Tilintarkastajat

Konsernilla ja emoyhtiöllä on yksi ulkoinen tilintarkastaja. Ulkoinen tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Fortumin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2019 valittiin tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen Deloitte Oy:stä.

Tilintarkastajien palkkiot

Milj.euroa

2019

2018

2017

Tilintarkastuspalkkiot

2,3

1,7

1,4

Palkkiot tilintarkastuksen oheis- ja neuvontapalveluista

1,0

1,8

1,2

Yhteensä

3,3

3,5

2,6