Vety - hiilineutraalin yhteiskunnan mahdollistaja

Vedyllä on keskeinen rooli EU:n tavoitteessa saavuttaa ilmastoneutraalisuus 2050 mennessä. Fortum on sitoutunut edistämään siirtymistä vetytalouteen Pohjoismaissa. Meillä on tähän hyvät edellytykset, sillä olemme yksi Pohjoismaiden suurimmista puhtaan sähkön tuottajista. Strategisena painopisteenämme on edistää teollisuuden dekarbonisaatiota, jossa puhdas vety on keskeinen tekijä. Tutkimme aktiivisesti vetykonsepteja ja liiketoimintamahdollisuuksia tarjotaksemme asiakkaillemme parhaat tulevaisuuden ratkaisut heidän liiketoimintaansa varten.

Pohjoismainen luonto

Vety puhtaan yhteiskunnan mahdollistajana

Puhtaasta sähköstä tuotetulla vedyllä on potentiaalia korvata fossiilisten polttoaineiden ja raaka-aineiden käyttö monilla teollisuudenaloilla teräksestä lannoitteisiin. Vety on kemiallisten ominaisuuksiensa ansiosta monipuolinen, ja sitä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin: se voi olla itsessään energiankantaja, korvata fossiilista hiiltä teräksen ja raudan tuotannossa ja toimia kestävinä polttoaineina.

Vety on usein erityisen kilpailukykyinen menetelmä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi siellä, missä suora sähköistäminen ei ole mahdollista. Henkilöautoliikenteen osalta sähköistäminen on keskeisessä roolissa, kun puolestaan vety voi mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen merenkulussa, raskaissa ajoneuvoissa ja lentoliikenteessä. Kaikki puhdas vety edistää ilmastotavoitteiden ja päästöttömän yhteiskunnan saavuttamista.

Vetyä tarvitaan myös tulevaisuudessa energiasektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, sillä sen odotetaan asteittain korvaavan maakaasua ja muita fossiilisia polttoaineita sekä tarjoavan ratkaisevan tärkeää joustavuutta sähköjärjestelmiin, joissa sähköntuotanto vaihtelee suuresti.

Esimerkiksi silloin, kun sähkön hinta on hyvin alhainen, uusiutuvaa tuulivoimaa voidaan käyttää vedyn tuottamiseen, ja vetyä voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten. Näin vety voi toimia myös energiavarastona ja arvokkaana resurssina sähköjärjestelmän tasapainon säilyttämiseksi.

Paras kumppani liiketoimintasi dekarbonisaatioon

Tavoitteenamme on olla keskeinen toimija vetytaloudessa kehittämällä ja tarjoamalla asiakkaillemme laajasti saatavilla olevia älykkäitä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja päästöjen vähentämiseen. Käymme aktiivista vuoropuhelua eri teollisuusyritysten kanssa, ja meillä on useita projekteja kehitteillä ja tutkimuksen alkuvaiheessa.

Yhdistämme kokemuksemme puhtaasta sähköstä, kaukolämmöstä ja kiertotalousratkaisuista elektrolyysiin tarjotaksemme asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjä hiilineutraaleja ja kestäviä ratkaisuja.

Kehitämme ja tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja erityisesti neljällä toimialalla:

  • Teräs ja rauta
  • Sellu ja paperi
  • Kemikaalit ja teollisuus
  • Polttoaineet ja kuljetus

Vedyn rooli Fortumin strategiassa 

Lue blogi täältä

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää ratkaisuistamme?

Ota yhteyttä

Tehtävä: Vety

Vety tarjoaa Suomelle merkit­täviä mahdol­li­suuksia. Niiden reali­sointiin vaaditaan yhteis­työtä ja paljon puhdasta sähköä. Kuinka homma hoidetaan?

Lue lisää