Yritysasiakkaan sähkön alkuperä

Yritysasiakkaana saat meiltä aina hiilidioksidivapaata sähköä. Oletuksena yrityksesi sopimus on 100% CO₂ -päästötöntä, Fortum Carbon Free sähköä.

Voit valita sopimukseesi myös Vihreä -lisäarvopalvelun, jolla saat 100 % uusiutuvaa, GoO –alkuperäsertifioitua sähköä. Vihreän tuotanto on sekoitus vesi-, tuuli-, aurinko- ja bioenergiaa. Fortum tukee Luonnonperintösäätiön Suomen luonnonvaraisten metsien suojelutyötä 5€/Vihreä-sopimus.

Vihreän saat käyttöösi soittamalla asiakaspalveluumme 0200 19100 ma - pe klo 8-17 (pvm/mpm).

Lue lisää Vihreä -lisäpalvelusta

Kysymyksiä hiilidioksidivapaasta ja sähkön alkuperästä

Mitä on hiilidioksidivapaa sähkö?

Hiilidioksidivapaalla ja hiilidioksidipäästöttömällä sähköllä tarkoitetaan sähköä, joka on tuotettu sellaisilla tuotantomuodoilla, jotka eivät aiheuta hiilidioksipäästöjä ilmakehään. Puhutaan myös fossiilivapaasta tai fossiilittomasta sähköntuotannosta, koska tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä tai öljyä. Fortum Carbon Freen sähkö on tällä hetkellä ydinvoimalla tuotettua.

Eikö kaikki sähkö sekoitu sähköverkossa? Miten alkuperä todennetaan?

Olet oikeassa. Verkossa sähkö sekoittuu, joten alkuperän todennus tehdään laskennallisesti. Sähkön alkuperä irrotetaan sähkön tuotannosta, ja sen myyntiä seurataan erikseen alkuperätakuujärjestelmässä (Guarantee of Origin). 

Alkuperätakuujärjestelmän tarjoaa sinulle sähkönkäyttäjänä mahdollisuuden valita uusiutuvillaa energialähteillä tuotettua sähköä. Sähköä saa myydä uusiutuvana ainoastaan, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Guarantee of Origin alkuperätakuujärjestelmä varmistaa, että ympäristömerkitty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä Direktiivin 2001/77/EC mukaisesti. Todentaminen suoritetaan tuotantolaitoksittain ja -ajankohdittain vuosittain ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta.

Ydinvoiman osalta tuottaja takaa sähkön alkuperän. Fortum Carbon Freen myydyn sähkön alkuperän todentamisen suorittaa tilintarkastusyhtiö Deloitte.

Energiaviraston Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 

 

Yritysasiakkaan käyttämän sähkön alkuperä vuonna 2019

Vuonna 2018 Fortum hankki kaiken yritysasiakkaille myydyn sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta.

​Yritysasiakkaiden sähkön alkuperä oli todennettu Fortum Carbon Free -merkinnällä.  Fortum Carbon Free kriteerit (pdf 44KB). Fortum Carbon Freen sähkö on tällä hetkellä ydinvoimalla tuotettua.

Yritysasiakkaille vuonna 2019 toimittamassamme Fortum Carbon Free -sähkössä ei ole CO2-päästöjä ja ydinpolttoaineen kertymä oli 1,18 mg/kWh. 

Kokonaisjakauma ja päästöt vuonna 2019

Energialähdejakauman ja päästöjen ilmoittamisesta on säädetty sähkön sisämarkkinadirektiiviin perustuvassa laissa. Ilmoitus koskee edellisenä kalenterivuonna myytyä sähköä. Kokonaisjakauma ja päästötiedot julkaistaan aina kesän kynnyksellä, kun edellisen vuoden tuotantotiedot ovat saatavilla. 

Fortum Markets Oy myi sähköä vuonna 2019 sekä kotitalouksille että yritysasiakkaille. Sähkö hankittiin Nord Pool sähköpörssistä ja sähkön pientuottajilta. Kaikki kotitalousasiakkaat käyttivät 100 % vesi-, tuuli- tai aurinkosähköä. Yritysasiakkaat ostivat pääasiassa ydin- ja vesisähköä. 

Kotitalouksille ja yritysasiakkaille myydyn sähkön alkuperä jakautui vuonna 2019 seuraavasti:

  • 54,4 % uusiutuvaa energiaa
  • 45,6 % ydinvoimaa
  • 0 % fossiilista tuotantoa

Fortum Markets Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet päästöt:  

  • Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 1,18 mg/kWh
  • Hiilidioksidi (CO2): 0 g CO2/kWh.