Tilintarkastajat

Konsernilla ja emoyhtiöllä on yksi ulkoinen tilintarkastaja. Yhtiön ulkoinen tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Fortumin vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Vattulainen. Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Vuonna 2022 ulkoiselle tilintarkastajalle maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa.

Tilintarkastajien palkkiot

Miljoonaa euroa 2022 2021 2020 2019
Tilintarkastuspalkkiot 3,0 3,4 2,6 2,3
Palkkiot tilintarkastuksen oheis- ja neuvontapalveluista - 0,7 0,7 1,0
YHTEENSÄ 3,0 4,1 3,3 3,3