Taloudelliset tunnusluvut ja analyysityökalu

Fortum julkaisee tulostensa yhteydessä tunnusluvut myös Excel-tiedostoina, jotka ovat ladattavissa Raportit ja esitykset -arkistossa. Analyysityökalun löydät tältä sivulta taulukon alta.

Taloudelliset tunnusluvut Q3 2021

milj. euroa III/2021 III/2020 I-III/2021 I-III/2020 2020 Edelliset 12 kk
Raportoitu            
Liikevaihto 23 700 14 049 63 322 27 736 49 015 83 061
Liikevoitto -3 105 -1 -2 600 1 141 1 599 -2 142

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta

11 25 152 543 656 265
Kauden voitto -1 768 103 -1 117 1 444 1 855 -706
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) -721 174 -103 1 443 1 823 276
Tulos/osake, euroa -0,82 0,19 -0,12 1,62 2,05 0,31
Liiketoiminnan rahavirta 2 274 790 3 394 1 792 2 555 4 157
             
milj. euroa III/2021 III/2020 I-III/2021 I-III/2020 2020 LTM
Vertailukelpoinen            
EBITDA 574 132 2 401 1 187 2 434 3 648
Liikevoitto 260 -179 1 466 416 1 344 2 394
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 9 19 127 593 656 190
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 170 -93 1 086 874 1 483 1 695
Tulos/osake, euroa 0,19 -0,10 1,22 0,99 1,67 1,90
             
EUR million       30.9.2021 31.12.2020 Edelliset12 kk
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa)       2 126 7 023  
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa)       4 419 9 784  
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate         2,9 0,6

* Uniper on yhdistelty tytäryhtiönä 31.3.2020 alkaen. Uniperin vaikutus 31.3.2020 asti esitettiin erässä Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Interaktiivinen tunnuslukutyökalu

Tunnuslukutyökalulla voit vertailla Fortumin eri tunnuslukuja.