Toimittajat ovat tärkeä osa liiketoimintamme menestystä

Hankinnoilla on tärkeä rooli liiketoimintamme kannattavuuden ja suorituskyvyn parantamisessa.
Hankintamme tavoitteena on varmistaa palveluiden ja materiaalien saanti tehokkaasti sisäisten tarpeiden, vaatimusten ja kestävää kehitystä tukevien prosessien mukaisesti. Pyrimme avoimeen ja molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön, sekä etsimme uusia toimittajia maailmanlaajuisesti tuottamaan arvoa asiakkaillemme.

Toimittajat ovat tärkeä osa liiketoimintamme menestystä

Toimittajamme

Hankintamäärämme toimittajilta on noin 2-3 miljardia euroa vuosittaisesta investointimäärästä riippuen. Noin 15 000 toimittajaa toimittaa palveluita, tuotteita ja materiaaleja etenkin päämarkkina-alueillemme Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan, Baltiaan ja Intiaan. Tavoitteenamme on tiivis ja innovatiivinen yhteistyö liiketoimintojemme ja avaintoimittajiemme välille. Arvioimme lisäksi jatkuvasti toimittajiemme suorituskykyä.

CS5

Vaatimuksemme toimittajille

Toimintaohje toimittajille

Edellytämme toimittajilta vastuullisuutta ja toimintaohjeemme mukaista toimintaa.

 

Urakoitsijaturvallisuus

Tavoitteemme on olla turvallinen työpaikka kaikille. Jokaisen meillä työskentelevän henkilön tulee tietää ja noudattaa työssään turvallisuusvaatimuksiamme.

 

Hankinnan yleiset ehdot

Teemme kirjallisia sopimuksia toimittajiemme kanssa. Jokaisella laskulla tulee olla tilausnumero.

CS16

Verkkolaskutus

Verkkolaskutus

Edellytämme toimittajiltamme sähköisiä laskuja.

E24

Hankintailmoitukset

Hankintailmoitukset

Julkaisemme julkisiin hankintoihin liittyvät kilpailutustiedot ja –dokumentit hankintajärjestelmämme kautta.

CS15

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Ota hankintaamme yhteyttä yleisissä asioissa sähköpostilla.

Toimintaohje toimittajille

Edellytämme toimittajilta vastuullisuutta ja toimintaohjeemme mukaista toimintaa.

 

Urakoitsijaturvallisuus

Tavoitteemme on olla turvallinen työpaikka kaikille. Jokaisen meillä työskentelevän henkilön tulee tietää ja noudattaa työssään turvallisuusvaatimuksiamme.

 

Hankinnan yleiset ehdot

Teemme kirjallisia sopimuksia toimittajiemme kanssa. Jokaisella laskulla tulee olla tilausnumero.

Verkkolaskutus

Edellytämme toimittajiltamme sähköisiä laskuja.

Hankintailmoitukset

Julkaisemme julkisiin hankintoihin liittyvät kilpailutustiedot ja –dokumentit hankintajärjestelmämme kautta.

Ota yhteyttä

Ota hankintaamme yhteyttä yleisissä asioissa sähköpostilla.