Sidosryhmät

Sidosryhmät

Vastuulliseen toimintatapaamme kuuluu avoin vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa sekä sidosryhmiemme näkemysten ja tarpeiden jatkuva kartoittaminen. Hyvä yhteistyö ja avoimuus ovat keskeisiä keinoja vahvistaa luottamusta ja lisätä yhteisymmärrystä. Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteemme hyödyttävät kaikkia sidosryhmiämme.

Keskustelemme aktiivisesti sidosryhmiemme kanssa

Vastuulliseen toimintatapaamme kuuluu sidosryhmiemme näkemysten kuunteleminen ja ryhmien erilaisten odotusten välisen tasapainon hakeminen. Vuoropuhelu, palautteen antaminen ja saaminen sekä hyvä yhteistyö ovat tärkeimpiä tapoja edistää keskinäistä ymmärrystämme.

Hallituksemme onkin näkemysten kuulemiseksi muodostanut epämuodollisen neuvottelukunnan, johon kutsumme keskeisten sidosryhmiemme edustajia. Neuvottelukuntamme tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiömme ja sidosryhmiemme välillä.

Lisäksi teemme vuosittain sidosryhmäyhteistyötä koskevia tutkimuksia yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa. Hyödynnämme tutkimusten tuloksia liiketoimintamme suunnittelussa ja kehittämisessä sekä yritysvastuun olennaisten näkökohtien tunnistamisessa.

Keskeiset sidosryhmämme on esitetty alla olevassa kaaviossa. 

Sustainability report

Kestävä kehitys 2021