Markkinatietoa

Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin päästöttömän sähkön tuottaja ja pohjoismaiden toiseksi suurin sähköntuottaja ja suurin sähkönmyyjä. Lämmöntuottajana lukeudumme maailman suurimpiin. Fortumin investointi Uniperiin kasvatti konsernin hiilidioksidipäästötöntä sähköntuotantoa 60 % ja teki meistä Euroopan kolmanneksi suurimman päästöttömän sähkön tuottajan.

Lue lisää toimitusjohtajan vuoden 2021 liiketoimintakatsauksesta

Markkinat muutoksessa

Kestävä kehitys ja hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto ovat olleet osa Fortumin strategiaa jo useiden vuosikymmenten ajan. Uskomme, että energiajärjestelmä on uudistettava olennaisesti vähäpäästöisemmäksi ja resurssitehokkaammaksi ja että uusiutuvaan energiaan perustuvan sähköntuotannon osuutta siinä on kasvatettava. Muutos ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä, ja meidän pitää varmistaa asiakkaille energian toimitusvarmuus ja kilpailukykyinen hinta myös siirtymän aikana.

Markkinat ja energiatuotanto

​​Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä ympäristömyönteisesti, eri energialähteitä monipuolisesti hyödyntäen. Energiantuotantoa yhtiöllä on Pohjoismaiden lisäksi Venäjällä, Puolassa ja Iso-Britanniassa. Uniperilla on sähköntuotantoa lähinnä Saksassa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Alankomaissa, sekä lämmön ja höyryn tuotantoa lähinnä Saksassa, Alankomaissa ja Venäjällä.

Olemme edistäneet entistä kestävämmän maailman kehittämistä. Vuosittainen hiilidioksidipäästötön sähköntuotantomme on kasvanut vuoden 1990 noin 15 TWh:sta 44 TWh:iin vuonna 2019, 64 TWh:iin vuonna 2020 ja edelleen 75 TWh:iin vuonna 2021. Kehitys ei ole aina ollut lineaarista, sillä orgaanisella kasvulla, investoinneilla, divestoinneilla sekä vesivoiman tuotannon vuosittaisilla vaihteluilla on merkittävä vaikutus. Fortumin hiilidioksidipäästötön tuotantokapasiteetti kasvoi noin 60 prosentilla Uniper investoinnin myötä, sillä Uniperin sähköntuotannosta noin 20 prosenttia on vesi- ja ydinvoimaa.

Fortumilla on myös fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa sähköntuotantoa, pääasiassa kaasuvoimaa, mutta myös hiileen perustuvaa sähköntuotantoa. Euroopassa Fortumilla on selkeä polku hiilestä luopumiseen sähköntuotannossa ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliuuteen Euroopan tuotannossa viimeistään vuoteen 2035 mennessä (Scope 1 ja 2 päästöt). Fortum on sitoutunut vähentämään arvoketjunsa epäsuoria Scope 3 -päästöjä 35 %:lla vuoden 2021 tasosta viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Fortum on myös sitoutunut hiilineutraaliuuteen kaikissa toiminnoissaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä (Scope 1, 2 ja 3 päästöt).

Sähkön markkinahinta

Energy market data

Energia-alan linkkejä

Mielenkiintoisia energia-alan linkkejä koottuna yhdelle sivulle