Kaukolämpöä yhä puhtaammin

Tavoitteenamme on lämmittää kaikki kodit uusiutuvalla kaukolämmöllä jo 2020-luvulla.
Esimerkit kertovat miten sen teemme.

Fortum Energia 2018 uusi kuva

Myymämme kaukolämmön hiilidioksidin ominaispäästöt ja tuotantojakauma vuonna 2018

Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi

Hiilidioksidin ominaispäästöt *: Ekolämpö-asiakkailla 0 g CO2/kWh ja muilla asiakkailla noin 300 g CO2/kWh

Kaukolämmön tuotantojakauma:

 • 16,1 % lämpöpumpuilla hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Tämä on hukkalämmön osalta uusiutuvaa energiaa ja kokonaisuudessaan CO2-päästötöntä, koska lämpöpumpun käyttämä sähkö hankitaan alkuperävarmennettuna CO2-päästöttömästi tuotettuna sähkönä.
 • 7,4 % puupelleteillä, bioöljyllä ja kaatopaikkakaasulla tuotettua kaukolämpöä ilman sähkön tuotantoa. Tämä on CO2-neutraalia uusiutuvaa energiaa.
 • 0,1 % mustalla pelletillä tuotettua kaukolämpöä sähkön tuotannon yhteydessä. Tämä on CO2-neutraalia uusiutuvaksi rinnastettavaa energiaa.
 • 49,5 % kivihiilellä tuotettua kaukolämpöä sähkön tuotannon yhteydessä
 • 20,6 % maakaasulla tuotettua kaukolämpöä sähkön tuotannon yhteydessä
 • 6,0 % maakaasulla tuotettua kaukolämpöä ilman sähkön tuotantoa
 • 0,3 % polttoöljyllä tuotettua kaukolämpöä ilman sähkön tuotantoa
Joensuu

Hiilidioksidin ominaispäästöt *: Ekolämpö-asiakkailla 0 g CO2/kWh ja muilla asiakkailla noin 60 g CO2/kWh

Kaukolämmön tuotantojakauma:

 • 65,4 % biopolttoaineilla tuotettua kaukolämpöä sähkön tuotannon yhteydessä. Tämä on CO2-neutraalia uusiutuvaa energiaa.
 • 31,9 % turpeella tuotettua kaukolämpöä sähkön tuotannon yhteydessä
 • 2,7 % polttoöljyllä tuotettua kaukolämpöä pääasiassa ilman sähkön tuotantoa
 
Järvenpää ja Tuusula

Hiilidioksidin ominaispäästöt *: Ekolämpö-asiakkailla 0 g CO2/kWh ja muilla asiakkailla 0 g CO2/kWh

Kaukolämmön tuotantojakauma:

 • 76,5 % biopolttoaineilla tuotettua kaukolämpöä sähkön tuotannon yhteydessä vuonna 2013 valmistuneessa voimalaitoksessa. Tämä on CO2-neutraalia uusiutuvaa energiaa.
 • 14,1 % maakaasulla tuotettua kaukolämpöä pääasiassa ilman sähkön tuotantoa
 • 8,9 % turpeella tuotettua kaukolämpöä sähkön tuotannon yhteydessä
 • 0,5 % polttoöljyllä tuotettua kaukolämpöä ilman sähkön tuotantoa

 

* Hiilidioksidin ominaispäästöt on laskettu soveltaen standardia SFS-EN-15316-4-5, jonka laskentakaava on: (kaukolämpöverkon kaukolämmön ja sähkön tuotantolaitosten päästöt – sähkön nettotuotanto kaukolämpöverkossa * muualla tapahtuvan sähkön tuotannon muutoksen ominaispäästöt ) / kaukolämmön myynti.

Asiakkaat voivat myös ostaa uusiutuvista energialähteistä ja hukkalämmöstä peräisin olevaa kaukolämpöä. Tutustu Ekolämpöön tästä

Lisätietoa: Fortumin Kestävän kehityksen yhteystiedot