Norsälven-vesistö

Norsälvenin päävaluma-alueella Ruotsin Fryksdalissa Fortumilla on 11 omaa vesivoimalaitosta. Vesialueen laajuus on 4 000 neliökilometriä.

Norsälven-vesistö sijaitsee Ruotsissa.

Teholtaan suurin vesistön vesivoimalaitoksista on vuonna 1987 valmistunut Kymmen-voimalaitos. Se on pumppuvoimalaitos, jossa turbiinin läpi virrannut vesi voidaan pumpata Rottnen-järvestä takaisin Kymmenin varastoaltaaseen, käytettäväksi uudelleen sähkön kysyntähuippujen aikana. Valuma-alueella sijaitsevat myös pienemmät voimalaitoksemme: Röjdåfors, Väls, Torsby, Kristinefors, Åsteby, Fensbol, Röbjörke, Kymmen, Rottnen, Frykfors ja Edsvalla.

Vesivoimalaitos Vesistö Asennusteho (MW) Normaali vuosituotanto (GWh) Käyttöönottovuosi Fortumin omistusosuus (%)
Röjdåfors Röjdån 31,5 62,0 1964 100
Väls Röjdån 1,0 2,7 1962 100
Torsby Röjdån 2,9 12,2 1940 100
Kristinefors Magnslidsälven 0,1 0,8 1940 100
Åsteby Ljusnan 0,7 2,5 1951 100
Fensbol Ljusnan 2,6 12,5 1955 100
Röbjörke Ljusnan 3,4 14,5 1959 100
Kymmen Rottnan 55,0 47,0 1987 100
Rottnen Rottnan 17,0 39,0 1998 100
Frykfors Norsälven 4,7 22,5 1907 100
Edsvalla Norsälven 5,0 28,0 1943 100