Tilintarkastajat

Yhtiöllä ja konsernilla on yksi ulkoinen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Ulkoinen tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Fortumin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2019 valittiin tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen Deloitte Oy:stä.

Tilintarkastajien palkkiot

Milj.euroa

2018

2017

2016

Tilintarkastuspalkkiot

1,7

1,4

1,3

Palkkiot muista tilintarkastukseen liittyvistä toimeksiannoista

1,8

1,2

0,2

Yhteensä

3,5

2,6

1,5