Puhtaan veden asialla

Kun tavanomaiset ratkaisut eivät riitä, räätälöimme yrityksellesi vesienkäsittelyratkaisun, joka vähentää viemäröitävän veden määrää.

Puhdistusratkaisuissa voimme hyödyntää yrityksen omien laitosten infrastruktuuria, johon voimme tarvittaessa lisätä esikäsittelyn vaatimia osia. Räätälöimme vesienkäsittelymenetelmiä tarpeidesi mukaan ja takaamme niille palvelulle nopean aloituksen.

Vesienkäsittely

Fortumin vesienkäsittelyratkaisut:

Teollisuuden vedet
Chevron down

Vesienkäsittelyn palveluvalikoimamme tarjoaa ratkaisuja teollisuuden tuotantoprosessien eri vaiheisiin. Valikoimaamme kuuluvat muun muassa puhdasvesipalvelut ja jäteveden käsittely uudestaan prosessiin, viemäröitäväksi tai vesistöön johdettavaksi.

Suunnittelemme ja toteutamme prosessivesien käsittelyn paikan päällä ja nostamme laitoksesi kierrätysastetta kierrättämällä vettä uudelleen prosessiin. Näin vähennämme viemäröitävän veden määrää, mikä säästää sekä ympäristöä että rahaa.

Muiden palveluidemme ohella ratkaisemme myös vesienkäsittelyssä muodostuvien jätteidesi jatkokäsittelyn ja hyötykäytön.

Lietteet ja muut vesipitoiset jätteet
Chevron down

Lietettä kuivaamalla saadaan vähennettyä jätteen määrää, jolloin esimerkiksi jätteen kuljetustarve ja käsittelykulut pienenevät. Prosessissa syntynyt vesi voidaan usein palauttaa kiertoon jo paikan päällä.

Kuivauksen yhteydessä lietettä voidaan lisäksi käsitellä siten, että otamme jätteestä talteen jatkokäyttöön soveltuvia raaka-aineita. Samalla jätteen vaaraominaisuudet vähenevät ja sijoitusmahdollisuudet lisääntyvät. Näin saamme palautettua raaka-ainetta kiertoon sekä vähennettyä kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Kaatopaikkojen ja jätteenkäsittelyalueiden vedet
Chevron down

Palvelumme kaatopaikkojen ja jätteenkäsittelyalueiden vesille pitävät sisällään saneerattavien yhdyskunta- ja teollisuusjätteen kaatopaikkojen kunnostusta, kaatopaikkojen käsittelyjärjestelmien rakentamista sekä kaatopaikkojen ylläpitoa.

Kaatopaikkojen suotovesissä sekä jätteenkäsittelyalueilla syntyvissä vesissä haitta-aineiden pitoisuudet voivat ylittää tavoitearvot, vaikka jätteitä esikäsiteltäisiin ja jätetäyttö olisi jo saneerattu. Vesi on tällöin käsiteltävä ennen johtamista esimerkiksi kunnalliselle puhdistamolle.

Joskus on myös perusteltua puhdistaa suotovesi jo kaatopaikalla. Tällöin on mahdollista, ettei vettä tarvitse lainkaan viemäröidä, vaan sille voidaan hakea päästölupa suoraan vesistöön.

Viemärijäte
Chevron down

Vastaanotamme ja käsittelemme myös viemärin huollossa syntyvää, esimerkiksi hiekan-, öljyn- ja rasvanerottimeen jäänyttä nestemäistä jätettä. Laitteemme erottavat materiaalien hyödyntämiseen soveltuvat jakeet käsitellystä jätteestä, minkä jälkeen hyödynnämme niitä neitseellisten materiaalien korvaajina muun muassa ympäristörakentamisessa.

Etsimme lisäksi aktiivisesti uusia käyttökohteita viemärijätteestä erotelluille jakeille. Materiaalikäyttöön soveltumattomat jakeet viemme luvan saaneeseen energian talteenotto- tai hävityspaikkaan.

Pohjavedet
Chevron down

Useat maaperää pilaavat haitta-aineet ovat vesiliukoisia, ja ne ovat joutuneet pohjaveteen jo aiemmin pilaantuneesta maaperästä. Haitta-aineiden leviäminen voidaan kuitenkin pysäyttää pumppauksella ja puhdistuksella.

Tehokkainta pohjaveden puhdistusta on päästölähteen poistaminen. Pilaantuneen kohteen kunnostuksessa puhdistamme sekä pohjaveden että maaperän. Etsimme jokaiseen kunnostuskohteeseen parhaiten soveltuvan menetelmän tai menetelmien yhdistelmän.

Kaivantovedet
Chevron down

Massanvaihdoilla toteutettavissa pilaantuneiden maiden kunnostuksissa voi kaivantoon kertyä vettä, joka on pilaantunut samoilla aineilla kuin kohteen maa-aines.

Hoidamme kaivantovedet kahdella eri tavalla. Jos määrät ovat suuria, on käsittely parasta tehdä paikan päällä. Jos määrät taas ovat pieniä, ohjaamme vedet käsiteltäviksi eri toimipaikkoihimme Pohjoismaissa.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Teppo Tuomanen

Tuotelinjapäällikkö
Vesienkäsittely
Puhelin: +358 50 577 6549
teppo [piste] tuomanen [ät] fortum [piste] com

Recycling & Waste yhteystiedot ja toimipaikat

Katso yhteystiedot