinten toimintaan osallistumisesta ei makseta erillistä korvausta.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

palkitsemisen hallinnointiOsakkeenomistajien nimitystoimikunta, Fortumin varsinainen yhtiökokous, Fortumin hallitus ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta osallistuvat keskusteluihin ja päätöksentekoon Fortumin palkitsemisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinainen yhtiökokous tekee päätöksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta.

Fortum Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka (pdf)

Hallitus päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusten perusteella palkitsemisperiaatteista ja ylimmän johdon (toimitusjohtajan ja muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten) palkitsemisesta. Hallitus päättää myös kaikista koko yhtiön ylimmän johdon ja muun avainhenkilöstön kannustinjärjestelmistä.

AU21

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

AU21

Tutustu Fortumin palkkioselvityksiin

Fortumin palkkioselvitykset ovat ladattavissa raporttiarkistossa (kategoria "palkka- ja palkkioselvitys")