Tilintarkastajat

Konsernilla ja emoyhtiöllä on yksi ulkoinen tilintarkastaja. Käynnissä olevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen kohdeyhtiöt voivat käyttää siirtymäkauden ajan omia tilintarkastusyhteisöjään. Ulkoinen tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajaksi valittiin Fortumin vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

Tilintarkastajien palkkiot

Miljoonaa euroa 2020 2019 2018 2017
Tilintarkastuspalkkiot 2,6 2,3 1,7 1,4
Palkkiot tilintarkastuksen oheis- ja neuvontapalveluista 0,7 1,0 1,8 1,2
Yhteensä 3,3 3,3 3,5 2,6