Sähkön ja lämmön yhteistuotanto – tehokkaampaa sähköntuotantoa

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on tehokkain polttoaineiden käyttöön perustuva energiantuotantomuoto. Kun sähköä ja lämpöä tuotetaan samanaikaisesti, maksimoidaan energiatehokas polttoaineiden käyttö. Samalla ilmakehään vapautuvien hiilidioksidipäästöjen määrä vähenee.

Increased efficiency
Kasvanut tehokkuus

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa jopa 90 prosenttia polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan hyödynnettyä.

Low emissions
Alhaisemmat päästöt

Tehokkaat yhteistuotantolaitokset vähentävät huomattavasti päästöjä verrattuna siihen, jos sähkö ja lämpö tuotettaisiin erikseen.

Fuel source flexibility
Polttoaineiden joustavuus

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset käyttävät polttoaineenaan monen tyyppisiä energianlähteitä, kuten biomassaa ja jätettä.

Bristan voimalaitos Ruotsissa.

Uusia haasteita

Jatkuva resurssi- ja energiatehokkuuden kehittyminen on tärkeää luonnollisten resurssien riittävyyden ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto tarjoaa ratkaisun näihin molempiin kysymyksiin, koska yli 90 prosenttia polttoaineen sisältämästä energiasta käytetään kaukolämmön ja sähkön tuottamiseen.

Biomassan ja jätteen käyttö

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa käytettävät hiilineutraalit polttoaineet vähentävät päästöjä huomattavasi verrattuna siihen, jos sähkö ja lämpö tuotettaisiin erikseen käyttämällä polttoaineena maakaasua tai hiiltä. Kun biomassaa ja jätettä käytetään polttoaineena, vähenevät hiilidioksidipäästöt jopa 40 prosentilla.

Mahdollisuus tehdä säätöjä

Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto tasapainottaa sähköntarpeen kausivaihteluita. Tämä on tärkeää, sillä uusiutuvien energiamuotojen, kuten tuulivoiman ja aurinkoenergian, tuotanto on epäsäännöllistä.

Usein kysytyt kysymykset sähkön ja lämmön yhteistuotannosta

Mitä on sähkön ja lämmön yhteistuotanto?
Chevron down

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto maksimoi energiatehokkuuden tuottamalla samassa tuotantolaitoksessa sekä sähköä että lämpöä monipuolisesti eri polttoaineista.

Miten sähkön ja lämmön yhteistuotanto toimii?
Chevron down

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset ottavat talteen ja käyttävät lämmön, jota vapautuu moottorista sähköntuotannon aikana. Laitokset siis tuottavat samassa prosessissa sekä lämpöä että sähköä. Tämän lisäksi kesäkuukausien aikana tuotettua lämpöä voidaan käyttää ilmastointilaitteiden jäähdytyksenä.

Missä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa käytetään?
Chevron down

Meillä on sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia Pohjoismaissa ja Puolassa. 

Suurin osa yhteistuotantolaitoksistamme sijaitsee kaupunkialueilla, missä kaukolämmön kysyntä on suurta. Lisäksi useimmilla laitoksillamme on ylimääräinen lisälauhdutin. Tämä mahdollistaa sen, että sähköntuotantoa voidaan lisätä kesäaikana, kun kaukolämmön tarve on vähäistä.

Yhteistuotanto ja ympäristö

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto perustuu polttoaineiden palamiseen, joten suurin ympäristövaikutus liittyy savukaasupäästöihin. Ympäristövaikutuksia on vähennetty käyttämällä erilaisia savukaasujen puhdistusmenetelmiä ja kehittyneitä palamistekniikoita. Polttoainevalikoimaan on lisätty hiilineutraaleja polttoaineita, jotka vähentävät rikkipäästöjä ja typpioksideja. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto jättää jälkeensä myös tuhkaa. Euroopassa 50 % tästä tuhkasta hyödynnetään rakennusaineteollisuudessa, maanrakennuksessa tai kaivostyössä.

Tutustu tarkemmin voimalaitoksiimme

Lue lisää