Fortum Intiassa

Fortum aloitti toiminnan Intiassa syyskuussa 2012 perustamalla toimiston Delhiin. Siitä lähtien yhtiö on keskittynyt kehittämään aurinkoenergiaportfoliotaan edistyen merkittävin askelin.
Fortum keskittyy toiminnassaan kestävään kehitykseen, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Biomassasta arvokkaita tuotteita

Kesäkuussa 2018 Fortum allekirjoitti sopimuksen, jolla se myy 54 prosentin osuuden aurinkovoimayhtiöstään UK Climate Investmentsille (40 %) ja Elite Alfred Bergille (14 %). Elite Alfred Bergillä on optio ostaa korkeintaan 16 prosentin lisäosuus Fortumilta. Kaupan kohteena olevalla yhtiöllä on Intiassa neljä toiminnassa olevaa aurinkovoimalaitosta, joiden kokonaiskapasiteetti on 185 MW.

Fortumin toiminnot IntiassaAmrit on Fortumin ensimmäinen aurinkovoimalaitos Intiassa. Se hankittiin vuonna 2013. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 5 MW (MWac) ja vuosittainen tuotanto 9 GWh. Voimalaitos rakennettiin osaksi Jawaharlal Nehrun kansallista aurinkomissiota.

Kapeli on Fortumin ensimmäinen greenfield-aurinkoprojekti. Se rakennettiin vuosina 2014-2015. Sen vuosittainen tuotanto on 20 GWh/a. 10 MW:n aurinkovoimalan ansiosta säästetään vuosittain yli 18 000 CO2-päästöjä.

Bhadlan aurinopuisto otettiin käyttöön vuonna 2017. Sen kapasiteetti on 70 MWac ja vuosittainen tuotanto 158 GWh/a.

Pavagada on Fortumin uusin 100 MW:n aurinkopuisto Tumkurin alueella, Karnatakassa, Intiassa. Se kytkettiin verkkoon joulukuussa 2017. Tämä aurinkovoimalaitos on Fortumin neljäs, ja tähän mennessä suurin rakentamamme aurinkovoimaprojekti.

Fortum säilyttää merkittävän vähemmistöosuuden aurinkovoimayhtiöstä ja vastaa edelleen laitosten käyttö- ja kunnossapitopalveluista pitkäaikaisen sopimuksen mukaisesti.

Kesäkuussa 2018 Fortum voitti oikeuden rakentaa 250 megawatin aurinkovoimalaitoksen Pavagadan aurinkopuistoon Intian Karnatakaan. Investointi oli noin 160 miljoonaa euroa. Voimalaitos otettiin käyttöön 5.8.2019.

Kesäkuussa 2021 Fortum allekirjoitti sopimuksen Pavagada II:n 250 megawatin ja Rajashtanin 250 megawatin aurinkovoimapuistojen myynnistä Actisille.

Sijoittajauutinen 22.6.2021:
Fortum myy 500 MW aurin­ko­voimaa Intiassa – sopimus aurin­ko­voi­main­ves­toin­neista Actisin kanssa

T&K ja Charge & Drive Intiassa

Fortumilla on Intiassa myös tutkimus- ja kehityshankkeita. Yksi esimerkki näistä on maaliskuussa 2018 aloitettu Solar2Go-pilottiprojekti.

Vuonna 2017 Fortum allekirjoitti NBCC:n kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan sähköautojen latausverkoston kehittämisestä Intiassa. Sopimus kattaa kaikki arvoketjun pääaktiviteetit suunnittelusta investointiin sekä latausinfrastruktuurin ylläpitämiseen käyttäen pilvipalvelua. Yhteistyön ensiaskeleena Fortum asensi yhden 22 KW AC pilottilatauspisteen NBCC:n alueelle New Delhissä. Latauspistettä operoidaan Fortumin pilvipalvelun avulla. Yhteistyön tarkoituksena on, että Intiaan avattaisiin seuraavien 12-18 kuukauden aikana 150 sähköajoneuvojen latauspistettä.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu on tärkeä osa Fortumin toimintaa. Vuonna 2014 yhtiö varusti Bhilwarassa kolme koulua, yhteensä yli 1 200 oppilasta, niiden sähköntarpeeseen kestävällä tavalla vastaavilla aurinkoenergiajärjestelmillä. Hanke on tuonut helpotusta oppilaille erityisesti kesäkuukausina, jolloin lämpötila nousee yli 45 celsiusasteen ja alueella on säännöllisesti sähkökatkoja. Tämä on merkittävästi nostanut oppilaiden läsnäoloprosenttia 95 %:iin aikaisemmasta 50 %:sta.