Taloudelliset tunnusluvut ja analyysityökalu

Fortum julkaisee tulostensa yhteydessä tunnusluvut myös Excel-tiedostoina, jotka ovat ladattavissa Raportit ja esitykset -arkistossa. Analyysityökalun löydät tältä sivulta taulukon alta.

Taloudelliset tunnusluvut Q1 2021

milj. euroa I/2021 I/2020 2020 Edelliset 12kk
Raportoitu        
Liikevaihto 21 493 1 357 49 015 69 152
Liikevoitto 1 345 603 1 599 2 341
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 80 479 656 257
Kauden voitto 1 310 938 1 855 2 227
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 1 092 930 1 823 1 984
Tulos/osake, euroa 1,23 1,05 2,05 2,23
Liiketoiminnan rahavirta 831 562 2 555 2 825
         
milj. euroa I/2021 I/2020 2020 Edelliset 12kk
Vertailukelpoinen        
Käyttökate (EBITDA) 1 479 543 2 434 3 370
Liikevoitto 1 171 393 1 344 2 122
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 67 551 656 172
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 837 812 1 483 1 508
Tulos/osake, euroa 0,94 0,91 1,67 1,70
         
milj. euroa   31.3.2021 31.12.2020 Edelliset 12kk
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa)   6 410 7 023  
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa)   8 892 9 784  
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate     2,9 1,9

* Uniper on yhdistelty tytäryhtiönä 31.3.2020 alkaen. Uniperin vaikutus 31.3.2020 asti esitettiin erässä Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Interaktiivinen tunnuslukutyökalu

Tunnuslukutyökalulla voit vertailla Fortumin eri tunnuslukuja.