Tilintarkastajat

Yhtiöllä ja konsernilla on yksi ulkoinen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Ulkoinen tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Fortumin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2017 valittiin tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen Deloitte Oy:stä.

Tilintarkastajien palkkiot

Milj.euroa 2017 2016 2015
Tilintarkastuspalkkiot 1,4 1,3 1,3
Palkkiot muista tilintarkastukseen liittyvistä toimeksiannoista 1,2 0,2 0,3
Yhteensä 2,6 1,5 1,6