Fortum veronmaksajana

Fortum julkaisee verojalanjälkensä osana vuosittaista raportointikokonaisuutta. Verojalanjälkiraportilla kerromme, millainen veronmaksaja Fortum on ja avaamme siihen liittyen periaatteita, veroympäristöä ja riskejä. Raportoimme tietenkin myös verojen määrät verolajeittain maakohtaisesti. Pyrimme antamaan lukijalle käsityksen tärkeimmistä ja oleellisimmista tekijöistä Fortumin verotuksessa ja parannamme veroraporttiamme vuosittain, sillä laadukas läpinäkyvyys on kaikkien etu.

People walking

Energiasektori, mukaan lukien Fortum, on keskellä muutosta. Globaalit megatrendit – kuten ilmastonmuutos, uudet teknologiat, digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä resurssitehokkuus – vaikuttavat merkittävästi energiasektoriin koko maailmassa. Myös sääntelyn muutokset vaikeuttavat ennustamista: on vaikea ennakoida, mitkä säännöt ovat voimassa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kaikki nämä muutokset heikentävät ennakoitavuutta, jota Fortum tarvitsee voidakseen toimia tällä pääomavaltaisella alalla ja rahoittaa toimintaa tehokkaasti ja turvallisesti. Siksi ennakoitavuutta tarvitaan mahdollisimman paljon muilla osa-alueilla, kuten verotuksessa.

Verotusta koskevien periaatteidemme mukaisesti pyrimme löytämään yksinkertaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja verotuksen kestävään hallintaan. Tavoitteenamme on varmistaa investointien toteutuminen, toimintojen joustavuus ja tehokkuus sekä yhtiön kyky maksaa osinkoa.

Veroista ja verojalanjäljistä - Reijo Salo vieraana PwC:n Sustiskahveilla

Kuuntele podcast