Palkitseminen

Konsernin palkitsemisperiaatteet ja yleiset palkitsemis- ja etuisuuskäytännöt sekä viimeisin valtion omistajaohjausta koskeva ohjeistus ohjaavat palkitsemista Fortumissa

Palkitsemisen hallinnointi

Konsernin palkitsemisperiaatteet ja yleiset palkitsemis- ja etuisuuskäytännöt ohjaavat palkitsemista Fortumissa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, Fortumin varsinainen yhtiökokous, Fortumin hallitus ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta osallistuvat palkitsemisen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Palkitsemisperiaatteet

Fortum pyrkii tavoitteelliseen kulttuuriin, jossa jokainen työntekijä ymmärtää:

  • yrityksen strategian ja tulostavoitteet,
  • miten yksilöt voivat vaikuttaa tuloksiin,
  • liiketoiminnan tuloksen ja palkitsemisen välisen yhteyden sekä
  • kestävän kehityksen tärkeyden liiketoiminnassa.

Palkitsemisperiaatteet on suunniteltu kannustamaan Fortumin arvojen mukaiseen tulokselliseen toimintaan ja antamaan siitä tunnustusta. Fortum noudattaa kokonaispalkitsemisen periaatetta, jossa kaikki palkitsemisen osa-alueet otetaan huomioon palkkaa asetettaessa ja tarkasteltaessa, mukaan lukien peruspalkka, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet sekä muut edut.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

palkitsemisen hallinnointiOsakkeenomistajien nimitystoimikunta, Fortumin varsinainen yhtiökokous, Fortumin hallitus ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta osallistuvat keskusteluihin ja päätöksentekoon Fortumin palkitsemisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinainen yhtiökokous tekee päätöksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta.

Hallitus päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusten perusteella palkitsemisperiaatteista ja ylimmän johdon (toimitusjohtajan ja Fortumin johtoryhmän muiden jäsenten) palkitsemisesta. Hallitus päättää myös kaikista koko yhtiön ylimmän johdon ja muun avainhenkilöstön kannustinjärjestelmistä.