Taloudelliset tunnusluvut ja analyysityökalu

Fortum julkaisee tulostensa yhteydessä tunnusluvut myös Excel-tiedostoina, jotka ovat ladattavissa Raportit ja esitykset -arkistossa. Analyysityökalun löydät taulukon alta.

Arkistoon

Taloudelliset tunnusluvut Q1 2022

         
milj. euroa I/2022 I/2021 2021 Edelliset 12kk
Raportoitu        
Liikevaihto 43 623 21 493 112 400 134 530
Liikevoitto -2 416 1 345 -588 -4 349
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -190 80 192 -78
Kauden voitto -2 833 1 310 -114 -4 256
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) -2 222 1 092 739 -2 575
Tulos/osake, euroa -2,50 1,23 0,83 -2,90
Liiketoiminnan rahavirta -1 529 831 4 970 2 610
         
milj. euroa I/2022 I/2021 2021 Edelliset 12kk
Vertailukelpoinen        
Käyttökate (EBITDA) -104 1 479 3 817 2 234
Liikevoitto -438 1 171 2 536 927
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 26 67 154 113
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) -99 837 1 778 842
Tulos/osake, euroa -0,11 0,94 2,00 0,95
         
milj. euroa   31.3.2022 31.12.2021 Edelliset 12kk
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa)   2 235 789  
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa)   4 454 3 227  
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate     0,2 1,0

Interaktiivinen tunnuslukutyökalu

Tunnuslukutyökalulla voit vertailla Fortumin eri tunnuslukuja.