Osaketietoa

Tältä sivulta löydät Fortumin osakekohtaiset avainluvut sekä tietoa osakkeen historiasta.

Fortum Oyj:n osake on ollut listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä 18.12.1998 lähtien. Osakkeen kaupankäyntitunnus on FORTUM. Fortum Oyj:n osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear ylläpitää myös Fortumin virallista osakerekisteriä. Fortum Oyj:lla on yksi osakesarja.

Osakekohtaiset avainluvut

Euroa 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Tulos/osake -2,72 0,83 2,05 1,67 0,95 0,98 0,56 4,66 3,55 1,36
Rahavirta/
osake
-9,86 5,60 2,88 2,27 0,91 1,12 0,70 1,55 1,98 1,74
Oma pääoma/
osake
8,55 13,66 14,58 14,61 13,33 14,69 15,15 15,53 12,23 11,28
Osinko/
osake
0,91* 1,14 1,12 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10–0,20 1,10
Osinko
osakekohtainen
tulos, %
79,8* 137,3 54,6 65,9 115,8 112,2 196,4 23,6 36,6 80,9
Efektiivinen osinkotuotto, % 5,9* 4,2 5,7 5,0 5,8 6,7 7,5 7,9 7,2 6,6

*) Hallituksen ehdotus vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakepääoma

Fortum Oyj:llä on yksi osakesarja. Vuoden 2022 lopussa osakkeita oli laskettu liikkeeseen kaikkiaan 897 264 465 kappaletta (2021: 888 294 465). Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Vuoden 2022 lopussa Fortum Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin rekisteröity osakepääoma oli
3 046 185 953,00 euroa.

Fortum ilmoitti 6.9.2022 sopineensa Suomen valtion kanssa 2,35 miljardin euron siltarahoituksesta. Fortum ilmoitti 26.9.2022 nostavansa ensimmäisen 350 miljoonan euron erän. Ensimmäisen erän noston ehtona oli, että Suomen valtion kokonaan omistamalla sijoitusyhtiöllä, Solidium Oy:llä, oli oikeus merkitä maksutta enintään 8 970 000 Fortumin uutta osaketta suunnatussa osakeannissa. Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakeannista Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidium Oy:lle 23.11.2022 ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 25.11.2022. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien oikeuden osinkoon niiden rekisteröintipäivästä lukien. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 897 264 465 osaketta. Näin ollen Suomen valtion määräysvallassa olevan omistuksen osuus on noussut 50,76 %:sta 51,26 %:iin.

Osakkeiden muutokset

Tapahtuma Osakkeiden lukumäärä Osakepääoma, EUR
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2023 (ei muutoksia vuonna 2023) 897 264 465 3 046 185 953
Merkinnät vuonna 2022    
- merkitty suunnatun maksuttoman osakeannin Solidiumille perusteella 8 970 000  
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2018–24.11.2022  888 294 465 3 046 185 953
– omien osakkeiden mitätöinti 21.12.2018 72 580  
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2010–31.12.2017 888 367 045 3 046 185 953
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2009 888 367 045 3 046 185 953
– merkitty optio-ohjelman 2002B perusteella 728 965 2 478 481
Merkinnät vuonna 2008    
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002B perusteella 955 022 3 247 075
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2008 887 638 080 3 043 707 472
Merkinnät vuonna 2007    
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001A perusteella 274 920 934,728
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001B perusteella 1 339 867 4 555 548
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella 122 100 415 140
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002B perusteella 3 462 525 11 772 585
Mitätöidyt omat osakkeet - 5 910 000  
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2007 886 683 058 3 040 460 397
Merkitty vuonna 2006    
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001A perusteella 3 026 200 10 289 080
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001B perusteella 5 360 133 18 224 452
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella 516 800 1 757 120
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002B perusteella 4 856 488 16 512 059
Mitätöidyt omat osakkeet - 1 660 000  
Osakkeet ja pääoma 31.12.2006 887 393 646 3 022 782 396
Merkitty vuonna 2005    
– merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 1 284 370

4 366 858

– merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 1 698 000 5 773 200
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001A perusteella 1 636 350 5 563 590
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella 3 591 400 12 210 760
Osakepääoma 31.12.2005 875 294 025 2 975 999 685
Merkinnät vuonna 2004    
– merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 4 560 730 15 506 482
– merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 7 154 000 24 323 600
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella 6 536 700 22 224 780
Osakepääoma 31.12.2004 867 083 905 2 948 085 277
Merkinnät vuonna 2003    
– merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 159 520 542 368
– merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 2 913 000 9 904 200
Osakepääoma 31.12.2003 848 832 475 2 886 030 415
Merkinnät vuonna 2002    
– merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 148 380 504 492
– merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 3,000 10 200
Osakepääoma 31.12.2002 845 759 955 2 875 583 847
Osakepääoma 31.12.2001 845 608 575 2 875 069 155
Rahastoanti vuonna 2000   28 441 677
Uusmerkintä vuonna 2000 60 825 940 206 808 196
Osakepääoma 31.12.2000 845 608 575 2 875 069 155
Osakepääoma 31.12.1999 784 282 635 2 639 819 282
Yhtiön perustaminen 7.2.1998

500,00

1 681 879
Uusmerkintä vuonna 1998 782 282 635 2 631 409 886
Henkilöstöanti vuonna 1998 2 000 000 6 727 517
Osakepääoma 31.12.1998 784 782 635 2 639 819 282

Optio-ohjelmat

Fortumilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Viimeisin ohjelma 2002B päättyi vuonna 2009.

Fortum as an investment

Johtohenkilöiden osakeomistus ja liiketoimet

Ajantasaiset tiedot johdon omistuksista ja liiketoimista