Tilintarkastajat

Emoyhtiöllä on yksi ulkoinen tilintarkastaja. Käynnissä olevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen kohdeyhtiöt voivat käyttää siirtymäkauden ajan omia tilintarkastusyhteisöjään. Ulkoinen tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Fortumin vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Vattulainen. Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (”PwC Saksa”) on konsernin tytäryhtiön, Uniper SE:n, nimitetty tilintarkastaja.

Tilintarkastajien palkkiot

Miljoonaa euroa 2021 2020 2019
Fortum      
Tilintarkastuspalkkiot 3,4 2,6 2,3
Palkkiot tilintarkastuksen oheis- ja neuvontapalveluista 0,7 0,7 1,0
Fortum yhteensä 4,1 3,3 3,3
       
Uniper      
Tilintarkastuspalkkiot 11,6 na na
Palkkiot tilintarkastuksen oheis- ja neuvontapalveluista 1,1 na na
Uniper yhteensä 12,7