Uudet tuloluukut vähentävät öljynkulutusta Bergvikin vesivoimalaitoksella

Vesivoimalaitosten kunnostustöissä on erittäin tärkeää tunnistaa, missä osassa prosessia on parantamisen varaa niin lähiympäristön kuin teknologiavalintojenkin osalta. Fortum pyrkii löytämään tehokkaita ympäristötoimenpiteitä vesivoiman tuotannon kaikilla osa-alueilla aina virtaavasta vedestä sähköenergiaan.

Bergvik hydropower plant
Mass market tested
Tarve

Bergvikin vesivoimalaitoksen tuloputkenluukkujen avaamis- ja sulkemistoiminto on vaihdettava

Key topics and targets
Tavoite

Investointihankkeiden ja vesivoimalaitosten kunnostustöiden yhteydessä tunnistetaan tarpeita ympäristöä parantaville toimenpiteille ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan

Environmental friendly
Toimenpiteet 2022

Tuloputkenluukkujen avaamis- ja sulkemistoimintojen hankinta- ja suunnittelutyöt

Business ethics
Tilanne

Kyseessä on meneillään oleva kunnostushanke ja vuosina 2023–2024 on tarkoitus tehdä asennustyöt vesivoimalaitoksessa

Vesivoimalaitoksen historia

Bergvikin voimalaitos sijaitsee Ljusnanissa Söderhamnin kunnassa, noin 30 km Bollnäsistä kaakkoon. Bergvik on säätövoimalaitos ala-Ljusnanissa. Vesivoimalaitos otettiin käyttöön vuonna 1961 ja vuonna 2022 päätettiin uudistaa tuloputkenluukkujen avaus- ja sulkulaitteisto.

Tuloputkenluukkujen tehtävänä on sulkea vesiturbiineihin kulkeva vesi töiden tai käyttöhäiriöiden ajaksi. Usein tähän käytetään hydrauliikkaa, joka on tehokas ratkaisu, mutta vaatii öljyä.

Suunniteltu toteutusaikataulu

Asennukset voimalaitoksella on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2023-2024.

Uudet ympäristöhyötyjä tuottavat teknologiat

Bergvikiin on valittu uusi ratkaisu, jossa luukkuhydrauliikka korvataan vinssilaitteistolla ja näin turbiinin sulkulaitteiston öljytilavuus pienenee useilla kuutiometreillä. Vinssi saa voimansa kahdesta sähkömoottorista, jotka sekä avaavat että sulkevat luukut. Sulkemiseen ei tarvitse käyttää sähköä.

Nyt valittu ratkaisu tuloputkenluukkujen käyttöön öljyttömällä toiminnolla tekee laitoksesta ympäristöystävällisemmän ja on esimerkki ennakoivasta toimenpiteestä, jolla poistetaan öljyvuotoriski Fortumin kunnostustöiden ja investointien ympäristöparannuksia koskevien ohjeiden mukaisesti.

Environmental friendly

Ympäristöraportti 2022

Lisää projekteja