Raportoi väärinkäytöksestä

Fortumin Toimintaohjeen vastaisista toimista voi raportoida Fortumin sisäisen tarkastuksen osaston (Corporate Internal Audit) johtajalle jäljempänä mainittujen kanavien kautta.*

Kaikki Fortumissa ilmoitetut väärinkäytösepäilyt tutkitaan määritellyn menettelyn mukaisesti. Toimintaohjeen vastaisista toimista ilmoittaminen ei aiheuta kielteisiä seurauksia ilmoituksen tekijälle. Väärinkäytösepäilyt tutkitaan luottamuksellisesti, eikä mahdollisiin seuraamus- tai kurinpitotoimiin ryhdytä ennen tutkinnan valmistumista. Toimintaohjetta rikkoneelle henkilölle aiheutuu asianmukaisia kurinpidollisia seuraamuksia.

Raportoitavat asiat voivat liittyä esimerkiksi kirjanpitoon, talousasiakirjoihin ja  käytäntöihin, petoksiin ja taloudellisiin epäselvyyksiin, arvopaperiasioihin (tämä raportointikanava on myös arvopaperimarkkinalain 12 luvun 3 §:n mukainen riippumaton kanava, jota kautta voi ilmoittaa finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta), eturistiriitoihin ja muihin laittomiin toimiin, kuten lahjuksiin.

Tutkimusten tarkkuuden, tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Fortum suosittelee raportointia omalla nimellä. Raportin voi kuitenkin jättää myös nimettömänä.

Raportin voi jättää seuraavilla tavoilla:

  • Lähettämällä viestin Corporate Internal Audit -osaston sähköpostiosoitteeseen [email protected]
  • Täyttämällä alla olevan lomakkeen ja painamalla sivun alaosassa olevaa lähetyspainiketta

Ruotsissa työskentelevien tulee käyttää Ruotsin lainsääntelystä johtuen vain seuraavia kanavia:

  • Postiosoite: FORTUM CORPORATION, Head of Internal Audit, PO Box 100, FI-00048 FORTUM Finland
  • Puhelinnumero: +46 8 6717633 (Head of Corporate Internal Audit, sisäisen tarkastuksen osaston johtaja) toimistoaikoina

Ilmoita ja selitä asiasi riittävän yksityiskohtaisesti tutkinnan helpottamiseksi.

Jos haluat vastauksen viestiisi, ilmoita nimesi ja täydet yhteystietosi.

Fortum ei hyväksy edellä mainittujen kanavien väärinkäyttöä.
 
*Lainsääntelystä johtuen seuraavat maat eivät tällä hetkellä kuulu raportoinnin piiriin, eikä näistä maista voi tehdä ilmoitusta edellä mainittujen kanavien kautta: Belgia, Latvia, Ranska ja Viro. Isossa-Britanniassa vain Fortumin työntekijät saavat käyttää yllä mainittuja kanavia.

Kerättyä tietoa (nimi, puhelinnumero, sähköposti) käytetään vastaamaan lähettämääsi kyselyyn. Lisätietoa tietosuojaselosteesta. Yksityiskohtaista tietoa väärinkäytösraportoinnin tietosuojasta.