Lämmitys ja jäähdytys digitalisoituu vauhdilla

Hiilineutraali energiantuotanto ja kasvava energiatehokkuus muuttavat koko energiajärjestelmää. Kaukolämpö tulee perustumaan päästöttömään sähköön ja pienempiin, hajautettuihin lämmönlähteisiin. Digitalisaatiolla ohjaamme monimutkaista lämmitysjärjestelmää ja varmistamme luotettavan ja kilpailukykyisen lämmityksen myös jatkossa. 

Kaukolämpöverkostoa

Mikä muuttuu uuden sukupolven kaukolämpöjärjestelmässä?

Aiemman keskitetyn, kivihiilen polttoon perustuvan tuotannon sijaan hiilineutraali lämpö saadaan useasta pienemmästä, hajautetusta lämmönlähteestä kuten palvelinkeskusten hukkalämmöstä, puhdistetusta jätevedestä tai teollisen mittakaavan ilma-vesilämpöpumpuista.

Market priced exchange electricity

Operointi

Operoinnilla ohjataan tuotantoa nopeammin ja tarkemmin asiakkaiden kysyntäennusteiden mukaisesti. Sitä on kehitetty parantamalla paikallisautomaatiota, modernisoimalla tietoliikenneyhteyksiä, ottamalla käyttöön  ylätason automaatiojärjestelmä, asentamalla paine- ja virtausmittausantureita ja modernisoimalla kaukolämpövalvomo.

Key topics and targets

Optimointi

Uuden lämpöjärjestelmän ohjaamiseen tarvitaan hyvin tarkkaa optimointia. Optimoitu lämpöjärjestelmä auttaa samalla sähköjärjestelmää joustamaan ja tukee sen ilmastotavoitteita varastoimalla energiaa ja vapauttamalla oikea-aikaisesti sähkön kulutusta. Siihen on toteutettu proof-of-concept-projekteja investointilaskelmia ja tuotantosuunnitelmaa varten sekä pilotti suurten kiinteistöjen kulutusjoustoratkaisusta.
 

Ajankohtaisia digitalisaatiohankkeita

Tulevaisuuden haasteisiin vastataan digitalisaatiohankkeilla, jotka toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa. Ne tukevat matkaa kohti hiilineutraalia kaukolämpöä Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella.

1. Paikallisautomaatio ja tietoliikenneyhteydet
Chevron down
 • Laitosten ja pumppaamoiden paikallisautomaatioiden päivitykset, jotka varmistavat eri yksiköiden luotettavan ja turvallisen etäohjauksen
 • Uusitut ja modernit tietoliikenneratkaisut, jotka varmistavat luotettavan ja tietoturvallisen tiedonkulun ja etäohjauksen
2. Lämpöjärjestelmätason automaatio ja valvomo
Chevron down
 • Uusi ylätason automaatiojärjestelmä, joka huolehtii kaukolämpöverkon jatkuvasta tasapainosta ja ohjaa alueen laitoksia ja pumppaamoja eri ajotilanteissa.
 • Uusi uuden sukupolven valvomokonsepti, jolla valvotaan ja ohjataan koko uuden sukupolven hajautettua lämpöjärjestelmää 24/7
3. Digitaalinen kaksonen
Chevron down
 • Erittäin tarkka digitaalinen kopio kaukolämpöverkosta, joka kattaa niin asiakkaat, putkiston, pumppaamot kuin lämmönlähteet
 • Design-työkalu, jolla suunnitellaan Espoo Clean Heat -muutosmatkan hankkeet
 • Operointi & optimointi -työkalu, jolla minimoidaan primäärienergian käyttö lämmönhankinnassa ja toimituksessa asiakkaille sekä maksimoidaan koko lämpöjärjestelmän joustopotentiaali sähköjärjestelmälle
4. Lämmönkysynnän ennustaminen
Chevron down

Tarkempi optimointi tarvitsee tarkempia ja paikallisempia lämmön kysyntäennusteita. Kaukolämpöverkko jaetaan pienempiin kysyntäalueisiin, joille ennustetaan paikallinen lämmöntarve tuleville tunneille

5. Sääasemat ja -ennusteet
Chevron down
 • Paikalliset sääasemat auttavat paremmin ymmärtämään paikallisia sääolosuhteita kaukolämpöverkon alueella. Uusia mittauksia tarvitaan parempien ennusteiden (sää ja lämmön kysyntä) kehittämiseen sekä uusien lämmönlähdeteknologioiden, kuten teollisen kokoluokan ilmavesilämpöpumppujen pilotoinnin apuna.
 • Paikallisten sääennusteiden ansiosta ennustetaan tarkemmin lämmön kysyntää eri puolilla kaukolämpöverkkoa
6. Verkon sensorointi
Chevron down

Uusien verkon sensoreiden avulla ymmärretään paremmin kaukolämpöverkon tila ja käyttäytyminen eri ajotilanteissa

7. Kiinteistön energiankäytön optimointi ja kulutusjousto
Chevron down
 • Optimoimalla kiinteistön energian- ja tehonkäyttöä säästetään kulutuksessa ja lämmityskustannuksissa
 • Koulutusjouston avulla hyödynnetään kiinteistöjen joustopotentiaali sekä lämpö- että sähköjärjestelmissä, mikä parantaa energiatehokkuutta
8. Sektorikytkentä
Chevron down

Lämpö- ja sähköenergian sektorikytkentää kehitetään jatkuvasti hyödyn maksimoimiseksi. Kytkentä kasvaa, kun sähköpohjainen tuotanto integroidaan lämmitykseen ja lämmityksestä tulee sähkön kuluttaja. Digitalisoitu järjestelmä reagoi nopeammin sähkön volatiilisuuteen ja auttaa hyödyntämään uusiutuvan tuotannon vaihtelut lämmityksessä.

 

Espoon mikroilmastojen säätilasta saadaan reaaliaikaista tietoa

Sää on suurin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa lämmön tarpeen muutoksiin. Yhteistyössä Vaisalan kanssa asennetut erittäin tarkat sääasemat toimittavat reaaliaikaista säädataa seitsemästä eri Espoon alueen mikroilmastosta, joita voi seurata myös sivuillamme. Mitä tarkemmin kysyntää pystytään ennustamaan, sitä vähemmän lämpöä kiertää verkossa turhaan.

Lue lisää

Kulutus­jousto tasoittaa kulutus­piikkejä

Kulutus­jousto optimoi kauko­lämmön tuotantoa ja kiinteis­töjen lämmi­tystä eri tahdissa niin, että lämpöä ohjataan sinne missä sitä kulloinkin eniten tarvitaan. Lämmitys joustaa päivän mittaan eri kiinteistöissä hetkellisesti ilman havaittavaa muutosta lämmityksessä tai lämpimän käyttöveden saatavuudessa. Tekoälyyn perustuvalla ohjauk­sella mahdol­lis­tamme yhdessä ekolo­gi­semman kauko­lämmön ja torjumme ilmas­ton­muu­tosta.

Lue lisää