Taloudelliset tunnusluvut ja analyysityökalu

Fortum julkaisee tulostensa yhteydessä tunnusluvut myös Excel-tiedostoina, jotka ovat ladattavissa Raportit ja esitykset -arkistossa. Analyysityökalun löydät tältä sivulta taulukon alta.

Taloudelliset tunnusluvut 2020

milj. euroa

IV/2020

IV/2019

2020

2019

Liikevaihto

21 279

1 553

49 015

5 447

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)*

1 247

552

2 434

1 766

Vertailukelpoinen liikevoitto

928

398

1 344

1 191

Liikevoitto

458

401

1 599

1 118

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta

113

65

656

744

Tulos ennen tuloveroja

554

454

2 199

1 728

Tulos/osake, euroa

0,43

0,40

2,05

1,67

Liiketoiminnan rahavirta** 

763

209

2 555

1 575

Oma pääoma/osake, euroa

 

 

14,58

14,61

Rahoitusnettovelka (kauden lopussa)***

 

 

7 023

4 833

Oikaistu nettovelka (kauden lopussa)***

 

 

9 784

4 978

Korollinen nettovelka (kauden lopussa)***

 

 

-

5 260

Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate* ***     2,9 -

* Vertailukelpoinen käyttökate on vaihtoehtoinen tunnusluku, ja sitä käytetään osatekijänä pääomarakenteen tavoitteen tunnusluvussa rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA). Vertailukelpoinen käyttökate vuonna 2020 sisältää Uniperin vaikutuksen ajalta 1.4. – 31.12.2020, sillä Uniper on yhdistelty tytäryrityksenä 31.3.2020 alkaen. Uniperin vaikutus 31.3.2020 asti esitettiin erässä Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.
** Nettovakuusvelan muutos on uudelleenluokiteltu liiketoiminnan rahavirrasta investointien rahavirtaan ja rahoituksen rahavirtaan.
*** Uniper-konsolidoinnin jälkeen Fortum on päivittänyt nettovelan määritelmää ja käyttää rahoitusnettovelkaa ja oikaistua nettovelkaa.

Interaktiivinen tunnuslukutyökalu

Tunnuslukutyökalulla voit vertailla Fortumin eri tunnuslukuja.