Fortumin vuosikatsaus 2023

Fortumin vuoden 2023 rapor­toin­ti­ko­ko­nai­suuteen sisäl­tyy kuusi julkaisua: Talou­del­liset tiedot (sisältää tilin­pää­töksen ja halli­tuksen toimin­ta­ker­to­muksen), Toimi­tus­joh­tajan liike­toi­min­ta­katsaus, Hallinnointi, Palkitseminen sekä englan­niksi julkaistavat Tax Footprint ja Sustai­na­bility. Kaikki julkaisut ovat ladattavissa alla PDF-tiedostoina.

Lataa raportteja

Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

Vuoden 2023 aikana onnistuimme vahvistamaan taloudellista asemaamme vakaan tuloksen ja kassavirran ansiosta. Taloudellisen tuloksen tärkein ajuri oli Generation-segmentin vahva suorituskyky. Segmentti hyötyi korkeista sähkönhinnoista Pohjoismaissa ja onnistuneesta fyysisestä optimoinnista, mitä tuki hintojen suuri heilunta.Toukokuussa palasimme menestyksekkäästi velkakirjamarkkinoille laskemalla liikkeelle kaksi joukkovelkakirjalainaa. Tammikuussa 2024 julkistimme vihreän rahoituksen  viitekehyksen mahdollisia tulevia puhtaan energian investointeja varten. Mittavien mullistusten jälkeen vuonna 2023 keskityimme toimintamme vakauttamiseen ja muutokseen. Maaliskuussa julkistimme  Pohjoismaihin painottuvan uuden strategiamme ja toimintamme perustan sekä uudet taloudelliset- ja ympäristötavoitteemme.

Lue lisää toimitusjohtajan liiketoimintakatsauksesta 2023

Reports and presentations
1 544 milj. euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto

Vision and strategy
Uudistettu strategia

edistää puhdasta energiasiirtymää

Low emissions
98 %

sähköntuotannosta hiilidioksidipäästötöntä

Lataa raportteja

Saadaksesi parhaan käyttö­ko­ke­muksen, suosit­te­lemme avaamaan raportit Adobe Acroba­tilla.