Taloudelliset tunnusluvut ja analyysityökalu

Fortum julkaisee tulostensa yhteydessä tunnusluvut myös Excel-tiedostoina, jotka ovat ladattavissa Raportit ja esitykset -arkistossa. Analyysityökalun löydät taulukon alta.

Arkistoon

Taloudelliset tunnusluvut Q1 2024, jatkuvat toiminnot

Milj. euroa tai kuten merkitty

I/2024

I/2023 oikaistu

2023

Edell. 12 kk

Raportoitu    
Liikevaihto

2 015

2 265

6 711

6 461

Liikevoitto

571

769

1 662

1 465

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta

21

22

59

58

Kauden voitto

473

542

1 515

1 446

Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen)

471

540

1 514

1 445

Tulos/osake, euroa

0,53

0,60

1,68

1,61

Liiketoiminnan rahavirta

538

474

1 710

1 774

     
Milj. euroa

I/2024

I/2023 oikaistu

2023

Edell. 12 kk

Vertailukelpoinen    
Käyttökate

622

781

1 903

1 744

Liikevoitto

530

698

1 544

1 376

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta

12

10

7

9

Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen)

430

483

1 150

1 097

Tulos/osake, euroa

0,48

0,54

1,28

1,22

     
milj. euroa tai kuten merkitty  

Edell. 12 kk

2023

Taloudellinen asema    
Rahoitusnettovelka kauden lopussa  

528

942

Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate  

0,3

0,5

Interaktiivinen tunnuslukutyökalu

Tunnuslukutyökalulla voit vertailla Fortumin eri tunnuslukuja.