Jätehuoltokoulutukset

Jätehuollon asian­tun­ti­jamme koulut­tavat asiakkaidemme henki­löstön vaativan jätehuollon perus­teisiin vuosi­kym­menten kokemuk­sella. Koulu­tus­va­li­koi­mamme koostuu Vaaral­lisen jätteen perus­kurs­sista ja valikoi­duista syven­tä­vistä kursseista. Lisäksi koulu­tus­va­li­koi­mamme on räätä­löi­tä­vissä yrityksesi tarpeiden mukaan.

Fortum Expert and hazardous waste canister
Easiness
Alan ajanta­sainen tieto

siirtyy asian­tun­ti­joil­tamme jätehuollon parissa työsken­te­le­välle henki­lös­tölle.

Light bulb
Käytän­nön­lä­heinen koulutus

auttaa sovel­tamaan oppeja omassa työym­pä­ris­tössä.

Waste management
Vastuul­linen ammat­ti­lainen

osaa toimia turval­li­sesti ja oikeaop­pi­sesti vaaral­listen jätteiden jätehuollon parissa.

Vaarallisen jätteen peruskurssi

Kuinka vaarallisia jätteitä käsitellään? Mitkä ovat vaarallisten jätteiden luokitukset ja kuinka vaarallisia jätteitä varastoidaan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saadaan vastaus Vaarallisen jätteen peruskurssilla, jossa opitaan tärkeät peruselementit vaarallisten jätteiden jätehuoltoon. Koulutus soveltuu yritysten jätehuollosta, erityisesti vaarallisten jätteiden jätehuollosta vastaaville ja käytännön jätehuoltotyötä tekeville henkilöille.

Järjestämme koulutusta sekä etä- että lähitoteutuksina. Voit valita itsellesi mieluisimman toteutusmuodon ja sopivan ajankohdan kulloinkin tarjolla olevista vaihtoehdoista. Etätoteutukset järjestetään Teamsin välityksellä kolmena päivänä tiistaista torstaihin klo 8-12. Lähitoteutukset järjestetään Riihimäellä kahtena päivänä klo 8-16. Koulutus koostuu luennoista, keskusteluista ja käytännön harjoituksista. Koulutuksen hinta on 750€ + alv.

Katso tulevat koulutusajankohdat alta.

Peruskurssin koulutusajankohdat

Etäto­teutus, toukokuu, 23. - 25.5.2023

Ilmoittaudu tästä

Lähito­teutus, lokakuu, 4. - 5.10.2023

Ilmoittaudu tästä

Etäto­teutus, marraskuu, 21. - 23.11.2023

Ilmoittaudu tästä


Muut kurssit

Vaarallisen jätteen peruskurssin lisäksi järjestämme kertauskurssia ja valikoituja erityisiin teemoihin, kuten terveydenhuollon ja laboratorioiden vaarallisiin jätteisiin keskittyviä kursseja. Syventäviä kursseja järjestetään etä- ja lähitoteutuksina. Lisätietoja kursseista ja ajankohdista saat ilmoittautumissivuilta.

Fortum expert and hazardous waste canister

Terveydenhuollon jätteiden syventävä kurssi

Kolmen tunnin mittaisella tietoiskulla keskitymme terveydenhuollon alan erityisjätteisiin, kuten biologisiin, viiltäviin ja pistäviin, ja tartuntavaarallisiin jätteisiin. Käymme tiivistetysti läpi jätteiden pakkausta, merkintää ja lajittelua. Kurssi on suunnattu terveydenhuollon toimijoille.

Kurssille ei ole tällä hetkellä sovittua ajankohtaa.

Barrel with hazardous waste mark

Vaarallisen jätteen kertauskurssi

Päivän kestävällä kurssilla kerrataan peruskurssin tärkeimpiä aiheita, kuten lainsäädäntöä, jätteiden lajittelua, merkintöjä ja pakkaamista. Kurssi soveltuu kertauksena henkilöille, jotka haluavat päivittää perustietämyksensä ajan tasalle. Suosittelemme osallistumista ensin Vaarallisen jätteen peruskurssille, minkä jälkeen sopiva kertausväli on muutaman vuoden välein.

 Etätoteutus 9.5.2023

Lähitoteutus 1.11.2023

Laboratoriojätteen pakkaaminen

Laboratoriojätteen syventävä kurssi

Päivän kestävällä kurssilla syvennytään erityisesti haastaviin jätevirtoihin, kuten laboratorio- ja pienkemikaalijätteisiin. Kurssilla käydään läpi laboratoriojätteiden tunnistamiskeinoja, luokittelua, lajittelua ja pakkaamista. Kurssi soveltuu erityisesti henkilöille, jotka työskentelevät laboratoriojätteiden parissa tai joiden toiminnasta näitä jätteitä syntyy.

Kurssi järjestetään Riihimäellä 13.9.2023

Ilmoittaudu tästä

Contact by email

Kysymyksiä koulutuksiin liittyen?

Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissä. Valitaan yhdessä juuri sinulle tai yrityksellesi parhaiten soveltuva koulutus!
 

Veera Tähtinen

veera [piste] tahtinen [ät] fortum [piste] com

+358509116768