Raportoi väärinkäytöksestä

Haluamme hoitaa liiketoimintaamme oikein ja vastuullisesti. Siksi haluamme edistää avoimuutta osana Fortumin avoimen johtamisen kulttuuria, kulttuuria, jossa kaikki tunnemme voivamme nostaa esiin kysymyksiä ja huolenaiheita, jotka jollain tavoin liittyvät Toimintaohjeeseemme.

Kun kerrot havainneesi Toimintaohjeesta poikkeavaa käyttäytymistä, autat meitä ryhtymään toimiin ja parantamaan tilannetta. Mikäli sinulla siis on kysymys tai epäilys Toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta, ota yhteyttä esimieheesi, henkilöstötoimintoon, konsernin sääntöjen noudattamisesta vastaavaan Compliance-toimintoon tai konsernin johtoon.

Kaikki huolenaiheet käsitellään vakiintuneiden prosessiemme mukaisesti luottamuksellisina eikä ilmoituksesta koidu haitallisia seurauksia ilmoituksen tekijälle.

Kehotamme kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä kertomaan huolenaiheistaan. Lopullisena päämääränä on auttaa yhtiötämme hoitamaan liiketoimintaansa oikein ja vastuullisesti.

SpeakUp® -työkalu

  • SpeakUp® on saatavilla yli 70 kielelle yli 200 maassa.
  • Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai netissä.
  • Ilmoituksen tekijän tietoturva on turvattu.
  • Käytä maakohtaisia palveluita käyttäessäsi SpeakUp® -työkalua.
  • Fortum ei hyväksy edellä mainittujen kanavien väärinkäyttöä.

Millaisista asioista voi ilmoittaa?

Jos huomaat, että jokin asia ei ole täysin yhtiömme arvojen tai Fortumin Toimintaohjeen mukainen, voit ilmaista huolesi ja perustella sen. Jos sinulla on työsuhteeseesi, sen ehtoihin tai palautekeskusteluun liittyvä kysymys tai ongelma tai jos sinulla on henkilökohtainen valituksen aihe, tämä Kerro huolesi -menettely ei tule kyseeseen. Voit ottaa yhteyttä paikalliseen henkilöstötoimintoon selvittääksesi, onko huolenaiheesi esiin tuomiseen käytettävissä muita keinoja.

Oikeuskanslerin­viraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana.

Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jos

  • ilmoittajansuojelun kolme yleistä edellytystä täyttyvät. Lue edellytykset oikeuskanslerinviraston sivustolta.
  • ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai sen perusteella rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.

Lue lisää ilmoituksen teosta Oikeuskanslerinviraston sivustolta.